Časopis za pokrajino Posavje
6.04.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Člani Župnijske Karitas Radeče na občnem zboru

Objavljeno: Ponedeljek, 17.02.2020    Rubrika: PANORAMA Bralci pišejo
IMG_1231a
V sredo, 29. januarja letošnjega leta, je v prostorih Doma svetega Petra v Radečah potekal Občni zbor Župnijske Karitas Radeče - Svibno. Občni zbor je vodil predsednik ŽK Radeče župnik Miro Bergelj.

Udeležili so se ga tudi nekateri povabljeni gostje: župan občine Radeče Tomaž Režun in tajnica ŽPS Svibno Sonja Kmetič ter ŽPS Radeče Mateja Kovač. Žal se na povabilo ni odzval noben od predsednikov krajevnih skupnosti. Le predsednik KS Svibno  je opravičil svojo prisotnost.
IMG_1216

Po uvodnem pozdravu in duhovnem uvodu je sledil sprejem dnevnega reda. Poročilo o delu v preteklem letu je podal tajnik ŽK Miran Prnaver: leto 2019 je bilo za ŽK Radeče, kot vsa pretekla leta, delavno in bili smo pred številnimi izzivi, kako pomagati pomoči najbolj potrebnim. Število prosilcev se v letu 2019 ni bistveno spremenilo, glede na prejšnja leta.

V preteklem letu smo razdelili hrano iz sredstev Evropske unije in blagovnih rezerv, in sicer  6 751 kg hrane in 5 040 litrov mleka. V vsem letu smo prejeli šest pošiljk zelo raznovrstne hrane v obliki tako imenovanih paketov (v skupni teži 4 093 kg), ki so jih prosilci na osnovi vlog in potrdil o premoženjskem stanju prejemali v enakomernih časovnih presledkih.

Preko škofijske Karitas smo pomagali prosilcem pri plačilu položnic. Del ozimnice in drugih artiklov smo kupili iz lastnih sredstev.
Kot vsako leto, smo obiskali naše župljane in občane v domu upokojencev v Loki. Prav tako smo prevzeli organizacijo in finančni del srečanja ostarelih, bolnih in invalidov v naši župniji.

Naši prosilci so prejeli pomoč tudi pri nabavi kurjave, šolskih potrebščin in preživljanju počitnic na morju. Vse te razpise je organizirala Škofijska Karitas Ljubljana. Pri zbiranju zvezkov za otroke v stiski so tudi letos sodelovali učenci in učenke radeške osnovne šole. Pri naši dejavnosti nam je pomagala tudi Občina Radeče. Sredstva za pomoč smo zbirali tudi s prodajo sveč pred praznikom vseh svetnikov.

V preteklem letu je 17 prostovoljk in prostovoljcev radeške Karitas opravilo 1 465 ur prostovoljnega dela. Vsega skupaj je bilo v letu 2019 razdeljene hrane v teži 19 806 kg (leta 2018 -18 904 kg), podarjene pomoči (plačilo položnic, šolske potrebščine, kurjava, počitnice) pa 5 499 € (leta 2018 -  4 477 €).

Podrobnejše poročilo o delu v letu 2019 je na spletni strani župnije Radeče (http://zupnija-radece.rkc.si/?page_id=1172). Sledilo je še finančno poročilo, ki ga je podal blagajnik ŽK Drago Kozinc. Po razpravi sta bili obe poročili sprejeti.

V nadaljevanju je tajnik  predstavil načrt dela za letošnje leto. V letu 2020 bomo v veliki večini nadaljevali z aktivnostmi iz preteklih  let, sproti pa se bomo prilagajali potrebam prosilcev in našim zmožnostim. Konec avgusta 2020 bo minilo 10 let od ustanovitve naše Karitas.  Načrt dela so prisotni člani soglasno potrdili.

Župan Tomaž Režun  je po pozdravu spregovoril o tem, da je kljub gospodarski rasti še vedno pomoč potrebna mnogokaterim. Poudaril je, da nekateri mogoče enostavno ne znajo ravnati z denarjem in so tudi zaradi tega potrebni pomoči. Zahvalil se je vsem, ki pomagajo tistim, ki so v stiski. Nekateri težko govorijo o svojih stiskah, se težko ali ne želijo izpostaviti ter govoriti o tem.

Tajnica ŽPS Radeče Mateja Kovač se je tudi zahvalila članom Karitas za plemenito delo, ki ga opravljajo.

Na koncu se je tudi predsednik ŽK Radeče Miro Bergelj zahvalil za vse  postorjeno in zaželel, da tako ostane še naprej. Pri tem je poudaril, da dela ne zmanjka in je vsako leto nov izziv, če ohranimo vse dejavnosti iz preteklih let.

Svibenski župnik Janez Jasenc je z duhovno mislijo zaključil občni zbor.

Besedilo: Miran Prnaver
Foto: Drago Knez
 
« Nazaj na seznam