Časopis za pokrajino Posavje
21.02.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

O izdajatelju spletnega medija 

Spletni medij Posavski obzornik izdaja Respectas d.o.o. Respectas s svojimi dejavnostmi nadaljuje in nadgrajuje dolgoletno prizadevanje Zavoda Neviodunum, ki prispeva k dvigu kvalitete življenja predvsem v Posavju, tj. v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. V redakciji spletnega medija Posavskiobzornik.si, ki je v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije vpisan pod številko 1639, zbiramo in objavljamo vesti in različne informacije o dogajanju na območju Posavja, poleg pa tudi vse tisto, kar je kakor koli povezano z ljudmi iz Posavja in zato zanimivo za bralce spletnega medija. 

Spletni medij z različnimi interaktivnimi rubrikami in orodji omogoča sodoben in neposreden način obravnavanja različnih aktualnih tem lokalnega, regionalnega in tudi nacionalnega pomena. Medi je z leti rasel in se preoblikoval v vsebinsko samostojno enoto, čemur je sledila tudi formalna sprememba izdajatelja, ki se osredotoča na digitalne medijske ekosisteme in delo z mlajšimi generacijami

O Zavodu Neviodunum - izdajatelju osrednjega tiskanega medija

Neviodunum je največja povsem posavska medijska hiša, ki izdaja časopis štirinajstdnevnik POSAVSKI OBZORNIK in njegove tematske priloge. Neviodunum je sodobno zasnovano informacijsko, komunikacijsko in kulturno razvojno središče, ki s svojimi projekti in dejavnostjo vse bolj sega tudi preko meja Posavja. Pod streho zavoda Neviodunum sodi tudi ZALOŽBA NEVIODUNUM, ki v posavskem prostoru spodbuja knjižno-založniško kulturo ter soustvarja kulturno-umetniško produkcijo s slovensko in posavsko identiteto.

Zavod nosi ime po antičnem mestu Neviodunum (na območju današnjega Drnovega), ki je v prvem stoletju n. št. postalo središče gospodarskega, političnega in kulturnega življenja širšega prostora od današnjih Gorjancev do Višnje gore. Kot najstarejše imensko izpričano naselje Krškega polja je pojem v slovenski arheologiji po bogastvu oblik in gradiva, ki je bilo tu izkopano. Prevzem imena tako pomembnega, a danes premalo znanega in spoštovanega regionalnega centra, pomeni za nas velik ustvarjalni izziv.
Uprava Zavoda Neviodunum ter založništva sta si za enega poglavitnih poslanstev, poleg obveščanja o dogodkih lokalnega pomena, izbrala posredovanje lokalne oz. regionalne identitete v nacionalni in evropski prostor. Vsa našteta prizadevanja so seveda usmerjena k osrednjemu cilju - povečevati kvaliteto življenja prebivalcev lokalnih skupnosti oziroma regije v tem jugovzhodnem delu države.

Osnovni podatki

RESPECTAS UMETNIŠKO, SPLETNO USTVARJANJE IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O., Trg Matije Gubca 3, 8270 KRŠKO
  • Glavna dejavnost: R90.030 - Umetniško ustvarjanje
  • Matična številka: 9237879
  • Davčna številka: 51375397
  • IBAN: SI56 0284 3026 4491 632 (NLB d.d.)Direktorica

Namestnica direktorice

Trženje

Uredništvo

Odgovorna urednica

Glavni urednik