Časopis za pokrajino Posavje
4.12.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Vprašanja in pobude na sevniški občinski seji

Objavljeno: Četrtek, 22.09.2022    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_8927

Naslednja seja sevniškega občinskega sveta bo 19. oktobra.

Na včerajšnji 33. seji sevniškega občinskega sveta, na kateri je prvič sodelovala Mojca Jekoš (mandat nadomestne članice občinskega sveta so potrdili na avgustovski dopisni seji, kajti 1. julija je občinski svetnik Franc Povše, ki je bil pred štirimi leti izvoljen na Listi Marjana Šarca v 3. volilni enoti, podal odstopno izjavo) so navzoči v zaključku podali tudi nekaj pobud in vprašanj.

Tanja Novšak (SDS) je postavila vprašanja v zvezi s potekom izgradnje novega nadvoza čez železniško progo Sevnica-Trebnje; opozorila na vanadalizem, ki se dogaja na igrišču z umetno travo v Drožanjski ulici v Sevnici ter na nezavarovano otroško igrišče ob potoku; zanimal jo je priklop stanovanjskih hiš v Florjanski ulici na centralno čistilno napravo.
Stanka Žičkar (SD) je izrazila željo po postavitvi cestnih ovir v Trubarjevi ulici v Sevnici ter izpostavila projekt Strategije za mlade (koliko financ je bilo vloženih, kateri ukrepi so bili izpeljani).
Darja Pompe (SLS) je zanimal čas začetka rekonstrukcije državne ceste skozi Breg in dala pobudo po ureditvi obeh stopnišč pri HTC z živahnimi barvami.
Tomaž Lisec (SDS) je želel podatke o aktivnostih za izgradnjo stadiona, zanimal ga je vložen znesek za sanacije plazov v občini in koliko je občinskih stanovanj, kdo prebiva v njih, kakšni so prihodki oz. odhodki v zadnjih treh letih.
Brigita Karlovšek (SDS) je podala pobudo na prošnjo zaposlene v OŠ Ane Gale v Sevnici, da bi sevniška kulturna dvorana dobila dvigalo za gibalno ovirane osebe. Ponovno je izpostavila ureditev pešpoti od Radne do Loga.
Marjana Ločičnika (SDS) je zanimalo, kako je urejeno lastništvo pokopališča pri cerkvi sv. Kancijana na Rožnem, kjer bi želeli krajani imeti mrliško vežico.
Aleš Mrgole (SDS) je spraševal o načrtih gradnje čistilne naprave v Mirnski dolini in kako je z ureditvijo obrtne cone v Krmelju.
Miran Grubenšek (DeSUS) je opozoril na razpoke v asfaltu na cesti, ki vodi mimo vrtov na Hrastih.
Matej Imperl (N.Si) je spraševal, kaj se bo zgodilo po izgradnji nove OŠ Ane Gale s starim objektom. Glede načrtovanja novogradnje na območju nekdanjega sadovnjaka ob cesti na Sveti Rok ga je zanimalo, ali je v načrtu tudi gradnja šolskega objekta. Izpostavil je nenaseljen in propadajoč objekt v središču Loke – zanimalo ga je lastništvo in kakšni so nameni glede ureditve tega območja. Opozoril je še na lokalno cesto Loka pri Zidanem Mostu-Radež, ki jo je treba obnoviti.
Gregor Korene (SDS) je izpostavil težave staršev pri prevzemu otrok ob odhodu otrok iz OŠ Sava Kladnika Sevnica.
Roka Petančič (LMŠ) je zanimalo, kdaj bodo nameščeni novi parkomati v sevniškem središču ter kdaj je načrtovana obnova mostu čez Savo med Sevnico in Boštanjem. Spraševal je tudi, ali je bilo pridobljeno kulturno-varstveno soglasje za postavitev klopce in pitnika v starem mestnem jedru (na mestu porušene hiše ob vhodu v Florjansko ulico).
Ivan Orešnik (SDS) je spraševal o načrtovani investiciji za obnovo državne ceste Šentjanž-Glino in o ureditvi športnega igrišča pri osnovni šoli v Šentjanžu. Podal je še mnenje, da bi bila bolj kot obnova mostu, ki povezuje Krmelj z Gabrijelami, ustreznejša novogradnja mostu.
Janez Kukec (SLS) je podal pobudo po omejitvi hitrosti 40 km/h v vasi Telče in postavitev prometnega znaka ’živali na cesti’ v vasi Telčice, na križišču pri cerkvi v Gabrijelah pa postavitev ogledala zaradi lažjega vključevanja na regionalno vrsto iz smeri vasi Polje pri Tržišč. Obnova cestišča bi bila dobrodošla na relaciji Tržišče-Bruna vas-Spodnje Vodale.

S. R.

#povezujemoposavje

 
« Nazaj na seznam
»