Časopis za pokrajino Posavje
7.06.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Krško borčevsko združenje močno, enovito in z jasnim poslanstvom

Objavljeno: Sreda, 22.03.2023    Rubrika: PANORAMA Redakcija
letna zkupscina ZB NOB Krško (23)

Z letne skupščine ZB za vrednote NOB Krško

Včeraj popoldan so se v krškem hotelu City na letni skupščini sestali delegati krajevnih organizacij Združenja borcev za vrednote NOB Krško. Predsednik združenja Anton Petrovič, ki je zbranim povzel izvedene aktivnosti v minulem in načrtovane aktivnosti v letošnjem letu, je izrazil zadovoljstvo, da združenje ostaja enovito in z jasnimi cilji, da ohranja spomine, spoštovanje in pomen pridobljenih dosežkov narodnoosvobodilnega boja med drugo svetovno vojno.

letna zkupscina ZB NOB Krško (17)

Predsednik združenja Anton Petrovič

Kljub pretežno visoki starostni strukturi članstva v krškem združenju za vrednote NOB število članov ne upada, temveč ostaja enako na ravni preteklih let, saj se na letni ravni število preminulih članov izravnava s številom novo pridruženih članic in članov, ki so jim v življenju vodilo etične vrednote: pravičnost, svoboda, spoštovanje, strpnost, miroljubnost, solidarnost, varnost ipd. Minulo leto, je povedal predsednik Petrovič, so v združenju zaključili s 641 člani, vključenimi v pet krajevnih organizacij (KO), ki delujejo v Kostanjevici, Podbočju, Senovem, Krškem in Brestanici. Zadnje navedeni KO, vsaka okvirno s po 170 člani, sta tudi po številu najmočnejši KO v združenju.

Skrb za spominska obeležja

letna zkupscina ZB NOB Krško (15)

Ireno Fürst (desno) bo v mestnem muzeju pripravila dopolnitev razstave Prvi krški borci s predstavitvijo Milana Kaplana

V minulem letu so izvajali že utečene aktivnosti. S proslavami so počastili tragične medvojne dogodke na Mladju, Jevši, Dobrovi, Planini, na Vodenicah, Oštrcu, Orehovcu in Krškem in se udeležili več proslav po Posavju, Sloveniji in na Hrvaškem: na Dražgošah, Sedlarjevem, Gračnici, Podsredi, Malkovcu, Sromljah, Kumrovcu, Sevnici, Zalokah, Kerestincu, Okroglicah in Pečicah ter območju Žumberak-Gorjanci, kjer se spominu na padle žrtve nacizma poklonijo kar pred devetimi spominskimi obeležji. Tem, njihovi urejenosti in obnovi, posvečajo veliko pozornosti tudi skozi leto. V minulem letu so obnovili spominsko ploščo na Zadružnem domu v Velikem Podlogu, na prostovoljni bazi so jo obnovili tudi v Penku, na bohorski Jevši so s postavitvijo nove plošče označili grobišča borcev kozjanskega odreda v marcu 1944, skrbijo pa tudi za ostala obeležja padlim v NOB. Teh je na območju krške in kostanjeviške občine več kot 60 in so jih kot kažipot po zgodovini strnili v publikaciji o spomenikih na območju obeh navedenih občin, ki bo izdana poleti letos.

Izobraževanje mladih o polpretekli zgodovini

letna zkupscina ZB NOB Krško (9)
Skupaj z Mestnim muzejem Krško in članico združenja, upokojeno kustosinjo Muzeja novejše zgodovine Ireno Fürst iz leta v letu dopolnjujejo v mestnem muzeju vzpostavljeno stalno razstavo o prvi krški borbeni skupini, devetih fantih in dekletu, ki so 30. julija 1941 padli pod streli okupatorja v gozdu Dobrava. V minulem letu je Fürst predstavila življenjsko pot Antona Preskarja, junija letos pa tej sledi osma dopolnitev razstave s predstavitvijo Milana Kaplana. Med izvajajočimi aktivnostmi v združenju dajejo velik poudarek sodelovanju s šolami po obeh občinah. Z vodstvi šol so se dogovorili, da bodo skozi zgodovinsko uro učenci oblikovali pano na temo vojnih dogodkov in partizanskem gibanju na njihovem območju. Tako na senovski šoli oblikujejo pano na temo 14. divizije, na brestaniški o izseljencih in izgnancih na gtradu Rajhenburg, učenci krške šole bodo na panoju izpostavili prve krške borce, na OŠ Mihajla Rostoharja na obravnavano tematiko ustvarjajo po lastni izbiri, učenci koprivniške šole se bodo osredotočili na Kozjanski odred, podboške na Cankarjevo brigado, v kostanjeviški na Gorjanski bataljon, na raški pa bodo razpravljali in ustvarili pano o kraju v času NOB. Šolam so tudi predlagali, da v okviru športnih dejavnosti te združijo z uro zgodovine in obiskom posameznega borčevskega spomenika, pri čemer v združenju z vidika dodatne osvetlitve dogodkov zagotovijo tudi spremljevalca. Šole so pozvali tudi na likovno snovanje z upodobitvijo spominskih obeležij v okolici šol, že ustvarjena dela učencev pa bodo razstavili v prihodnjem mesecu ob dnevu boja proti okupatorju, kakor tudi literarno ustvarjanje na temo NOB.

Kot je še med drugim povedal predsednik Petrovič, bodo navedene aktivnosti sestavni del združenja tudi letos, ob tem pa bodo negovali tudi dobro in tesno sodelovanje z ostalimi veteranskimi združenji.

B. M.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte