Časopis za pokrajino Posavje
30.09.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Zunanja povratna informacija v skupnem ocenjevalnem okviru za organizacije v javnem sektorju CAFEPI Konno poročilo za UE Krško

Objavljeno: Torek, 02.08.2022    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Upravna_enota_obcina_Krsko (7)

UE Krško (foto: arhiv PO)

Upravna enota Krško (UE Krško) je letos ponovno sodelovala v projektu Ministrstva za javno upravo (MJU) za pridobitev zunanje povratne informacije v skupnem ocenjevalnem okviru za organizacije v javnem sektorju CAF−EPI.

Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju CAF (Common Assessement Framework) je skupno evropsko orodje za zagotavljanje kakovosti v javnem sektorju, ki se uporablja od leta 2000. V prvih letih se je model CAF uporabljal zlasti za uvajanje načel celovitega obvladovanja kakovosti (TQM) v organizacijah javnega sektorja.

Namen postopka zagotavljanja zunanje povratne informacije CAF-EPI pa je povratna informacija, ki jo dajejo strokovnjaki (zunanji ocenjevalci) o procesu samoocenjevanja, načrtovanju izboljšav in začetku poti med osmimi načeli odličnosti, ki predstavljajo vodilna načela odlične organizacije. Zunanji ocenjevalci spodbujajo uporabnike CAF k prizadevanjem za nadaljnji razvoj kakovosti z vseh vidikov. V postopku ocenjevanja presojajo, ali je organizacija učinkovito in uspešno uporabljala CAF in ali si zasluži naziv uspešnega uporabnika CAF za naslednji dve leti. Po podatkih MJU je v Sloveniji 122 uporabnikov modela CAF, sicer pa skupno več kot 4.000 v 55 evropskih državah.

Tričlanska zunanja ocenjevalna skupina je UE Krško obiskala maja 2022, ko je na osnovi predhodno prejetega gradiva opravila razgovore z vodstvom UE, nekaj članicami Delovne skupine za izvedbo samoocenjevanja po modelu CAF in nekaterimi ostalimi uslužbenci UE Krško.

Konec junija 2022 smo prejeli Končno poročilo o ocenjevanju UE Krško v rednem postopku zunanje povratne informacije CAF-EPI. Ocenjevalna skupina je UE Krško za aktivnosti v zvezi s kakovostjo, procesom samoocenitve, izvedenim leta 2020, akcijskim načrtom izboljšav in izpolnjevanjem načel odličnosti (s poudarkom na načelih Voditeljstvo in stanovitnost namena ter Osredotočenost na odjemalce) dodelila 43 točk od največ možnih 45, kar je naša najvišja dosežena ocena doslej (leta 2019 smo dosegli 42 točk, v pilotnem projektu leta 2017 nekaj manj). Glede na dosežene rezultate je ocenjevalna skupina predlagala, da MJU podeli UE Krško priznanje »Uspešen uporabnik CAF. Prav tako bo UE Krško vpisana v evidenco prejemnikov naziva ECU (»Effective CAF User«) pri Evropskem inštitutu za javno upravo (EIPA).

V nadaljevanju navajamo nekaj prepoznanih prednosti iz poročila ocenjevalne skupine o UE Krško:
  • ­ Zaznana je močna podpora samoocenjevanju s strani najvišjega vodstva UE, podpirajo ga tudi ostali zaposleni, prepoznana je zaveza k stalnemu učenju in izboljševanju, zaposleni se zavedajo pomena kakovostnega obravnavanja odjemalcev in zaposlenih, vodstvo pa izvaja učinkovito komuniciranje in stalno izboljševanje v vseh procesih UE.
  • ­ Dobri pristopi, ki jih je UE pričela uvajati leta 2001 ob certificiranju sistema vodenja kakovosti ISO 9001, so ponotranjeni, kar se izkazuje tudi s tem, da je bila v UE izvedenih že devet samoocenitev.
  • ­ Kljub razmeram, v katerih je jeseni 2020 potekalo samoocenjevanje, je bilo le-to izvedeno učinkovito, pri čemer je bila dobro uporabljena tehnologija, ki omogoča »delo na daljavo«.
  • ­ Zaposleni vedo, kaj se od njih pričakuje oziroma kakšen je njihov prispevek v delovnem procesu.
  • Vzdušje v UE Krško je delovno, pozitivno in optimistično. Vsak zaposleni pozna svoje naloge in je pripravljen prevzeti delo sodelavca, če je potrebno. Pri zaposlenih je zaznati močno pripadnost UE.
Prejeli smo tudi nekaj priporočil, ki jih bomo upoštevali pri izvedbi naše jubilejne, 10. samoocenitve CAF, ki smo jo v Poslovnem načrtu UE Krško predvideli za letos.

Vir: UE Krško
« Nazaj na seznam
»