Časopis za pokrajino Posavje
13.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Vse najboljše družinam v Posavju (in drugje)

Objavljeno: Petek, 15.05.2020    Rubrika: PANORAMA Redakcija
druzina

simbolična slika

V današnji dan, 15. maj, smo se prebudili v mednarodni dan družine. Definicija družine je sicer pojmovno dokaj široka, saj se v širšem pomenu pojmuje kot skupina ljudi, ki jih povezujejo sorodstvene vezi, izhajajoč iz vodenja popisa prebivalstva gre za osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu na istem naslovu, po Družinskem zakoniku in Slovarju slovenskega knjižnega jezika je osnovna celica družine otrok (ali več njih), mlajši od 18 let, ki živi z obema ali enim staršem ali drugim odraslim skrbnikom, medtem ko je statistično družina opredeljena kot skupnost partnerjev ali zakoncev z ali brez otrok.

Kakor koli že, po zadnjih razpoložljivih podatkih Statističnega urada RS je bilo na območju Posavja konec leta 2018 evidentiranih 21.291 družin, od tega 5.156 zakonskih parov brez otrok, 8.227 zakonskih parov z otroki, 611 zunajzakonskih partnerjev brez otrok in 2.299 zunajzakonskih partnerjev z otroki ter dve istospolni partnerski skupnosti brez otrok. Mater z otroki je bilo 3.916, očetov z otroki pa 1.080. Vsaj enega otroka je imelo 8.547 družin.

Številčni vpogled v družine po posavskih občinah:
  • občina Bistrica ob Sotli je v leto 2019 vstopila s 384 družinami, od tega je po enega otroka imelo 141 družin, po dva otroka 115 družin, po tri otroke 30 družin, po štiri in več otrok pa štiri družine;
  • občina Brežice je v enakem obdobju štela 6.921 družin, z enim otrokom 2.845 družin, z dvema 1.797 družin, s tremi 312 družin in štirimi in več otroki 60 družin;
  • občina Kostanjevica na Krki je konec leta 2018 štela 712 družin, od tega 285 družin z enim otrokom, 215 z dvema, 42 s tremi otroki, štiri ali več otrok pa je imelo šest družin;
  • v občini Krško je bivalo v enakem obdobju 7.255 družin, od tega 2.880 z enim otrokom, 1.920 z dvema, 439 s tremi otroki, štiri in več otrok pa je imelo kar 95 družin;
  • občina Radeče je predstavljala občino bivanja skupno 1.253 družinam, od tega jih je imelo 518 po enega otroka, 278 po dva, 53 družin je imelo po tri otroke in po štiri in več otrok 16 družin;
  • občina Sevnica je štela skupno 4.764 družin, od tega 1.878 z enim otrokom, 1.254 z dvema, 284 s tremi, štiri in več otrok pa je imelo 55 družin.
Sicer je 15. maj za mednarodni dan družine leta 1993 razglasila Generalna skupščina združenih narodov z namenom večjega zavedanja družbe o družini in družinskih zadevah in z apelom državam, da so te dolžne z ustreznimi politikami in zakonskimi podlagami vzpostavljati ustrezne pogoje za ustvarjanje, bivanje in blaginjo družin, pa tudi za razreševanje družinskih problemov.

B. M.
« Nazaj na seznam