Časopis za pokrajino Posavje
12.12.2018
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Zbor rejcev kralja živali na Krškem polju

Objavljeno: Ponedeljek, 05.03.2018    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_4323

Rejci krškopoljskega prašiča so zapolnili kristalno dvorano v gostišču Kunst

Minuli petek so se člani Društva rejcev krškopoljskih prašičev zbrali v velikem številu na letnem občnem zboru v Gostilni in hotelu Kunst v Leskovcu pri Krškem. Na njem so potrdili realizirani program dela v minulem letu in potrdili tudi usmeritve v letošnjem letu. Poudarek bo na reji, blagovni znamki in spremembi oz. dopolnitvah rejskega programa.

DSC_4339

Predsednik društva Franc Ivanšek

Kot je povedal predsednik Franc Ivanšek, je pasmo krškopoljskega prašiča uspelo ohraniti nekaj entuziastom, ki so leta 2005 ustanovili Društvo rejcev krškopoljskih prašičev, danes pa to pasmo, v preteklosti imenovano prekasti, pasasti ali črnopasasti prašič, redi že 130 kmetij z več kot 400 plemenskimi živalmi. Gre za edino slovensko avtohtono pasmo prašičev, ki je tudi označena z ušesno znamko in na njej vtisnjeno številko, ki potrjuje avtentičnost pasme. Sledljivost pasme pa poteka tudi prek blagovne znamke Mesnine krškopoljskega prašiča, ki so jo, kot je povedal tajnik društva mag. Andrej Kastelic, registrirali minulo leto.

Lani so nadaljevali tudi z aktivnostmi v okviru projekta »Diversity of Local Pig Breeds and Production Systems for High Quality Traditional Products and Sustainable Pork Chains« in akronimom »TREASURE«, katerega koordinator je Kmetijski inštitut Slovenije in se bo iztekel konec marca prihodnje leto. Projekt Treasure temelji na raznolikost lokalnih pasem in sistemov reje ter visoko kakovost izdelkov, rejci pa morajo ob tem izpolnjevati tudi okoljevarstvene normative. V društvu so izvedli tudi strokovne ekskurzije ter sodelovali na Mednarodnem kmnetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Med letošnjimi aktivnostmi je mag. Kastelic navedel že realizirano strokovno ekskurzijo na sejem v Verono, izpostavil vlogo društva v sklopu projekta Črno-belo bogastvo s Krškega polja, katerega je nosilec Občina Krško, vanj pa so kot partnerji poleg društva vključeni še Posavski muzej
DSC_4328

Tajnik društva, mag. Andrej Kastelic, velja za enega največjih poznavalcev krškopoljca na Slovenskem

Brežice, Kmečka zadruga Sevnica, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto in Gostilna in hotel Kunst. Poleg navedenega bodo v društvu promovirali blagovno znamko in izdelali različen promocijski material. V ta namen so med drugim že realizirali zapakirane zobotrebce v embalažo z logotipom blagovne znamke, ki jih bodo prejeli predelovalci in ponudniki mesnin ter jedi registrirane blagovne znamke Mesnine krškopoljskega prašiča, zainteresiranim članom društva pa so že dali narediti magnetne nalepke za na vozila. Kastelic je še med drugim povedal, da bodo z namenom širše prepoznavnosti izdelani tudi dve skulpturi krškopoljskega prašiča, in sicer se bo eden nahajal pri gostilni Kunst, drugi pa pri avtocesti,

Največ dela pa bodo imeli v letošnjem letu z rejskim programom. Zagovor slednjega so sicer opravili lani, letos pa ga bodo morali do meseca novembra še uskladiti z evropsko uredbo o reji živali. Društvo je namreč priznano kot rejsko društvo, ki deluje na območju Evropske unije in odobreno vodi rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske živali in bo tudi izdajatelj zootehničnih spričeval. Kar pa je pomembno, je dejal Andrej Šalehar iz kmetijskega ministrstva, saj rejci sami določajo rejski program, s čimer posledično prevzemajo tudi vso odgovornost.

Sicer pa so na občnem zboru potrdili tudi cenovno politiko za letošnje leto, in sicer cena mladih merjaščkov (25 kg) za letošnje leto znaša 150 €. Minimalna cena tekačev je 3 €/kg, pitancev pa 2,1 €/kg žive teže. Glede na zajamčeno kakovost mesnin, saj so meso in mesni izdelki iz krškopoljca dokazano bolj okusni, sočni in aromatični, lahko rejci postavijo tudi višjo ceno, saj je vzreja prašičev te pasme držaja od ostalih prašičev.

B. M.
« Nazaj na seznam