Časopis za pokrajino Posavje
9.04.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Brežiški veterani v tem letu gostitelji srečanja veteranov Posavja in soorganizatorji veteranskih športnih iger

Objavljeno: Nedelja, 08.03.2020    Rubrika: PANORAMA Redakcija
ozvvs_brezice_obcni_zbor (2)

Z leve: Ladislav Lipič, Anton Supančič, Aleš Zajc in Darko Udovič

Minuli petek je v jedilnici Vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki potekal občni zbor Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Brežice, na katerem je bilo prisotnih 139 od skupaj 478 članov tega združenja.

Lansko leto postreglo z veliko aktivnostmi

Potem ko so člani Moškega pevskega zbora KD Ivan Kobal Krška vas odpeli slovensko himno ter sta Anton Supančič in Marjan Tomše na začetku opravila simbolno veteransko dejanje miru, svobode, neuklonljivosti, zmage, ponosa, spomina in opomina, je nekaj pozdravnih besed namenil predsednik OZVVS Brežice Darko Udovič, ki je vodenje organizacije prevzel pred enim letom.
ozvvs_brezice_obcni_zbor (33)

Udovič z dobitnikoma medalj Obranili Posavje 91

Poročilo o delu v letu 2019 je začel s splošnim opisom združenja – OZVVS Brežice združuje vse, ki so aktivno sodelovali v vojni za osamosvojitev Slovenije, ima priznan status splošnega javnega pomena ter je domoljubno, nepolitično, neprofitno in nevladno društvo. Glavna dejavnost združenja je ohranjanje spomina na osamosvojitveno vojno. V občini Brežice društvo deluje kot odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo od leta 1994, registrirano kot Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo pa je na UE Brežice od leta 1999. Navedel je, da je članarino v lanskem letu plačalo 435 članov oz. 91,2 %, umrlo je devet članov. Člani združenja se skozi leto srečujejo na različnih aktivnostih, npr. srečanju posavskih veteranov, ekskurzijah, obiskih vojašnic in dogodkov v organizaciji Slovenske vojske, ZBV NOB in ZSČ Brežice, spominskih slovesnostih na območju Brežic in Posavja. Naštel je udeležbo na strelskem tekmovanju s polavtomatsko puško na Radni pri Sevnici ter v streljanju z malokalibrsko puško in metu šolske ročne bombe na strelišču lovskega doma Bizeljsko, kjer je prehodni pokal pristal ravno v rokah članov ekipe OZVVS Brežice, ribiškem tekmovanju na Ptuju, letnih zborih sosedskih združenj, zveze veteranov in ostalih veteranskih organizacij, posavskem srečanju veteranov v Boštanju, veteranskih športnih iger v Mozirju, kjer so tekmovali v treh disciplinah – pikadu, streljanju in metu bombe ter v tej disciplini zasedli 6. mesto med 34 ekipami, organizacijo ekskurzije za učence OŠ Brežice po bojiščih Posavja 1991 in obisk Parka vojaške zgodovine Pivka, udeležbo na vsakoletni komemoraciji na Rigoncah in na spominski slovesnosti pred vhodom v cerkljansko vojašnico, organizacijo pohoda po poteh brežiških teritorialcev od Rigonc do Prilip, posavske in osrednje proslave ob prazniku suverenosti, proslave PVD Sever ob 30-letnici akcije Sever, posavske proslave ob dnevu samostojnosti v Krškem in dnevu državnosti v Sevnici, izvedbo ekskurzije članov v Sarajevo po objektih olimpijskih iger, udeležbo na proslavi in pohodu po poteh Brežiške čete v Pečicah, predstavitev nove knjige veterana Mitje Teropšiča Brežiški teritorialci.
ozvvs_brezice_obcni_zbor (57)

Delovno predsedstvo občnega zboraAktivnosti združenja v letu 2020

Udovič je ob tem opozoril vse člane, da morajo pri plačilu članarine obvezno navesti sklic, še posebej če plačujejo kako drugače kot s prejetimi položnicami. V letu 2020 v združenju načrtujejo aktivnosti, ki so jih razdelili v tri sklope – redno delo, organizacija in udeležba na proslavah ter športnih tekmovanjih in sodelovanje. Med drugim je omenil izdelavo zbornika z naslovom Teritorialna obramba občine Brežice, srečanje veteranov Posavja (23. maj), ekskurzijo za učence OŠ Bizeljsko, Maksa Pleteršnika Pišece, Globoko in Velika Dolina (9. junij), 19. veteranske športne igre (13. junij), 9. pohod po poteh brežiških teritorialcev od Rigonc do Prilip (5. julij), postavitev droga in dvig zastave pri OŠ Brežice (oktober), strokovno ekskurzijo članov na Brione (september ali oktober) itd. Dodal je, da so maja letos organizatorji posavskega srečanja veteranov vojne za Slovenijo, v juniju pa soorganizatorji veteranskih športnih iger, zato je vse člane pozval, da priskočijo na pomoč pri organizaciji dogodka.
ozvvs_brezice_obcni_zbor (69)

Neformalni del po zaključku občnega zbora je namenjen druženju in pogostitvi z vojaškim pasuljem.Blagajnik združenja Igor Iljaš je poročal, da so imeli v letu 2019 za 16.001 evro prihodkov, od tega je največji delež predstavljala letna članarina, odhodkov pa je bilo za 16.648 evrov, pri čemer so 3500 evrov namenili za novo ozvočenje, ki so ga na občnem zboru tudi prvič uporabili. V letu 2020 načrtujejo 12.466 evrov odhodkov. Predsednik nadzornega odbora Ivan Žibert na delo združenja v minulem letu ni imel nobenih pripomb. Predsednik častnega razsodišča Stanislav Zlobko je povedal, da v lanskem letu niso prejeli nobene pisne ali ustne pobude za obravnavo posameznih članov ali organov združenja, ker bi ti delovali v nasprotju s statutom. Poleg vseh poročil so sprejeli še dodaten sklep, s katerim predsedstvo združenja pooblastijo, da v primeru zmanjšanja priliva sredstev temu primerno izvede rebalans finančnega načrta za leto 2020.

Podelitev medalj Obranili Posavje 91

Dvema zaslužnima članoma OZVVS Brežice je Udovič podelil priznanji. Prejemnika medalje Obranili Posavje 91 sta bila udeleženca v vojni za Slovenijo. Prejemnik bronaste medalje Obranili Posavje 91 vojni veteran Janko Petan je dolgoletni aktivni član brežiškega združenja, ki se redno udeležuje aktivnosti organizacij, ima pozitiven odnos do tovarišev, organizacije vojnih veteranov in osamosvojitvene vojne ter je velik domoljub. V OZVVS Brežice kot posebna enota deluje tudi Interventni vod Brežice, ki se srečuje vsako leto in ohranja spomin na preteklo zgodovino. Ob letnih srečanjih veterani te enote obiščejo grobove umrlih članov, prižgejo sveče in na grobu padlega veterana Jerneja Molana pripravijo kratko žalno komemoracijo. To že vrsto leto pripravlja in tudi izvaja veteran Tomaž Šubic, ki je v zahvalo za dolgoletno aktivnost prejel srebrno medaljo Obranili Posavje 91.

Lipič: Trudimo se, da mladi ne pozabijo osamosvojitvenih dogodkov

Med povabljenimi gosti so k mikrofonu pristopili predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo generalmajor Ladislav Lipič, predsednik pokrajinskega odbora ZVVS Posavje Anton Supančič, predsednik OZVVS Krško Božislav Kosalec, predsednik PVD Sever Posavje Roman Kržan, podpredsednik ZSČ Brežice Peter Böhm in major Aleš Zajc iz VJM Cerklje ob Krki. Lipič, ki je bil na občnem zboru brežiških veteranov spet prisoten po kar nekaj letih, je izpostavil dobro obiskanost zbora, »kar kaže, da smo še tu in z našimi aktivnostmi ohranjamo spomin in izpolnjujemo poslanstvo vojnih veteranov s tem, da se trudimo in kažemo, da tudi mladi ne smejo pozabiti tega zgodovinskega obdobja, v katerem smo imeli priložnost in seveda tudi čast sodelovati, to pa je osamosvojitev Republike Slovenije«. Omenil je še dva zelo pomembna dogodka iz zgodovine, od katerih letos mineva 30 let, in sicer preprečitev razorožitve Teritorialne obrambe in začetek delovanja narodne zaščite, kasneje poimenovane Manevrska struktura narodne zaščite. Zaradi bolniške odsotnosti se vabilu na občni zbor ni mogel odzvati brežiški župan Ivan Molan, ki je v pismu med drugim napisal, da bo Občina Brežice veteranskemu združenju stala ob strani tudi v prihodnje in v okviru svojih proračunskih zmožnosti zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje društev, ki soustvarjajo življenje v občini, med katerimi je tudi OZVVS Brežice.

Občni zbor je vodilo delovno predsedstvo v sestavi Srečko Zore kot predsednik, Peter Pavlovič in Stanko Krulc kot člana predsedstva, dr. Tomaž Teropšič kot zapisnikar, Igor Iljaš in Mehemed Tokić kot overovatelja zapisnika, verifikacijsko komisijo so sestavljali Dušan Prah, Martin Krajnc in Mirjan Lipičar. Potekal je tudi kulturni program v izvedbi MoPZ KD Ivan Kobal Krška vas pod vodstvom zborovodje Franca Veglja ter učencev OŠ Cerklje ob Krki Zale Pungerčar in Urha Kodriča pod mentorstvom Nataše Baznik, ki je poskrbela tudi za povezovanje uvodnega dela občnega zbora.

Na koncu so se še posebej zahvalili osebju kuhinje Vojašnice Jerneja Molana, ki za udeležence občnega zbora vedno pripravi pogostitev – pravi vojaški pasulj. In tudi tokrat ni bilo nič drugače.

R. R.
« Nazaj na seznam