Časopis za pokrajino Posavje
24.01.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

150 let PGD Krško - obletnica najstarejšega gasilskega društva v Posavju

Objavljeno: Petek, 31.12.2021    Rubrika: PANORAMA Bralci pišejo
PGD KOLEDAR 2022

Člani PGD Krško

S slavnostno sejo sta Gasilska zveza Krško ter predvsem slavljenec PGD Krško obeležila častitljiv jubilej, 150-letnico delovanja. PGD Krško je ne le najstarejše posavsko gasilko društvo, pač pa eno izmed prvih gasilskih društev na slovenskih tleh – le-to je bilo 17. januarja 1871 ustanovljeno na pobudo deželnega in državnega poslanca Viljema Pfeiferja. Delo in razvojno miselnost krških gasilcev je že kmalu prepoznala in konkretno, z dejanji, podprla krška dobrotnica Josipina Hočevar, ki je finančno omogočila izgradnjo gasilskega doma ter pozneje še prizidavo gasilskega, opazovalnega, sušilnega in vadbenega stolpa. Ta je bil v letih 2016 in 2017 obnovljen ter v začetku novembra 2018 uradno v osveženi obliki tudi zvezda otvoritve; stolp je namreč kot nepremična stavbna kulturna dediščina razglašen za kulturni spomenik in vpisan v Register nepremične kulturne dediščine.

dvorsek_stanko

Stanislav Dvoršek (levo) in krški župan mag. Miran Stanko

Gasilsko društvo so v dosedanji zgodovini vodili predsedniki: Viljem Pfeifer, Anton Rupret, Ivan Jerman, Franc Zeeser, Peter Poč, Anton Omerza, Lovro Glogovšek, Karl Černetič, Edi Krieger, Franc Jurčec, Gašo Mezesnel, Franc Rupret, Rihard Engelsberger, Tone Čebular, Franc Urbanč, Avgust Pirc, Lojze Preskar, Slavko Šribar, Avgust Mlakar in Stanislav Dvoršek.

PGD Krško, ki ima svoje prostore v starem mestnega jedru Krškega, je lep čas svojega obstoja (1919-1964) imelo tudi lastno pihalno godbo. Na slavnostni seji v znak obeležitve 150-letnice je bilo navzoče vodstvo PGD Krško v ožji obliki ter predstavnika GZ Krško, predsednica Ana Nuša Somrak in poveljnik Borut Arh.
sčika3

PGD Krško, kateremu v aktualnem mandatu predseduje Stanislav Dvoršek in poveljuje Marko Mlakar, je zadnji večji mejnik v svojem delovanju z investicijskega vidika doseglo ob svoji 100-letnici, ko je bil namenu predan nov gasilski dom, katerega pa so dvajset let pozneje (v času osamosvojitve Slovenije, 1990-1991) še dogradili z večnamensko dvorano ter štirimi prostori za gasilska vozila.

Ves čas si društvo prizadeva za krepitev operativnega delovanja članov. Hkrati s tem pa je spodbujalo tudi ostale aktivnosti, kot so bile: Spust za čisto Savo, kolesarjenje, pohodi v naravo, novoletne prireditve z dedkom Mrazom za otroke in podobno, s čimer je društvo vpeto v življenje kraja.

Društvo tesno sodeluje z Gasilsko zvezo Krško, Poklicno gasilsko enoto Krško, s sosednjimi društvi in Civilno zaščito Občine Krško. Z vsemi člani in sredstvi je na voljo občini v celoti, civilni zaščiti in predvsem županu, ki je prvi odgovoren za delovanje sistema zaščite in reševanja. Gasilci krškega društva so se, aktivni na tekmovalnem področju in ustrezno izurjeni na operativnem, v preteklosti že opazno izkazali na intervencijah ob elementarnih nesrečah, predvsem pri sanaciji posledic poplav in neurij ter preprečevanju škode iz omenjenega vidika.

Doroteja Jazbec
« Nazaj na seznam
»