Časopis za pokrajino Posavje
22.09.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

O izdajatelju

Časopis Posavski obzornik in njegovo spletno izvedbo izdaja Zavod NEVIODUNUM, ki je neprofitna organizacija in deluje na področju medijev, kulture, odnosov z javnostmi, založništva, izobraževanja in drugih. S svojimi dejavnostmi prispeva k dvigu kvalitete življenja predvsem v Posavju, tj. v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.

Ime zavoda

Zavod nosi ime po antičnem mestu Neviodunum (na območju današnjega Drnovega), ki je v prvem stoletju n. št. postalo središče gospodarskega, političnega in kulturnega življenja širšega prostora od današnjih Gorjancev do Višnje gore. Kot najstarejše imensko izpričano naselje Krškega polja je pojem v slovenski arheologiji po bogastvu oblik in gradiva, ki je bilo tu izkopano. Prevzem imena tako pomembnega, a danes premalo znanega in spoštovanega regionalnega centra, pomeni za nas velik ustvarjalni izziv.

O Zavodu

Neviodunum je največja povsem posavska medijska hiša, ki izdaja časopis štirinajstdnevnik POSAVSKI OBZORNIK in njegove tematske priloge. Njegovi novinarji in sodelavci oblikujejo in upravljajo tudi informacijsko središče pokrajine Posavje na svetovnem spletu - www.PosavskiObzornik.si. Neviodunum je sodobno zasnovano informacijsko, komunikacijsko in kulturno razvojno središče, ki s svojimi projekti in dejavnostjo vse bolj sega tudi preko meja Posavja. Pod streho zavoda Neviodunum sodi tudi ZALOŽBA NEVIODUNUM, ki v posavskem prostoru spodbuja knjižno-založniško kulturo ter soustvarja kulturno-umetniško produkcijo s slovensko in posavsko identiteto.

Poslanstvo

Uprava Zavoda Neviodunum in uredništvo njegovih medijev ter založništva sta si za enega poglavitnih poslanstev, poleg obveščanja o dogodkih lokalnega pomena, izbrala posredovanje lokalne oz. regionalne identitete v nacionalni in evropski prostor. Vsa našteta prizadevanja so seveda usmerjena k osrednjemu cilju - povečevati kvaliteto življenja prebivalcev lokalnih skupnosti oziroma regije v tem jugovzhodnem delu države.

Osnovni podatki

NEVIODUNUM, zavod za kulturo in odnose z javnostmi
Trg Matije Gubca 3, 8270 KRŠKO
  • Glavna dejavnost: 72.400 - Izdajanje časopisov in revij
  • Matična številka: 1648136
  • ID za DDV: SI61220388
  • Prvi vpis: 20.08.2001
  • IBAN: SI56 0315 5108 6687 920 (SKB banka d.d.)
  • IBAN: SI56 0298 0025 4398 083 (NLB d.d.)

Uprava

Direktorica

Namestnica direktorice

Trženje

Uredništvo

Odgovorna urednica

Glavni urednik

»