Časopis za pokrajino Posavje
29.03.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Društvo upokojencev Krško vabi v svoje vrste mlajše upokojence

Objavljeno: Torek, 07.03.2023    Rubrika: PANORAMA Redakcija
obcni zbor DU Krsko  (19)

Letnega zbora članstva se je udeležilo več kot 80 upokojenk in upokojencev; spredaj Mirjana Mlakar, Tajana Dvoršek in Snežana Resman.

V Društvu upokojencev Krško so minulo soboto, 4. marca, opravili redni letni zbor članstva. Društvo je ob zaključku leta, vključno z 39 včlanjenimi upokojenci med letom, štelo 818 članic in članov, 27 jih je v minulem letu preminulo, skupno 35 pa jih je izstopilo ali so bili iz registra članstva izbrisani zaradi neporavnane članarine.

obcni zbor DU Krsko  (27)

Leskovške Lastovke med nastopom

Kot je povedala v povzetku delovanja za minulo leto predsednica Snežana Resman, so uspeli zastavljen plan dela v celoti realizirati. Društveni prostor je članom služil za igranje in treniranje pikada, šaha in kartanja, na zunanjih površinah so izvajali balinanje, streljanje z zračno puško in rusko kegljanje, v telovadnici OŠ dr. Mihajla Rostoharja pa je bila enkrat tedensko pod vodstvom vaditelja Staneta Iskre organizirana telovadba za starejše. Ob navedenih rekreativnih dejavnostih je med člani priljubljeno tudi pohodništvo, ljubitelji lepe besede so se angažirali v literarnem krožku, se udeležili pokrajinskega srečanja Vesela jesen v oktobru v Krmelju, članice, ki marljivo pletejo v ročnodelski sekciji, pa so s svojimi deli sodelovale na regijski razstavi v Sevnici v mesecu septembru. V društvu so v začetku leta tradicionalno pogostili članice in člane, ki so dopolnili 80 in več let, v velikem številu so se udeležili materinskega dneva na Studencu, srečanja Pokrajinske zveze društev upokojencev in martinovanja. V maju so se podali na enodnevni izlet v slovensko Istro, v septembru so obiskali Jeruzalem v ormoških goricah, v juniju letovali v Zadru, v juliju in novembru pa v Izoli.

obcni zbor DU Krsko  (44)

Vodja programa Starejši za starejše Darinka Volčanšek

Vsak torek v prostorih društva in v Domu starejših občanov v Krškem pod vodstvom Mirjane Mlakar s CSD Krško potekajo srečanja skupine za samopomoč, nadvse aktivne pa so bile tudi prostovoljke v društvu, ki izvajajo program »Starejši za starejše«. Dolgoletna vodja navedenega programa Darinka Volčanšek je povedala, da društvo pokriva kar 2200 članov, starejših od 69 let. Ob tem je pozvala prisotne, da se angažirajo na področju prostovoljstva, saj zgolj 13 prostovoljk ne more pokriti celotnega območja. Kljub temu so prostovoljke v minulem letu namenile kar 2500 ur starejšim občanom bodisi z obiski na domu, skozi telefonske pogovore, bodisi z nudenjem pomoči pri nakupu živil, zdravil ipd. Dodatno so se prostovoljke udeležile tudi izobraževanj, izven programa Starejši za starejše pa so se posvetile tudi razširjanju Telekomovega paketa E-oskrba. Zanjo so prijavile 44 občanov, aparate, ki beležijo nenavadne situacije pri starostnikih in pošljejo signal v asistenčni center, pa je prejelo 30 uporabnikov.

obcni zbor DU Krsko  (29)
V društvu, kot je še povedala predsednica Resman, se bodo letos prioritetno posvetili pridobivanju članstva, pri čemer jim je v zadovoljstvo, da se jim je samo v prvih dveh mesecih letošnjega leta pridružilo 50 novih članov. Želijo si tudi, da bi bili mlajši upokojenke in upokojenci zainteresirani tudi za prevzem posameznih področij delovanja v društvu, da bi se delo v večji meri porazdelilo, saj je tega sicer za maloštevilen upravni odbor preveč. V letošnjem letu izvajajo utečene društvene aktivnosti, ki so jih pričeli s srečanjem starostnikov, ki so dopolnili 80 in več let, v tem mesecu bodo obeležili na Studencu materinski dan, maja pa se bo v organizaciji DU Sevnica odvilo pokrajinsko srečanje društev upokojencev. Poleg že utečenih poletnih letovanj ob morju v letošnjem letu načrtujejo dva enodnevna izleta, in sicer v maju v Belo krajino in septembra na Gorenjsko. Članarina je bolj kot ne še vedno simbolična, ta znaša 14 evrov, prispevek za vzajemno samopomoč (posmrtninski sklad) pa 12 €.

obcni zbor DU Krsko  (6)
Zbor članstva je tradicionalno z izbrano besedo povezovala Vidka Kuselj, popestrili pa so ga članice in člani Kulturnega društva Leskovec pri Krškem s prizori iz projekta Od ribiča do graščaka; Sonja Levičar je v preobleki grofice Marije Attems Auersperg opisala življenja v dvorcu Šrajbarski turn, krajši prizor sta odigrala Filip Černelč v vlogi ribiča in Alenka Volčjak v vlogi kuharice, pevke Ljudskih pesmi Lastovke, prav tako iz KD Leskovec, pa so vodstvom pevovodje Damjane Mlakar odpele nekaj pesmi. Kratko predavanje na temo naravnih nesreč je ob tej priložnosti za udeležence pripravil strokovni delavec za zaščito in reševanje na Mestni občini Krško Aleš Benje, pozdravila in nagovorila jih je tudi predsednica Mestne četrti Krško (prej KS mesta Krško) Tajana Dvoršek, v imenu Pokrajinske zveze društev upokojencev Posavja pa je udeležence zbora pozdravil Franc Brinovar, sicer tudi predsednik DU Senovo.

B. M.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

09.01.2020 | Redakcija

Edini ohranjen uskoški stolp

06.02.2020 | Sporočilo

Predstavitev projekta Riba je IN