Časopis za pokrajino Posavje
28.10.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Za 24-urno dežurno pogrebno službo v občini Brežice bo treba odšteti dobrih 200 evrov

Objavljeno: Četrtek, 15.10.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
14_seja_os_brezice (8)

Brežiški svetniki na 14. redni seji

Svetnice in svetniki Občinskega sveta občine Brežice so 5. oktobra opravili 14. sejo v tem mandatu. Na dnevnem redu sta bili tudi točki o elaboratu in potrditvi cene 24-urne dežurne pogrebne službe ter poslovnem poročilu Komunale Brežice za lansko leto. Občinski svet je vse tudi potrdil.

V občini Brežice povprečno 385 pokojnikov in 26 obdukcij na leto

14_seja_os_brezice (20)

Darko Ferlan

Potem ko je bil na julijski seji sprejet odlok o pokopališkem redu občine Brežice, ki kot obvezno javno gospodarsko službo (JGS) predpisuje 24-urno dežurno pogrebno službo in jo na območju brežiške občine opravlja JP Komunala Brežice d.o.o., so na tokratni seji svetniki obravnavali sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju in potrditvi cene te službe. Elaborat je podrobneje predstavil Darko Ferlan iz Komunale Brežice, ki je uvodoma omenil, da prvič oblikujejo ceno, ker do zdaj še niso imeli osnove za njeno oblikovanje. »24-urna dežurna pogrebna služba pomeni, da se izvaja storitev v obliki javne službe v javnem podjetju Komunala Brežice, pri čemer gre za službo, v sklopu katere prevzemamo pokojnika na mestu smrti samo v občini Brežice,« je pojasnil storitev, na podlagi katere je pokojnik pripeljan na lokacijo pogrebne službe, v hladilnice pri pokopališču v Brežicah. V to službo spada še prevoz na obdukcijo, kadar smrt ne nastane v zdravstveni ustanovi, največkrat je to SB Brežice, in prevoz do pristojne institucije v primeru darovanja organov, je navedel. Po normativih, ki jih je oblikovala Zbornica komunalnega gospodarstva, je predvideno, koliko ljudi je potrebnih za opravljanje te službe (najmanj dve osebi), vozil, transportnih krst in podobne opreme, ki služi za opravljanje te dejavnosti. Vse to je vezano na število pokojnikov, kar je eden od elementov, na podlagi katerih se oblikuje cena storitve. »Ker imamo v občini Brežice bolnišnico, je število pokojnikov večje kot v drugih občinah. V zadnjem petletnem obdobju je bilo povprečno 385 pokojnikov na leto, opravi pa se 26 obdukcij letno v primerih, ko pokojnik ni umrl v bolnišnici,« je Ferlan nanizal nekaj podatkov in dodal, da ko se seštejejo vsi letni stroški in delijo z letnim številom pokojnikov, pridemo do cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe 203,88 evra (brez DDV), ki jo plačajo naročniki pogreba. Glede na število pokojnikov je predvidenih pet zaposlenih, ki bodo opravljali omenjeno službo, med njimi bodo tudi zunanji izvajalci. Določeno je tudi, da mora pogrebna služba pokojnika prevzeti v 90 minutah po sporočilu o smrti, je še omenil. Svetnik Stane Tomše (SMC) je še pred glasovanjem sicer opozoril, da cena za svojce, ki imajo že tako precej stroškov s pogrebom, pomeni kar veliko obremenitev. Glede na to, da je bil na seji elaborat sprejet, je cena ostala nespremenjena in začne veljati s 1. novembrom.

Komunala Brežice: lani finančna izguba na področju oskrbe s pitno vodo

14_seja_os_brezice (22)

Direktorica Komunale Brežice mag. Jadranka Novoselc

V sklopu druge »komunalne« točke je direktorica Komunale Brežice mag. Jadranka Novoselc predstavila letno poročilo 2019 in poročilo o izvajanju GJS. Izpostavila je, da je pitna voda v brežiški občini zelo kakovostna, kar je pokazala analiza številnih vzorcev; da se na ZRC Boršt vsake toliko časa nakopičijo ogromne količine odpadne embalaže, ki jih po nekaj mesecih potem le odpeljejo; da količine zbranih odpadkov stagnirajo, opažajo porast bioloških odpadkov; da npr. železo, žice, akumulatorje ipd., ki jih občani pripeljejo v zbirni center, komunala poskuša čim bolj ugodno prodati in to so prihodki, ki znižujejo stroške na položnicah; da je klasičnih pokopov samo še majhen odstotek; da komunala upravlja s 14 večstanovanjskimi stavbami in občinskimi stanovanji; da so po občini postavili še dodatnih deset zabojnikov za odpadno jedilno olje; da je šlo v sklopu projekta Prinesi – odnesi v ponovno uporabo približno pet ton odpadkov. Novoselčeva se je dotaknila tudi hčerinskih podjetij komunale Zelkom in Ekosocial. Po njenih navedbah so v Zelkomu, ki je imel konec lanskega leta enega zaposlenega, izvajali predvsem projekte, ki so jih pridobili s prijavami na razpise, in se prijavili na javno naročilo komunale za gradbena dela ter bili izbrani kot najugodnejši ponudnik. V Ekosocialu je bil do konca aprila lani en zaposleni, ukvarjali pa so se s konceptom zelenih prireditev (ponudba vračljivih kozarcev za prireditve, ki so jih prali v SB Brežice). »Ekosocial je trenutno v mirovanju in bo treba razmisliti, kako naprej,« je dodala. Prihodki komunale v lanskem letu so bili 6,2 milijona evrov, čisti dobiček pa dobrih 19 tisoč evrov, od tega pri GJS skoraj 16 tisoč evrov izgube (na področju oskrbe s pitno vodo), pri drugih dejavnostih pa 35 tisoč evrov dobička. Bogdan Palovšnik (SD) je dejal, da bi se morala komunala izboljšati predvsem pri odpravljanju okvar na vodovodih, saj da pogosto traja veliko predolgo, da delavci odpravijo napako, posledično so ljudje kar nekaj časa brez pitne vode.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam