Časopis za pokrajino Posavje
24.09.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Aktivnosti ob praznovanju 70-letnice Planinskega društva Brežice

Objavljeno: Petek, 03.01.2020    Rubrika: PANORAMA Bralci pišejo
0197_022

Utrinek z lanskega pohoda po poteh Brežiške čete, ki se ga vsako leto udeležijo tudi člani PD Brežice (foto: M. Tokić)

Planinsko društvo Brežice je športno društvo, ki že 70 let – od 1950 dalje – združuje in povezuje ljudi, ki imajo radi naravo in planinski svet. Od gričev na obrobju Panonske nižine do najvišjih vršacev v Sloveniji in drugod.

Društvo je rekreativno naravnano in vključuje v aktivnosti vse starostne kategorije – od otrok, starih nekaj let, pa vse do starostnikov najvišjih starosti. Moto društva je: »NAZAJ V NARAVO, VSE GENERACIJE.«

V ta namen organiziramo planinske izlete za otroke in mladino, člansko populacijo ter dve kategoriji starostnikov – mlajše in starejše upokojence. Aktivni smo tudi na področju naravovarstva, v sklopu katerega opravljamo čistilne akcije planinskih poti ter spoznavanje iz naravovarstvenega vidika posebnih kotičkov Slovenije, ki so še kako pomembni za ohranjanje biotske pestrosti. V okviru odseka markacistov skrbimo za označevanje in vzdrževanje planinskih poti. Skupna dolžina markiranih poti v občini Brežice, za katere skrbijo markacisti društva, je kar 107 km.

V jubilejnem letu 2020, ko društvo praznuje 70 let aktivnega dela, smo zato v društvu oblikovali nekaj aktivnosti, ki so namenjene vsem prebivalcem občine kakor tudi širše. Vabimo vas, da se katere od njih udeležite.

Aktivnosti ob 70-letnici društva so namenjene članom in nečlanom društva. Še posebej ste vabljeni tisti, ki še niste člani, želeli pa bi spoznati delo in aktivnosti društva.

70-krat NA VELIKI ŠPIČEK (693 m), 70-krat NA VELIKI CIRNIK (630 m)

Cilj je, da se od 1. 1. do 31. 12. 2020 najmanj 70-krat povzpnete na najvišji vrh občine na severni strani (Špiček) ali 70-krat na najvišji vrh občine na južni strani (Cirnik). Lahko si seveda zadate tudi cilj, da osvojite po 70-krat oba vrhova.

Isti dan se lahko na isti vrh vzpnete le enkrat. Smer, iz katere boste osvajali vrhova, je izbira vsakega posameznika. Po opravljenem vzponu pošljete SMS na telefonsko številko 031/373-328. Sporočite ime in priimek, osvojen vrh, datum in uro vzpona na vrh. Statistika vzponov bo vse leto objavljena na spletni strani PD Brežice.

V začetku prihodnjega leta bomo prešteli število vzponov, ki jih bo opravil posamezni osvajalec, in rezultat objavili v Posavskem obzorniku in v glasilu PD Brežice Utrinki. Vsi, ki boste uspeli en ali drug vrh ali oba vrhova osvojiti vsakega 70-krat, boste povabljeni na občni zbor društva konec januarja 2021, kjer boste prejeli posebno priznanje.

70 MARKACIJ ZA 70 LET

V marcu se lahko priključite društvenim markacistom, ki bodo na novo markirali in popravljali pot od Globočic proti Velikem Cirniku. Kako se pripravi podlaga, da lahko narišemo rdeče-belo Knafličevo markacijo, kako se določi pogostost barvanja markacij, kje postavimo smerne table in druge informacije, boste izvedeli, če se nam boste pridružili. Za udobnejši korak bomo na strmejšem delu vzpona obnavljali lesene stopnice in obsekali grmičke in drugo rastje, ki sega na pot. Veseli bomo družbe vsakogar.

NARAVOVARSTVENI IZLET PO SUHIH TRAVIŠČIH KOZJANSKEGA

Izlet s strokovnim vodenjem biologa iz Kozjanskega parka bo organiziran konec meseca maja.

Najvišji, predalpski predeli Kozjanskega parka – Vetrnik, Oslica, Bohor dosegajo nadmorsko višino med 600 in 1000 metri. Sonaravno kmetovanje je ustvarilo enega najlepših in najbogatejših habitatov – hribovske suhe travnike z izredno biotsko pestrostjo.

Hribovski suhi negnojeni travniki s tradicionalno rabo (prevladuje enkratna košnja in jesenska paša) so prava zakladnica žive narave, ki svojo podobo tekom sezone tedensko spreminjajo. Dodatno k pestrosti pripomorejo posamezna drevesa ali grmišča ter mejice.

Vabljeni vsi, ki vam je mar narava in ohranjanje raznolikosti v naravi.

POHOD 70-LETNIKOV

Na pohod ste vabljeni vsi, ki boste v letu 2020 praznovali 70. rojstni dan. Vabljeni so tudi družinski člani. Za pohodnike bo organiziran krajši in daljši pohod. Katerega se boste udeležili, bo odvisno od vaših fizičnih sposobnosti. Pohod bo organiziran v drugi polovici septembra v okolici Sromelj. Pohod bomo zaključili s prigrizkom in zdravico 70-letnikom.

OBELEŽITEV 70-LETNICE DRUŠTVA NA CIRNIKU

V soboto, 10. 10. 2020, bo organiziran pohod na Veliki Cirnik. To bo osrednji pohod ob 70-letnici društva in 20-letnici od postavitve bivaka na vrhu. Pohod bomo pričeli na Čatežu in se preko Žejnega povzpeli na vrh. Na vrhu bo krajša proslava ob obletnici društva in piknik pri bivaku.

ZAKLJUČNA PRIREDITEV OB 70-LETNICI DRUŠTVA IN PLANINSKI VEČER

Jubilejno leto bomo zaključili z zaključno prireditvijo ob 70-letnici društva v četrtek, 14. 12., to je dan kasneje, kot je bilo ustanovljeno društvo. Ustanovni zbor članov društva je bil namreč 13. 12. 1950.

Na kratko bomo pogledali 70-letno zgodovino društva, nato pa večer strnili s planinskim večerom in prireditvijo Brati gore. Na prireditev bomo povabili predstavnike PZS, Občine Brežice, Športne zveze Brežice, društev MDO Zasavja in Posavja ter prijateljska društva iz Slovenije in Hrvaške. Naš gost bo eden od vidnejših planincev ter alpinist, osvajalec domačih in tujih gora.

Anica Hribar, predsednica PD Brežice
« Nazaj na seznam