Časopis za pokrajino Posavje
4.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Zbiranje podpisov volivcev za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih

Objavljeno: Torek, 07.01.2020    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Volivci lahko s podpisom na predpisanem obrazcu v roku od 16. 12. 2019 do vključno 13. 2. 2020 podajo podporo pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, ki jo je vložila Stranka Za zdravo družbo.

Volivec lahko podpiše obrazec osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj svojega stalnega prebivališča ali poda zahtevo preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Volivci v bolnišnicah, domovih za starejše občane, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne kazni izrazijo podporo pri pooblaščeni osebi organa oziroma zavoda. Volivci, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega ali konzularnega predstavništva ali konzulata RS v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi Ministrstvo za zunanje zadeve.

Osebe, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno pred pristojni organ, zahtevo za obisk na domu sporočijo upravni enoti po telefonu ali preko e-pošte ali navadne pošte, najpozneje petnajst dni pred iztekom roka dajanje podpor.
 
Volivec posreduje potrjen obrazec na naslov pobudnika: Gregor Kos, Bevkova ulica 10, 1230 Domžale.
 
Aplikacija za vodenje Registra kmetijskih gospodarstev ne deluje od 10. 1. 2020 do 19. 1. 2020 

Aplikacija za vodenje Registra kmetijskih gospodarstev (RKG) ne bo delovala od od 10. 1. 2020 od 13.00 ure do 19. 1. 2020 zaradi priprave podatkov za potrebe subvencijske kampanje za leto 2020. V tem času nosilci kmetijskih gospodarstev in ostali zavezanci za vpis v RKG ne morejo urejati podatkov o GERK-ih niti pridobivati izpisov iz RKG.
 
Vir: UE Krško
 
« Nazaj na seznam