Časopis za pokrajino Posavje
17.07.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Začela se bo priprava državnega prostorskega načrta za državno cesto Krško-Brežice

Objavljeno: Petek, 22.09.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
Krško--MatMi-20210708-8447

Fotografija je simbolična (foto: arhiv PO).

Vlada je na včerajšnji seji sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za državno cesto Krško-Brežice.

"Državni prostorski načrt za državno cesto Krško-Brežice se pripravlja z namenom, da se izboljšajo promet in bivalne razmere v naseljih ob sedanji regionalni  cesti med Krškim in Brežicami, razbremenita mestni središči Brežic in Krškega ter obstoječi most čez Savo v Krškem in izboljša prometna povezava med mestoma Krško in Brežice," so zapisali v vladnem sporočilu za javnost.
 
Z državnim prostorskim načrtom se načrtujejo:
– državna cesta Krško-Brežice z vsemi objekti in ureditvami, potrebnimi za njeno nemoteno delovanje,
– odstranitve objektov, ureditve obcestnega prostora, vključno z rekultivacijo zemljišč, ureditve in prestavitve obstoječih vodotokov,
– prestavitve, prilagoditve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture,
– potrebne prestavitve prometnic,
– objekti in ureditve za varovanje okolja,
– drugi ukrepi in ureditve, povezane z načrtovanimi ureditvami.

Občini Sevnica soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju DPN za hidroelektrarno Blanca

DSC_0223

Fotografija je simbolična (foto: arhiv PO).

Vlada je Občini Sevnica izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta (DPN) za hidroelektrarno (HE) Blanca, na delih zemljišč, vsa v k.o. Sevnica (1379).
 
Občina Sevnica želi s sodelovanjem ministrstva, pristojnega za izobraževanje, na obstoječi lokaciji Srednje šole Sevnica omogočiti izvedbo rekonstrukcije šolske stavbe in dozidavo z delavnicami za izvajanje praktičnega pouka. Načrtuje tudi izgradnjo novih zunanjih športnih površin in ureditev okolice šole. V delu območja načrtovanja občine velja Uredba o DPN za HE Blanca, zato mora občina za pripravo prostorskega akta za povečanje območja srednje šole pridobiti soglasje vlade, in sicer v skladu z 89. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3).

P. P./vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor
« Nazaj na seznam
»