Časopis za pokrajino Posavje
18.06.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Soočanja z izzivi medkulturnega sobivanja s priseljenci

Objavljeno: Četrtek, 13.05.2021    Rubrika: PANORAMA Redakcija
okrogla miza za medkulturno sobivanje

S spletne okrogle mizze o medkulturnem sobivanju

S 30. septembrom se bo zaključil petletni projekt Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (krajše: SIMS), katerega sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanje in šport. V konzorciju izvajalcev projekta, katerega vodilni partner je Institut za psihološko svetovanje in izobraževalno-razvojne projekte (ISA) Ljubljana, sodeluje tudi Osnovna šola Leskovec pri Krškem.

Osnovni cilj projekta SIMS je razvijati medkulturnost ter izboljšati strokovno raven zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah pri vključevanju otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij. Kot je povedala Sanja Antolič, multiplikatorka programa SIMS na leskovški šoli, se je v izvajanje projekta vključilo še pet javnih zavodov, in sicer: Vrtec Krško, OŠ Jurija Dalmatina Krško, OŠ 14. divizije Senovo, ŠC Krško-Sevnica, Strokovno izobraževalni center Brežice (prej ETrŠ) ter vrtca, ki delujeta pri leskovški in senovski šoli.

V okviru projekta je bila 11. maja OŠ Leskovec tudi organizator posveta »Za medkulturno sobivanje«, ki je potekal prek spletne aplikacije ZooM, na okrogli mizi pa so sodelovali poleg Antoličeve še mag. Maja Radinovič Hajdič, direktorica Ljudske univerze Jesenice, direktorica Ljudske univerze Krško Nataša Kršak, krški župan mag. Miran Stanko, multiplikatorka Staša Sabatucci iz OŠ Grm Novo mesto, Melita Zagorc Vegelj, psihologinja na OŠ Leskovec pri Krškem, Mirjana Mlakar iz CSD Posavje, Enote Krško, priseljenka Luljeta Nasufi in še nekaj drugih predstavnic izobraževalnih in drugih ustanov.

Kot je povedala Antoličeva, so bili do sedaj narejeni pomembni premiki tudi v praksi, saj so se po šolah oblikovali strokovni timi, izvajajo se intenzivni tečaji slovenščine za dijake na srednjih šolah, medtem ko imajo učenci priseljenci na osnovnih šolah dodatne ure slovenščine, za uspešnejše medvrstniško vključevanje otrok potekajo različne aktivnosti, v pripravi so učni načrti za poučevanje učencev, ki obiskujejo prvo triado, medkulturni mediatorji so vzpostavili boljše sodelovanje s starši. Med drugim so na leskovški šoli vzpostavili tudi tesnejše sodelovanje z drugimi ustanovami v lokalnem prostoru (CSD, LU Krško, VGC Krško idr.), v katerih bodisi delajo bodisi prihajajo v večji stik s priseljenci.

Do sedaj je bilo v delo z otroki priseljenci in njihovimi starši vključenih 7165 vrtičkarjev, učencev in dijakov priseljencev ter 1941 njihovih staršev. Izvedenih je bilo prek 200 usposabljanj za strokovne delavce po vrtcih in šolah oz. je bilo v usposabljanja vključenih 6553 strokovnih delavcev; nadgrajen je bil interaktivni slikovni spletni slovar, narejena je bila didaktična igra Slovenija, izvedene delavnice za spodbujanje socialne vključenosti, pripravljeno e-gradivo Skupaj za uspešno vključevanje otrok priseljencev idr. Kot je še povedala Antoličeva, si prizadevajo za zaposlitev medkulturnega mediatorja na Ljudski univerzi Krško.

B. M.
« Nazaj na seznam