Časopis za pokrajino Posavje
25.06.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

20 let delovanja krškega veteranskega združenja

Objavljeno: Ponedeljek, 25.03.2019    Rubrika: PANORAMA Redakcija
20 let delovanja krškega veteranskega združenja

Krško veteransko združenje je letos dopolnilo 20 let delovanja.

Pred dnevi se je na občnem zboru krškega Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, ki je bil letos tudi volilni, v kulturni dvorani Doma XIV. divizije na Senovem zbralo prek 110 članov združenja. V uvodnem delu, ki so ga z nastopi popestrili Rajhenburški oktet in harmonikarke DKD Svoboda Senovo, je vse prisotne ob 20. obletnici delovanja združenja nagovoril predsednik Božo Kosalec.

V nadaljevanju je bilo izvedeno veteransko dejanje, častni predsednik društva Zdenko Mohar pa je podal izčrpno poročilo o delu združenja v minulih dvajsetih letih, nakar sta s predsednikom društva ob navedeni obletnici podelila zahvale članom za nesebično delo v združenju. Podeljene so bile tudi zahvale veteranskim društvom iz občine in Posavja ter nekaterim organizacijam in podjetjem kakor tudi Občini Krško za pomoč pri izvedbi programa dela. Po pozdravnih nagovorih in izraženih željah gostov po nadaljnjem uspešnem sodelovanju smo pričeli z rednim delom zbora, po poročilih predsednika in blagajnika združenja, predsednikov nadzornega odbora in častnega razsodišča pa so zbrani po razpravi soglasno potrdil vsa poročila za leto 2018.

Ker je v letošnjem letu potekel štiriletni mandat predsedstvu združenja, smo pristopili k razrešnici starega in izvolitvi novega vodstva. Tudi ta predlog je bil soglasno sprejet. Združenje bo še naslednja štiri leta vodil Božo Kosalec, za njegovega namestnika je bil potrjen Zoran Pfajfar, za sekretarja Vinko Virant, za blagajnika Drago Kramar in za člane Kolan Martin, Dular Milan, Noč Branko, Matjaž Gomilšek in Vrček Miro. Novi – stari predsednik se je zboru v imenu predsedstva zahvalil za zaupanje in v nadaljevanju predstavil program dela in finančni načrt za leti 2019 in 2020. Predloge je zbor soglasno sprejel.

Letni zbor smo ob prijetnem druženju zaključili v gostišču Senica.

Vir in foto: OZVVS Krško
« Nazaj na seznam
»