Časopis za pokrajino Posavje
17.10.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Most v rož’cah

Objavljeno: Sobota, 18.09.2021    Rubrika: PANORAMA Redakcija
Most v Radecah + roze (1)

Bi se sprehodili po mostu s cvetlično dekoracijo ter občudovali mogočno konstrukcijo mostu?

V Radečah je bil leta 1894 zgrajen mogočen železni most, ki se v enem loku elegantno pne preko Save. Mogočna struktura mostu, ki je dolg 84 metrov in širok 6 metrov, njegova nosilnost pa je 12 ton, nima podpornih nosilcev - vsi spoji so med seboj kovičeni.

Most v Radecah + roze (3)

Občudovanja vreden odsev v vodi

Most v Radecah + roze (11)

Do leta 1894 ni bilo od Litije do Sevnice nobenega mostu, po katerem bi bilo mogoče prečkati reko Savo, zato so preko nje vozili številno brodovi.

V preteklosti je bil most v Radečah, ki je danes zavarovan kot spomenik tehniške dediščine, edina prometna povezava med Štajersko in Kranjsko. Včasih je preko mostu potekal celoten promet, danes je namenjen le še pešcem in kolesarjem in ti lahko ob sprehodu ali vožnji preko mostu občudujejo cvetlično zasaditev, ki krasi ograjo mostu. Za takšno ureditev je Komunala Radeče prejela na letošnji slavnostni seji občinskega sveta, ki je potekala v Domu kulture v počastitev občinskega praznika, posebno pohvalo zelo prizadevnega in dejavnega domačega hortikulturnega društva, ki se že vrsto let poda v pomladnem in pozno poletnem času na ogled ter ocenjevanje hiš, kmetij in krajevnih skupnosti. Več o cvetlični zasaditvi v foto galeriji, nekaj zanimivosti o mostu pa v nadaljevanju, v katerem so povzetki daljšega zapisa na spletni strani KTRC Radeče.

ALI VESTE...

... da je bila prva pobuda za izgradnjo radeškega mostu podana že leta 1858? Od Litije do Sevnice namreč ni bilo nobenega mostu, po katerem bi bilo mogoče prečkati reko Savo.

... da so prvotno Radečani razmišljali o gradnji lesenega mostu? Leta 1873 je Cesarsko-kraljevo ministrstvo notranjih opravil privolilo v izgradnjo stalnega lesenega mostu med Radečami in Zidanim Mostom. Ideja ni doživela uresničitve, saj sta ceni hrastovega lesa in delovne sile skokovito poskočili. Prav tako so se bali velikih voda oz. poplav, ki bi lesen most zlahka odnesle.

... da so pred izgradnjo mostu več let opazovali promet z brodom? Stroški brodarine so bili zelo visoki, v času poprav se je še povišal, mostarina pa je bila v povprečju nižja. Z opazovanjem so izračunali, da bi lahko bil čisti dohodek mostnine znašal 3.000 goldinarjev letno.

... da temelji železnega mostu nosijo več kot le most sam? Septembra leta 1893 so začeli z gradbenimi deli in prvi kamen položili na štajerski strani. Na kranjski strani naj bi bilo v temelje železnega mostu vzidanih več načrtov, tiskovin in pa tudi seznam mož, zaslužnih za izgradnjo.

... da so kljub vsemu Radečani najprej zgradili lesen most čez Savo? Ob gradnji železnega mostu so poleg zidarskih del pričeli delati pomožni leseni most. Ob zaključku gradnje železnega mostu, ko je odslužil svojemu namenu, so ga podrli.

... da je gradnja železnega mostu stala 85.000 goldinarjev? Dve tretjini stroška je nosila Dežela Kranjska, Radeče eno tretjino, 10.000 goldinarjev pa so gradnji namenili še iz deželnega zaklada.

... da je most prestal »komisijonalno obtežilno poskušnjo«? Dva dni pred otvoritvijo so most preizkusili: od ranega jutra do poznega večera se je čez most vozilo 50 parov konj in volov, ki so na vozovih prevažali savski prod in kamenje. Most je preizkušnjo odlično prestal, saj se je ob predpisani obtežitvi usločil le za 2 cm.

... kako je železni most v Radečah zgrajen? Celotna konstrukcija mostu je izvedena kot paličje oz. podaljšlje iz valjanih železnih profilov. Vsi spoji so med seboj kovičeni. Vozišče je izdelano iz hrastovih plohov. Vse kaže, da je po vojni prišlo do obnove oz. ojačanja mostu. Na spodnjih spojih, vertikalnih in diagonalnih nosilcih so vidne varjene zaplate. Drugih rekonstrukcij most ni bil deležen in je ohranjen v svojem prvotnem izgledu.

Ob izgradnji je bil železni most v Radečah največja tovrstna konstrukcija na slovenskem z enim samim nosilnim poljem. Dopustna obremenitev mostu je bila 12 t, kar je še danes razvidno iz starih litoželeznih napisnih tabel na obeh koncih mostu. Most je bil v svojem času poseben tehniški dosežek in so ga omenjali tudi v strokovni literaturi kot izvirno konstrukcijo.

S. R./Vir: KTRC Radeče, foto: S. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»