Časopis za pokrajino Posavje
22.08.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Zbrali so se brežiški planinci

Objavljeno: Nedelja, 03.02.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
01. 02. 2019 (4) (Large)

Zbrani na občnem zboru

Člani Planinskega društva Brežice so se v petek, 1. februarja, zbrali ne na pohodu niti ne na turi, temveč v Osnovni šoli Brežice na letnem občnem zboru, ko so pregledali lanskoletne aktivnosti in se posvetili letošnjim. Največji napredek leta 2018 predstavlja delo na področju mladih; članstvo se je povečalo s 440 na 470 članov.

Srečanje so pričeli s himno društva, ki so jo zapeli aktivni torkarji, in ga nadaljevali s kulturnim programom, ki je združeval recitacije, petje in zvoke harmonike mladih planincev iz osnovnih šol Artiče, Dobova, Globoko, Cerklje ob Krki in Brežice, predvajali pa so tudi film s posnetki aktivnosti mladih planincev.
01. 02. 2019 (47) (Large)

Predsednica Anica HribarOBLIKOVALI SO MLADINSKI ODSEK

Po besedah predsednice društva Anice Hribar je planinsko leto potekalo po sprejetem programu, tega so potrdili na zboru članov 23. februarja, takrat je bil imenovan tudi novi član upravnega odbora (UO) Meho Tokić, ki je hkrati načelnik Odseka markacistov. UO je pripravil programe po posameznih področjih. »Novost v letu 2018 je bilo oblikovanje aktivnosti Mladinskega odseka, tako da so bile načrtovane za vsak mesec razen za čas počitnic. V minulem letu predstavlja največji napredek ravno delo na področju mladih, saj so sekcije društva delovale na večini OŠ v občini, kar se je odražalo na zelo številčni udeležbi, česar smo posebej veseli. Že v začetku leta so ob planinski čajanki obdelali nekaj vsebin planinske šole," je izpostavila predsednica Hribarjeva.

Posamezne sekcije mladih planincev so poleg skupnih v okviru MO organizirale še nekaj samostojnih izletov. Zlasti sta bili najbolj aktivni in najbolj številčni sekciji na OŠ Artiče in OŠ Brežice, ko so v OŠ Brežice dobili novo mentorico Ano Novak, ki je tudi planinska vodnica. S tem bo delo dosedanje vodje  sekcije Nuše Vanič in njenega pomočnika Tonija Hribarja veliko lažje, aktivnosti pa še bolj pestre. Ob vzpodbudnih pohvalah mladinskih sekcij, si to zaslužijo še: sekcija »torkarjev«, upokojencev, ki so opravili vse načrtovane izlete, vodi jih Marjan Rovan, za kar mu gre posebna zahvala; marljivi so bili v sekciji markacistov pri urejanju planinski poti, petim dosedanjim sta se pridružila nova – Drago Grgič z Bizeljskega, ki se bo udeležil šolanja za markaciste, ter Izidora Bergant, ki je že markacistka z licenco; pohvaliti je treba naravovarstveni odsek z načelnico Olgo Kržan, saj zna poskrbeti tudi za to, da je vsakoletna čistilna akcija množična, v njo so se lani vključili tudi učenci OŠ Artiče in OŠ Brežice; nadaljevala pa se je tudi tradicija planinskih večerov, le-te prevzema Mojca Vovk; s knjižnico Brežice so četrtič zapored pripravili prireditev Brati gore z gostom Vikijem Grošljem. Novost so »sredarji« z vodnico Mijo Novak. V letu 2018 so skupaj opravili tisoče ur prostovoljnega dela pri vseh aktivnostih društva ter ohranili stike s Športno zvezo Brežice, Civilno zaščito OB ter prijateljskimi društvi.

GOSTJE IN PRIZNANJA

Tokratnega večera so se udeležili predstavniki PD: Pošta in Telekom Ljubljana, Radeče, Trbovlje, Lisca Sevnica in Planinci s Kuma. Pohvalili so izredno uspešno delo brežiških planincev z mislijo, da čudovito ohranjajo svoje poslanstvo in imajo plemenit odnos do planinstva od cicibanov naprej. Posebno priznanje so izrekli Mileni Jesenko, ki je kot urednica že 33. pripravila izjemno lepo in bogato revijo Planinski utrinki.

Predsednica društva Anica Hribar in podpredsednik Planinske zveze Slovenije (PZS) Tone Jesenko sta srebrni častni znak PZS podelila Ivku Godlerju za dolgoletno vsestransko pomoč pri organizaciji in izvedbi pohoda k spomeniku slovenskemu tolarju in srebrni častni znak PZS Milanu Tomiću za večletno prizadevno in vestno delo markacista; pohvalo PZS sta prejeli Vera Polak za večletno vsestransko pomoč pri izvajanju društvenega programa in Mojca Šterk za večletno uspešno delo z mladimi planinci, za udeležbo na tekmovanjih Mladina in gore in vodenje izletov; Planinsko društvo Brežice je podelilo društveno pohvalo Moniki Vovk za vestno in zanesljivo opravljanje nalog v UO društva.

Brežiški planinci so na zboru sprejeli pester program aktivnosti za leto 2019 in se zahvalili vsem donatorjem, ki verjamejo v njihovo družbeno koristno dejavnost.

N. J. S., foto: Meho Tokić
 
« Nazaj na seznam
»