Časopis za pokrajino Posavje
14.04.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Pomladansko čiščenje okolja v letu 2023

Objavljeno: Torek, 14.03.2023    Rubrika: PANORAMA Redakcija
cistilna akcija senovskega potoka (4)

S čistilne akcije (foto: arhiv PO)

Tudi v letu 2023 bo Mestna občina Krško v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in društvi pristopila k izvedbi pomladanskega čiščenja okolja. V kolikor se želi tudi vaša krajevna skupnost, organizacija ali društvo vključiti v akcijo pomladanskega čiščenja, vas prosimo, da nam najkasneje do srede, 19. 4., pisno sporočite vaš namen na naslov Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, oz. na elektronski naslov darko.anzicek@krsko.si (s pripisom "Za akcijo pomladanskega čiščenja okolja").

cistilna akcija senovskega potoka (1)
Ob tem nam pisno dostavite naslednje podatke:
  • okvirni datum vaše akcije (točen datum se bo uskladil z izvajalcem za postavitev kontejnerjev in odvoz kontejnerjev z odpadki),
  • število kontejnerjev, ki jih potrebujete,
  • lokacijo akcije z določenim mestom za postavitev kontejnerjev,
  • kontaktno osebo (točen naslov in telefonsko številko).
cistilna akcija senovskega potoka (9)
Prosimo vas, da nas o vaši akciji obvestite vsaj sedem dni prej, preden jo boste izvedli in predvidite uporabo od enega do največ treh kontejnerjev na akcijo ter da akcijo zaključite po napolnitvi kontejnerjev in o tem TAKOJ obvestite izvajalca, ki bo kontejnerje odpeljal.

Pomladansko čiščenje okolja je namenjeno odstranjevanju odpadkov, ki se nahajajo v naravi in bivalnem okolju. Ni pa namenjeno čiščenju bivališč (podstrešja, kleti, dvorišča …). V ta namen lahko gospodinjstva na podlagi naročila enkrat letno oddajo tri kubične metre odpadkov družbi KOSTAK d.d., kar je vključeno v ceno smetarine. Organizatorje in udeležence opozarjamo, da pri izvajanju čiščenja okolja poskrbijo za svojo varnost, v ta namen pa TUKAJ posredujemo spletno povezavo s priporočili za varno delo, in sicer Priporočila ob čistilnih akcijah ter Priporočila o ravnanju z azbestnimi odpadki ob čistilnih akcijah.

cistilna akcija senovskega potoka (13)
Lastnike zemljišč opozarjamo, da so po Zakonu o varstvu okolja sami odgovorni za odložene odpadke na njihovih zemljiščih. Zato jih pozivamo, da zemljišča nadzirajo in kršitelje, ki nezakonito odlagajo odpadke na njihovih zemljiščih, prijavijo pristojni inšpekciji. Nadzor nad ravnanjem z odpadki izvaja Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica, telefonska številka (07) 49 81 382 in Inšpekcija za okolje, Inšpektorata RS za okolje in prostor, Območna enota Novo mesto, kamor lahko občani prijavijo kršitve v zvezi z ravnanjem z odpadki, telefonska številka (07) 39 42 160.

Za informacije v zvezi z akcijami smo vam na voljo, in sicer Darko Anžiček, tel. 49 81 300 ter Natalija Arh, tel. 49 81 363.

Vir: Mestna občina Krško
« Nazaj na seznam