Časopis za pokrajino Posavje
7.06.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Pomlajeno vodstvo GZ Brežice

Objavljeno: Torek, 21.03.2023    Rubrika: PANORAMA Redakcija
GZ Brezice - volilna letna skupscina (53)

Dobro sodelovanje tudi v prihodnje so potrdili novoizvoljeni predsednik Benjamin Kodrič, župan Ivan Molan in poveljnik Darko Leskovec

Minuli petek se je na 68. redni letni skupščini Gasilske zveze Brežice na Mostecu zbralo skupno 64 delegatov iz 31 prostovoljnih in enega industrijskega gasilskega društva, ki delujejo v devetih sektorjih na območju občine Brežice. Po izteku petletnega obdobja je bila skupščina tudi volilna. Po dveh neuspelih zbiranjih predlogov za prvega moža gasilske zveze, saj dosedanji predsednik Herman Premelč iz osebnih razlogov ni več kandidiral, so delegati za predsednika GZ Brežice izvolili Benjamina Kodriča iz PGD Skopice, za poveljnika zveze pa vnovič potrdili Darka Leskovca iz PGD Obrežje.

GZ Brezice - volilna letna skupscina (64)

Dosedanji predsednik Herman Premelč je za svoje delo od krovne zveze prejel gasilsko odlikovanje II. stopnje

Delo GZ Brežice v letu 2022 je dosedanji predsednik Herman Premelč ocenil kot uspešno, četudi je dobršen del mandata zaznamovala epidemija covida-19, a so se slednji, kot je dejal, hitro prilagodili. Med organizacijskimi aktivnostmi je izpostavil v začetku leta v Termah Čatež organiziran posvet za predsednike in poveljnike gasilskih zvez iz Slovenije, za katerega so v sodelovanju z občino in Posavskim muzejem izdelali za udeležence koledar GZ, promocijsko gradivo ter delovanje zveze in njenih PGD povzeli v video posnetku. V marcu so organizirali izobraževanje predsednic in namestnic komisij za delo s članicami v gasilskih zvezah in regijah, 8. aprila, 100 dni pred pričetkom gasilske olimpijade v Celju, pa so pred sedežem GZ dvignili olimpijsko zastavo in istega dne z županom Ivanom Molanom podpisali aneks k pogodbi o zvišanju sredstev za delovanje društev in izvajanje intervencij za leti 2022 in 2023.

GZ Brezice - volilna letna skupscina (6)

Skupščine so se udeležili vsi vabljeni delegati PGD, pa tudi predstavniki ustanov in organov, s katerimi GZ Brežice tesno sodeluje

Poleg izvedenih sej upravnega odbora GZ so se večkrat na delovnih sestankih sestali z županom pa tudi z vodstvoma PGD Mihalovec in PGD Brežice okolica, s katerima so usklajevali nabavo vozil GVM-1 za potrebe društev. In medtem ko bo postopek okoli dobave vozil navedenima društvoma v kratkem zaključen, so se 18. junija nadstandardno opremljenega novega gasilskega vozila GVC-1 že razveselili člani PGD Brežice, ki so navedenega dne slavnostno obeležili 140-letnico društvenega delovanja, dan gasilcev GZ Brežice pa so 9. julija združili s praznovanjem 90-letnice PGD Cerina. Med drugim so se s hrvaškimi stanovskimi kolegi večkrat sestali na sestanku v zvezi z načrtovano vajo zračnega gašenja z zajemanjem vode iz akumulacije HE Brežice, ki je bila zatem iz lanskega leta prestavljena v letošnje leto, in se aktivno ukvarjali s pridobivanjem uporabnih dovoljenj za gasilske domove. Izobraževanja in usposabljanja so izvajali na vadbišču v Slovenski vasi, ki bo letos tudi asfaltirano. Med pridobitvami je predsednik med drugim izpostavil še prenovljeno spletno stran zveze in Facebook ter z dodatnimi sredstvi občine in ministrstva za obrambo nabavljeno vozilo AC 24/70. Premelč, ki, kot že omenjeno, ni več kandidiral za mesto predsednika, se je po povzetku izvedenih aktivnosti zahvalil vsem za sodelovanje, v prvi vrsti pa najbližjim sodelavcem in županu.

523 operativnih gasilcev, 51 vozil, 92 intervencij ...

GZ Brezice - volilna letna skupscina (27)
Poveljnik Darko Leskovec je v predstavitvi dela v minulem letu izpostavil, da je v gasilskih enotah delovalo 523 operativnih gasilcev in 60 rezervnih operativcev. Med letom so izvedli usposabljanje za čin pripravnik in za pridobitev različnih specialnosti, ki jih je pridobilo okoli 30 prostovoljnih gasilcev, dobrih 90 gasilcev pa je pridobilo višji gasilski čin. Izvedli so občinsko tekmovanje in na sedmih lokacijah vajo gasilskih enot Brežice 2022, na kateri je sodelovalo 29 gasilskih enot s skupno 296 prostovoljnimi gasilci. Aktivno so sodelovali pri izdelavi kartografije občine Brežice za potrebe vodenja intervencij v naravnem okolju in v primeru drugih nesreč, kartografija, je povedal Leskovec, pa bo na voljo v prvi polovici letošnjega leta tako v tiskani kot elektronski obliki. V sestavi PGD in GZ Brežice razpolagajo trenutno z 51 gasilskimi vozili, tremi priklopniki za razsvetljavo, priklopnikom za podporo štabnemu vozilu in s priklopnikom za rezervno penilo. V minulem letu so posredovali na skupno 92 intervencijah pa tudi pri gašenju požara na Krasu, pri katerem so sodelovali s 11 gasilci in 32 vozili.

GZ Brezice - volilna letna skupscina (25)
Po izvedenih volitvah, na katerih so soglasno za predsednika GZ Brežice potrdili Benjamina Kodriča, za njegovo namestnico dosedanjo podpredsednico Martino Živič, za poveljnika Darka Leskovca in za njegovega namestnika Jožeta Krulca, izvolili podpoveljnika, pomočnike poveljnika za posamezna gasilska področja in poveljnike sektorjev ter ostale člane upravnega odbora, sta zbrane pozdravila in nagovorila tudi župan Ivan Molan, ki je zagotovil svojo podporo delovanju gasilske zveze tudi v prihodnje, in članica upravnega odbora za Posavsko regijo pri Gasilski zvezi Slovenije Ana Somrak, ki je ob tej priložnosti Hermanu Premelču za njegov prispevek pri delovanju in razvoju GZ Brežice predala v imenu GZ Slovenije gasilsko odlikovanje II. stopnje.

B. M.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»