Časopis za pokrajino Posavje
27.09.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Nacionalna raziskava o učinkovitosti komuniciranja Programa Svit

Objavljeno: Četrtek, 03.09.2020    Rubrika: PANORAMA Redakcija
svit deset let (2)

Program Svit je v lanskem letu obeležil 10-letnico delovanja. Foto: M. H.

NIJZ je 25. avgusta pričel z Nacionalno raziskavo o učinkovitosti komuniciranja Programa Svit, državnega programa presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki. Raziskavo letos izvajajo prvič in bo trajala do začetka novembra 2020.

Kakor navajajo, so na podlagi verjetnostnega vzorčenja k sodelovanju povabili 8.000 prebivalcev starih med 40 in 74 let. Čeprav je sodelovanje v anketi prostovoljno, vse prejemnike vabila vljudno prosijo, da odgovorijo na vprašanja, saj je to za uspeh raziskave nadvse pomembno. »S sodelovanjem v raziskavi boste pomembno prispevali k temu, da bomo pridobili podatke o poznavanju in razumevanju sporočil Programa Svit.  Na osnovi teh podatkov bomo lažje zasnovali komunikacijske strategije, s katerimi bomo spodbudili posameznike k sodelovanju v presejalnem programu za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danki, istočasno nam bodo vaši odgovori v pomoč tudi pri oblikovanju bolj dostopnih in prijaznejših gradiv. Na ta način bomo skušali  izboljšati odzivnost vabljenih v program, kar pomembno vpliva na zmanjševanje pojavnosti raka na debelem črevesu in danki,« so še poudarili in razložili, kaj je namen raziskave.

»Pridobiti želimo podatke ali poznate sporočila Programa Svit in ali so vam ta sporočila razumljiva. Na tej osnovi bomo lažje oblikovali komunikacijske kampanje, ki bodo  izboljšale prepoznavnost in zaupanje v Program Svit. Na ta način bomo skušali spodbuditi posameznike k sodelovanju v presejalnem programu.  Poleg tega nam bodo  podatki v pomoč pri oblikovanju bolj dostopnih, razumljivejših in prijaznejših gradiv.« V anketni vzorec so bili izbrani povabljeni naključno. Vzorec je pripravil Statistični urad RS skladno z Zakonom o državni statistiki. »Vsi podatki, zbrani s to raziskavo, bodo popolnoma zaupni in skrbno varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo)  in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU 2016/679). Uporabljali se bodo izključno v statistične namene (objavljeni bodo le v obliki skupnih, združenih podatkov in ne v obliki individualnih rezultatov) v skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95, 9/01) in Letnim programom statističnih raziskovanj za 2020 (Uradni list RS, št. 68/19, 106/20). NIJZ varovanju osebnih podatkov namenja posebno pozornost in upošteva vso veljavno zakonodajo na tem področju. Objavljeni bodo le skupni rezultati (združeni podatki). Posamezne osebe iz takega prikaza ni mogoče prepoznati. Vsak vprašalnik ima naključno izbrano številko, ki pomeni kodo posameznika. Dostop do povezave med kodo in vašimi podatki ima le nekaj pooblaščenih oseb, ki raziskavo vodijo in so tudi pravno odgovorne za varovanje vaših podatkov. Po zaključku zbiranja podatkov bodo podatki o identiteti vseh sodelujočih uničeni. Vsa morebitna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko naslovite na vop@nijz.si.«

Uporabnik rezultatov raziskave je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), izsledke pa bodo objavili na spletni strani Programa Svit (www.program-svit.si), NIJZ (www.nijz.si) in v tiskanih publikacijah. Na vprašanja je možno odgovarjati tudi preko spleta, saj je vprašalnik dostopen na naslovu https://anketa.nijz.si/SVIT. Za dostop do ankete je potrebno osebno geslo, ki je navedeno na prvi strani pisma, ki so ga izbrani anketiranci prejeli po pošti. Za vse morebitne informacije v zvezi z Raziskavo o učinkovitosti komuniciranja Programa Svit so na voljo na telefonskih številkah: 01 24 41 416 in 01 24 41 737 ter preko elektronske pošte: programsvit@nijz.si.

Vir: NIJZ
 
« Nazaj na seznam