Časopis za pokrajino Posavje
14.10.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Zaključni račun, redarsko poročilo in program komunale

Objavljeno: Četrtek, 11.04.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
Zaključni račun, redarsko poročilo in program komunale
Zaključni račun lanskega občinskega proračuna, delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter delo gospodarskih javnih služb – to so bile osrednje teme včerajšnje četrte redne seje kostanjeviškega občinskega sveta v tem mandatu.

Lani najvišji proračun po letu 2014
 
Kot je povedala Karla Gašpar, na občini zadolžena za finance, je imela občina lani po 2,9 milijona evrov prihodkov in odhodkov, kar je 93 % (prihodki) oz. 81 % (odhodki) glede na veljavni proračun, sicer pa je bil to najvišji proračun po letu 2014, ko so zgradili nov vrtec. 35 % odhodkov je šlo za investicije.
Zaključni račun, redarsko poročilo in program komunale
390 tisoč evrov so vložili v infrastrukturo, pri tem pa porabili tudi 208 tisočakov t. i. telefonskega denarja, ki so ga porabili za urejanje cestne infrastrukture. Največja odprta terjatev občine, visoka kar 618 tisoč evrov, se nanaša na KZ Kostanjevica in je predmet sodnega postopka. Svetniki so zaključni račun potrdili brez razprave.
 
O odpadkih, kurjenju …
 
Zaključni račun, redarsko poročilo in program komunale
Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki Nataša Rajak je poročala, da so imeli v lanskem letu v zvezi s kostanjeviško občino 78 postopkov, 53 so jih zaključili, 25 pa je še nerešenih. Število prijav na inšpektorat narašča, najbolj problematično pa je še vedno cestno področje (odvodnjavanje padavinskih vod na cestišče, vegetacija ob cestah, pomanjkanje snegobranov na stavbah ob cestah, posegi v ceste in ob njih …). Napovedala je okrepljen nadzor nad komunalnimi odpadki, tako nad neločevanjem kot nad tem, da poslovni subjekti odpadke odlagajo na ekoloških otokih, čeprav bi morali imeti in plačevati lastne zabojnike. Pri tem jo je podprl tudi župan Ladko Petretič, rekoč da se nekateri 'šlepajo' na javne zabojnike, medtem ko morajo drugi plačati za odvoz odpadkov, ki nastajajo pri poslovni dejavnosti. Vnela se je tudi pestra razprava glede kurjenja v naseljih, ki je v skladu z občinskim odlokom prepovedano in kaznivo. Svetnica Melita Skušek je pri tem opozorila, da kljub temu v Kostanjevici mnogi kurijo, pa ne le odpadno vegetacijo, ampak tudi plastiko in gume, kar povzroča hud smrad. Svetniki so se čudili tudi dejstvu, da občani ne smejo skuriti odpadnih vej ipd., medtem ko jih vzdrževalci vodotokov lahko …
 
Obeta se podražitev komunalnih storitev
 
Direktor Sektorja komunale v podjetju Kostak, ki ima v kostanjeviški občini koncesijo za opravljanje gospodarskih javnih služb, Jože Leskovar je poročal o lanskem poslovanju. Kot je povedal, je bila poraba vode v lanskem letu, tudi zato, ker ni bilo izrazite poletne suše, nekaj manjša od načrtovane, zabeležili so 78 okvar na vodovodnem omrežju in 27 % vodnih izgub, kar priča o precej dotrajanem omrežju. Neustreznih vzorcev vode ni bilo. Ločeno zbranih odpadkov je bilo 410 ton oz. 65 %, odloženih odpadkov pa le še deset ton. Prihodki so bili v okviru načrtovanih.
 
Leskovar je predstavil tudi program dela gospodarskih javnih služb za letošnje leto. Tudi Kostanjevičanom se obeta podražitev komunalnih storitev, in sicer za povprečno štiričlansko družino, priključeno na kanalizacijsko omrežje, za 4,62 evra na 47,21 evra mesečno (predvsem na račun podražitve omrežnine), za družino, ki ni priključena na kanalizacijo, pa za slab evro na 39,87 evra. Leskovar je sicer zatrdil, da so cene v kostanjeviški občini nižje kot v primerljivih občinah, tudi zato, ker jih še vedno subvencionira občina – lani je v ta namen porabila približno 50 tisočakov. Program dela GJS so očitno dobro predebatirali na pristojnem odboru, saj je bil na seji sprejet brez razprave.
 
P. P.
 
 
 
« Nazaj na seznam