Časopis za pokrajino Posavje
20.05.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Z ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem tudi o domski oskrbi

Objavljeno: Sreda, 26.01.2022    Rubrika: NOVICE Redakcija
minister Cigler Kralj (2)

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je bil z obiskom v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu zadovoljen.

V včerajšnjem poznem popoldnevu, ko je dan podajal roko večeru, je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj v sklopu obiska vlade v Posavju po zaključenih delovnih sestankih strnil nekaj vtisov.

PRILOŽNOSTI TUDI ZA RANLJIVEJŠE SKUPINE

V uvodu je pohvalil invalidsko podjetje Lumia iz Velike vasi pri Krškem, kjer nudijo delovna mesta invalidom in drugim težje zaposljivim skupinam, ki jih, ne glede na vrsto in obseg invalidnosti ali drugih oviranosti, odlikuje visoka delovna naravnanost in prizadevanje, da z vsemi področji svojega življenja upravljajo čim bolj samostojno in z aktivno udeležbo soustvarjajo vključujočo družbo. »Gre za primer dobre prakse, ko se osebe iz ranljivejših skupin vključujejo v programe rehabilitacije in aktivacije ter nato najdejo svojo pot na trg dela. Ob aktualnem pomanjkanju delovnih mest je to še toliko bolj pomembno,« je menil.

Prijeten je bil obisk Župnijske Karitas Videm, s katero Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve sodeluje predvsem preko evropskega programa za pomoč najbolj ogroženim z zagotavljanjem hrane. Pohvalil je delo prostovoljk in prostovoljcev ter se zahvali podjetjem, ki prispevajo sredstva Karitasu in drugim humanitarnim organizacijam, da lahko pomagajo ljudem v stiski. »Pomoč najranljivejšim, je najplemenitejše,« je dejal med drugim.

TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV KOT PRIMER DOBRE PRAKSE

Obisk Trubarjevega doma Loka pri Zidanem Mostu ga je po lanskoletnem obisku, ko so se v domu soočali tako s številnimi okužbami med stanovalkami in stanovalci kot s pomanjkanjem kadra zaradi okužb s koronavirusom in so zato potrebovali zunanjo pomočjo, tudi dijakov in študentov, razveselil, ker se je stanje izboljšalo. »Vzrok za velik izbruh okužb je bil neučinkovit prezračevalni sistem, zato se je vodstvo odločilo za novo večjo investicijo, vredno slabega pol milijona evrov. Z njo bodo dobili sodoben prezračevalni sistem s filtriranjem zraka, tako da bodo stanovalke in stanovalci in zaposleni bolj odporni na morebitne epidemije. Razveseljujoč je podatek, da je cepljenih stanovalk in stanovalcev 97 %, zaposlenih pa 80 %, kar je nad slovenskim povprečjem v socialnovarstvenih ustanovah. Trubarjev dom je v tem primeru velik zgled,« je ocenil trenutno stanje v loškem domu ter omenil, da na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve veliko pozornosti namenjajo izboljšanju bivanjskih pogojev ostarelih in v ta namen imajo »odprtih« 108 investicij po vsej Sloveniji, za dolgotrajno oskrbo so podelili 1300 mest v koncesijskih domovih pred dobrega pol leta, kmalu pa bo objavljen javni razpis še za 1100 mest. »Še vedno je veljavi interventni ukrep pomoči za kadre v domovih za starejše, kar bo izziv za nekaj naslednjih letih – pridobitev ustreznih kadrov, ki bodo lahko skrbeli za starejše,« je še nanizal nekaj podatkov ter zaključil, da prihodnost starejših ni bivanje v institucionalnih domovih, temveč v drugih oblikah oskrbe, kar je v skladu s sodobnim zakonom o dolgotrajni oskrbi. »Večina ljudi si želi ostati doma in imeti doma vso podporo,« je zaključil pogovor.

S. R.

#povezujemoposavje

 
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte