Časopis za pokrajino Posavje
5.12.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Preko spleta k mladim na podeželje

Objavljeno: Četrtek, 05.11.2020    Rubrika: PANORAMA Bralci pišejo
Učenje fotografije

Učenje fotografije (foto: LIJAmedia)

Po podatkih Regionalne razvojne agencije Posavja v Posavju največji delež prebivalstva živi na podeželju. Prebivalstvo v Posavju na podeželju, torej zunaj treh mestnih središč (Krško, Brežice, Sevnica), je razpršeno in redkeje poseljeno. Poleg Koroške smo po podatkih statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2016 najredkeje poseljena slovenska regija. Na podeželju, razen izjem, ni rednega oz. dovolj pogostega javnega prevoza, da bi lahko mladi v popoldanskem času samostojno obiskovali raznovrstne aktivnosti, ki potekajo v mestnih središčih. Pogosto jih starši zaradi pomanjkanja časa, slabšega ekonomskega položaja in ne-prepoznavanja pomena obšolskih dejavnosti na aktivnosti ne vozijo. Mladi so zato pogosto prepuščeni samim sebi, mobilnim tehnologijam ter nekaterim prostočasnim dejavnostim, ki so na voljo v njihovi ali bližnji vasi, ki pa jim morda ne zadostujejo. Pogosto imajo zaradi manj možnosti tudi manj izkušenj ter posledično manj samozavesti.

Koronavirus je na dostopnost do aktivnosti, po opažanjih v LIJAmedii, ki že več kot desetletje izvaja različne programe za mlade, vplival tako negativno kot pozitivno. Negativno tako, da mladi ostajajo zaprti v svoje domove, se še manj fizično družijo in udeležujejo aktivnosti, kar velja še posebej v časih slabe epidemiološke slike. Dobra stran pa je, da se je povečala proaktivna uporaba in poznavanje spletnih orodij in tako tudi dostopnost mladih za raznolike aktivnosti. Telefon ali tablica niso v prvi vrsti več samo orodja za zabavo, ampak so lahko tudi orodja za pridobivanje znanja in ustvarjanje učnih skupnosti.

V LIJAmedii se že od svojih začetkov trudijo, da so aktivnosti, ki jih ponujajo, filmske in multimedijske delavnice ter izobraževalna orodja s tega področja, dostopne za vse. Spodbudno okolje, ki ga poskušajo ustvariti, odprt odnos, ponujanje novih vsebin in tematike, povezane z ohranjanjem narave, življenjem mladih ter ohranjanjem naravne in kulturne dediščine, so zaradi okoliščin v času koronaepidemije preselili na splet. In bili pozitivno presenečeni. Na njihove pobude in aktivnosti se je odzvalo večje število mladih kot na fizično izvajanje aktivnosti. Vključili so se mladi s podeželja, ki v mestna središča na aktivnosti niso prihajali, mladi, ki so bili nekdaj vključeni v naše aktivnosti in s katerimi so izgubili stik, in mladi, s katerimi so se srečali prvič. Na njihove fotografske natečaje z okoljsko in izobraževalno noto, ki so bili ena izmed spletnih aktivnosti, so prispele fotografije mladih tako s Planine kot iz Koprivnice, Bizeljskega, Šentjanža, Krmelja, pa tudi izven meja Posavja.

Dober odziv jih je spodbudil, da so razmišljali tudi, kako še ostale aktivnosti preseliti na splet, še posebej ker se je že poleti napovedoval drugi val osamitvenih ukrepov za jesen.

Njihove načrte in spremembe so podprli tudi v okviru programov za mladino na Občini Krško, ki projekt za mlade sofinancira pod imenom projekta V objektivu kamere, kot na Ministrstvu za javno upravo. Ta preko konzorcija Močni, povezani in učinkoviti – za večjo vključenost vseh, podpira LIJAmedio – skupaj s še nekaj posavskimi organizacijami – v okviru razpisa za krepitev nevladnih organizacij. Pri obeh so dobili zeleno luč za selitev aktivnosti v času ukrepov na splet in za razvoj novih spletnih aktivnosti.

Tako je z začetkom novembra pri LIJAmedii odprta multimedijska točka za mlade preko spleta, na kateri lahko mladi dobijo vse, od osebnega svetovanja za multimedijske projekte, se vključijo v tedenske tematske izzive in testno skupino za animirani film, preko spleta pa bodo izvedli tudi še nekaj filmskih delavnic v oddaljenih krajih.

Koronasituacija je nepovratno vplivala na življenje, učenje in aktivnosti in dokler bo obstajala nevarnost za širjenje virusa, pa tudi kasneje, bo del delovanja ostal na spletu. Kljub temu da ne zagotavlja enakih okoliščin kot fizični stiki. Po definiciji evropskega programa Erasmus+ so mladi na podeželju, še posebej tisti, ki živijo zunaj večjih naselij, tisti s slabšim javnim prevozom, skupina, ki ji moramo nuditi še posebno pozornost in možnosti. Preko spleta in s pomočjo digitalne tehnologije, ki je v naši družbi zelo široko dostopna, nam bo v času osamitve uspevalo obdržati stik z mladimi, privabiti koga novega, obdržati pozitivno in ustvarjalno vzdušje in graditi dobro podlago tudi za čas, ki bo, upajmo, zopet omogočal več fizičnega druženja.

M. B.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

07.05.2020 | Redakcija

Vesele praznike!

18.11.2020 | Sporočilo

Ribe na šolskih krožnikih