Časopis za pokrajino Posavje
26.09.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Inštitut 8. marec v Krškem predstavil kampanjo Za otroke gre

Objavljeno: Petek, 09.09.2022    Rubrika: PANORAMA Redakcija
za otroke gre - fotka od andreje kalisnik (1)-brez tablice

Na tiskovni konferenci sta bili prisotni članici programskega odbora Inštituta 8. marec Marja Kodre (levo), Neža Dvorščak (desno) ter prostovoljec Miroslav Šibilija.

Člani in prostovoljci Inštituta 8. marec so v Krškem pred upravno enoto v četrtek, 8. septembra, pripravil tiskovno konferenco, na kateri so predstavili novo kampanjo, ki so jo poimenovali »Za otroke gre«. V okviru te kampanje se zavzemajo za zmanjševanje posledic draginje in otrokom želijo zagotavljati enake možnosti.

Izjavo za medije je podala Neža Dvorščak iz programskega odbora Inštituta 8. marec. Po njenih besedah se z novo kampanjo zavzemajo za brezplačna šolska kosila, za odpravo revščine in za manjše življenjske stroške. V tem oziru želijo v Državni zbor vložiti dva zakona, ki bosta vsem otrokom v osnovni šoli zagotovila brezplačno kosilo. »V približno dveh tednih želimo po celi Sloveniji zbrati vsaj 5.000 overjenih podpisov,« je še dejala Dvorščak.

V nadaljevanju je Dvorščak izpostavila, da z dvema predlogoma zakonov želijo, »da bi postalo kosilo v osnovni šoli pravica vseh učencev«. Tako se zavzemajo za spremembo dveh zakonov – prvi je Zakon o osnovni šoli, v katerem vpeljujejo šolsko kosilo kot pravico za vse, drugi pa je Zakon o šolski prehrani, v katerem to pravico urejajo. Po besedah predstavnice Inštituta 8. marec bi morala biti osnovna šola brezplačna za vse, vendar temu ni tako zaradi prikritih stroškov. »Šolska kosila so tista, ki predstavljajo največji strošek za starše šoloobveznih otrok,« je še izpostavila Dvorščak.

V skladu s stališčem Inštituta 8. marec je »trenutni sistem slab in krivičen«, ob tem pa tudi opozarjajo, da trenutna subvencija ne zagotavlja kosil niti vsem otrokom iz družin, ki živijo pod pragom tveganja revščine. »Pomembno je, da lahko vsi otroci ob kosilu sedejo za isto mizo in se počutijo vključeni ter dobrodošli. Otroci bi morali biti v šoli enaki, brez stigme, ki jo prinašata revščina in subvencija, šola pa mora biti eden ključnih mehanizmov zagotavljanja enakih možnosti otrok. Družbene neenakosti moramo nasloviti prek bolj pravičnih, progresivnih davkov,« so še zapisali v izjavi za medije.

S predlogom želi Inštitut 8. marec torej pomagati učenkam in učencem, ki si kosila v šoli ne morejo privoščiti, in iz šole narediti prostor skupnosti, kjer so vsi enaki. V tem oziru bi bili, tako Dvorščak, do brezplačnega kosila upravičeni tudi tisti otroci, ki imajo medicinsko predpisane diete.

Dvorščak je tudi poudarila, da kampanja ne spodbuja služenja privatnih catering služb: »Šolsko kosilo namreč uvajamo kot javno službo in prepovedujemo škodljivo prakso outsourcinga zagotavljanja šolske prehrane na razna catering podjetja, kar negativno vpliva na kvaliteto hrane in na delavske pravice kuharjev in kuharic.«

V okviru novinarske konference je svojo izjavo podal tudi prostovoljec Inštituta 8. marec Miroslav Šibilija, ki prihaja iz Posavja. Dejal je, da podpira prizadevanja inštituta zaradi stremljenja k socialni pravičnosti. Javnost je seznanil s tem, kako lahko občani izrazijo podporo prizadevanju inštituta: »Podporo predlogoma zakonov, s katerim bomo zagotovili brezplačna kosila za vse osnovnošolce, lahko izrazite z oddajo overjenega podpisa dveh obrazcev z digitalnim potrdilom preko e-uprave ali na upravni enoti oz. krajevnem uradu, kjer vam zagotovijo tudi obrazce. Več informacij o samem postopku najdete na spletni strani 8marec.si.«

Šibilija je še dodal, da je pravilno izpolnjen obrazec potrebno podpisati pred uradno osebo, nato pa se ga lahko preda prostovoljcu, ki stoji pred upravno enoto ali pa na zbirnem mestu, ki je objavljen na spletni strani zakona, lahko pa se ga tudi pošlje na poštni naslov Inštituta 8. marec.

»V Krškem ostajamo aktivni. Kampanja ima močno voljo in željo ljudi po spremembi,« je še dejal Šibilija in pozval ljudi k temu, da se organizirajo in ozaveščajo o kampanji za brezplačna šolska kosila, v okviru katere so po trenutnih neuradnih podatkih, ki jih je navedla Dvorščak, od 5. septembra dalje že zbrali okoli 2.000 podpisov. Šibilija je še izpostavil, da bodo podobno akcijo pripravili tudi prihodnji teden v Sevnici.

»Kot koordinatorki posavske regije mi je zelo v veliko veselje sodelovati s prebivalci Posavja, saj se mi zdi, da je v tem prostoru veliko zavzetosti in pripravljenosti, kar mi je zelo všeč. Opažam, da se ljudje radi pogovarjajo, da želijo deliti svoje izkušnje, pričevanja, prihajajo na ulice in oddajajo podpise, zato bi na tem mestu spodbudila tudi vse ostale,« je ob koncu tiskovne konference zainteresirano javnost pozvala Dvorščak.

A. K.
foto: A. K., Inštitut 8. marec

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

24.11.2021 | Redakcija

Ribe so del zdrave prehrane