Časopis za pokrajino Posavje
19.06.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Ena najlepših ribolovnih tras

Objavljeno: Petek, 22.03.2019    Rubrika: PANORAMA Redakcija
Ena najlepših ribolovnih tras

Pogled na del ribolovne trase Ribiške družine Radeče s hotemeškim poljem v ozadju

V spodnjem toku reke Save, po izgradnji HE Vrhovo, je nastala ena najboljših in najlepših ribolovnih tras v Evropi, ki nudi prijeten prostor za športni ribolov, rekreacijo in sprostitev. Trasa skoraj v celoti poteka v ravni liniji, zato vsem ribičem omogoča enake tekmovalne pogoje.

Ena najlepših ribolovnih tras

Predsednik RD Radeče Branko Zelič

»Ribiška trasa, za katero skrbi Ribiška družina Radeče, je sestavljena iz treh delov. Če gremo gorvodno, je njen začetek v Loki pri Zidanem Mostu. V dolžini 600 metrov poteka na levem bregu Save od železniške postaje do konca sadovnjaka. Drugi del trase v dolžini 1.900 metrov se začne na desnem bregu Save in poteka od ribiškega doma na Hotemežu do radeškega prevzgojnega doma. Tretji del trase poteka ob mestni vpadnici, od cestnega mostu čez Savo do izliva Sopote v dolžini 600 metrov,« predstavi dolžine tekmovalnih tras predsednik Ribiške družine Radeče Branko Zelič in v nadaljevanju naniza še nekaj podatkov.

»Ribolovno traso smo začeli urejati leta 2003 za svetovno ribiško prvenstvo invalidov v lovu rib s plovcem, ki se je odvijalo leto dni kasneje. Takrat smo uredili 60 ribolovnih mest za invalide, danes jih je 220. V večini primerov gre za betonirane površine v velikosti ’meter krat meter trideset’ in niso moteče za naravno okolje. Na vsako lovno mesto je mogoč dostop z avtomobilom, razmak med tekmovalci je minimalno 10 metrov in več,« pove in nadaljuje z vrstami ribjega življa, ki živi v Savi.

»Na območju naše ribolovne trase je največ ogric, mren, zelenik in platic, pojavljati se je začel tudi som, morda celo malo preveč. Opažamo pa, da izginja podust, ki je riba bolj hitrih in plitvih vod, zato jo najdemo v Savinji. Vzrok za to je zajezitev in umirjen tok reke ter nastajanje mulja na njenem dnu, ampak, pred tem v Savi ni bilo platic. Naj še povem, da takšnih domorodnih ribjih vrst, kot živijo v Savi, drugje v Evropi ni in ribiške družine se trudimo za njihovo ohranitev,« pove ter izpostavi težnje Zavoda za varstvo narave in Zavoda za varstvo rib, ki imata včasih nelogične zahteve in jih v naravnem okolju ni mogoče izpeljati. Žalosti ga, da med mladimi ni zanimanja za ribolov. Pove, da je povprečna starost ribičev v Ribiški družini Radeče 60 let, a v tujini je drugače, tam je ribolov zelo cenjen in prav tako ribiška tekmovanja, ki postajajo resna športna panoga.

RD Radeče je doslej v sodelovanju z Ribiško zvezo Slovenije izpeljala na svojih ribolovnih trasah dve evropski ter pet svetovnih ribiških prvenstev. »Imamo vse naravne danosti, krasno ribolovno traso, razvito športno dejavnost, smo logistično usposobljeni, lepo sodelujemo s sosednjimi ribiškimi društvi, imamo vrhunski sodniški kader, a določeni pogoji za izpeljavo tekmovanja evropskega in svetovnega ranga morajo biti izpolnjeni, zato smo se odločili, da v letošnjem letu ne bomo gostitelji svetovnega ribiškega prvenstva,« pove in razkrije, da se bodo, ko bo vreme malo bolj stabilno, z velikim veseljem lotili posodobitve dodatne, 300 metrov dolge tekmovalne trase pri ribiškem domu na Hotemežu.

Smilja Radi

Članek je objavljen v časopisu Posavski obzornik, ki je izšel v četrtek, 21. marca. 
« Nazaj na seznam
»