Časopis za pokrajino Posavje
6.04.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Z miselno gimnastiko Brainobrain premagujejo izzive

Objavljeno: Petek, 21.02.2020    Rubrika: PANORAMA Redakcija
alenka hribersek brainobrain krsko (5)

Ustanoviteljica centra Alenka Hriberšek z lesenim računalom abakusom

Metodo učenja Brainobrain, ki pri otrocih povečuje možgansko zmogljivost in spodbuja njihovo pozitivno naravnanost, je pred petimi leti v Krško pripeljala Alenka Hriberšek. V Sloveniji trenutno deluje 20 centrov Brainobrain, krški center pa izstopa po vrhunskih dosežkih otrok v hitrostnem računanju.

Ko je Alenka Hriberšek iz Krškega leta 2014, tedaj v pričakovanju otroka, zavzeto prebirala članke o otrokovem razvoju, je zasledila članek o metodi učenja Brainobrain. Pritegnil jo je v tolikšni meri, da je za več informacij poklicala na Brainobrain Slovenija in si tudi osebno ogledala tedaj organizirano tekmovanje v hitrostnem računanju v Zagrebu, kar jo je utrdilo v prepričanju, da gre za nekaj, česar del želi postati tudi sama. Tako je jeseni leta 2015 zaživel Brainobrain center v Krškem, ki ga je do danes obiskovalo že 100 otrok, največ iz krške, pa tudi sevniške, brežiške in šentjernejske občine. Nekateri otroci so program kakovostne obšolske dejavnosti uspešno zaključili v celoti, drugi so že pred njegovim zaključkom izpolnili zadane cilje, trenutno pa ga obiskuje dobrih 40 otrok, katerim se bo na podlagi novega vpisa kmalu pridružilo še 15 nadobudnežev.

Ko učenje postane zabava ...

Brainobrain je sicer svetovno znana ustanova za izobraževanje otrok. Program temelji na pristopu, ki pri otrocih izboljšuje miselne veščine, pozitivno samopodobo in optimističen pogled na svet. Trenerke mentorice pri delu z njimi sledijo cilju, da otroci izboljšujejo in razvijajo koncentracijo, osredotočenost, numerične sposobnosti, vizualizacijo, t. i. multitasking ali večopravilnost, pomnjenje, hitrost, natančnost, domišljijo, ustvarjalnost, pa tudi samozavest, odločnost, odgovornost, pozitivno mišljenje idr. »Skoraj vse navedene veščine otroku ostanejo za vedno,« pravi Hriberškova, »kar pomeni, da gre za program, ki otroku ne bo pomagal premagovati le šolskih izzivov, ampak kasneje tudi poslovne in druge življenjske situacije. S to metodo se namreč krepita obe možganski polovici naenkrat, pri čemer je naš univerzalni mentalni pripomoček abakus, ki izjemno hitro vpliva na otrokove miselne veščine in njegovo vedenje pri matematiki in vizualizaciji. Sčasoma Brainobrain otroci začnejo računati tako dobro in hitro, da jim odrasli nismo kos niti s kalkulatorjem. Ampak to je le stranski učinek, bistvo je, da se preko tega razvijajo in izboljšujejo še ostale veščine. Otroci se najprej učijo osnov računanja na abakus, kasneje pa začnejo vizualizirati abakus, premikati kroglice le v mislih. Dokazano je, da če otroci prejemajo in shranjujejo informacije skozi več čutnih kanalov hkrati, pomnijo hitreje in za dlje časa. Na ta način jih spodbujamo, da se učijo tudi šolsko snov.« V okviru programa izvajajo tudi telovadbo za možgane s posameznimi gibalnimi strukturami, otroci spoznavajo tehnike pomnjenja, kreativnega pisanja, VAKOG teorijo (Vizualno, Avditivno, Kinestetično, Olfaktorično in Gustatorično), otrokove sposobnosti pa razvijajo tudi s pomočjo NLP tehnik, ko se pogovarjajo o različnih vrednotah, mislih, vzornikih, učijo se nastopati, ves program pa je voden v slogu pozitivne psihologije. S temi pristopi so že na več generacijah dosegli, da je otrokom postalo učenje igra in zabava.

brainobrain-sprejem pri zupanu (9)

Lanskoletni osvajalci odličij v Dubaju s starši na sprejemu pri županu Miranu Stanku

Da se lahko trenerke otrokom čim bolj posvetijo, delo poteka v majhnih skupinah, sam program pa obsega deset oz. 12 stopenj, ki jih otroci, stari pet in več let, okvirno obiskujejo štiri leta. Trenutno z otroki delajo tri mentorice trenerke: Melisa Zupančič, mag. logopedije in surdopedagogike, Suzana Šoštarič, univ. dipl. ekonomist, in Alenka Hriberšek, univ. dipl. politologinja. 120-minutne ure otroci obiskujejo enkrat na teden: »Veliko staršev se čudi, kako npr. petletniki zdržijo toliko časa. Skrivnost je v tem, da na srečanjih dovolj hitro menjamo aktivnosti: računamo, rešujemo hitrostne teste, uganke, beremo nazaj, beremo v številkah, malo ustvarjamo, igramo miselne igre, nastopamo, pojemo, se pogovarjamo, ali pa se starši ne morejo načuditi, kako lahko njihovega otroka že pri petih letih naučimo računati do 100. Zato, ker računanja ne razlagamo na matematičen način, temveč seštevamo, odštevamo, množimo, delimo preko zgodbic, kar je za otroke bolj zabavno in predvsem bistveno lažje,« pravi Alenka. Hkrati spodbujajo k sodelovanju tudi starše. Za najbolj uspešne Brainobrain otroke so se izkazali prav otroci iz družin, kjer računanje na abakus predstavlja družinsko zabavo, kjer se starši predvsem mlajšim otrokom pomagajo učiti, čemur se v rednem šolskem programu nihče ne posveča, pravi Hriberškova: »In če naredimo dobre temelje tehnik učenja pri mlajših, potem pri starejših ne bomo imeli več nobenega dela.«

Krčani dosegajo rezultate v svetovnem merilu

Krški Brainobrain center je v slovenskem merilu postal pravi fenomen, kar gre v veliki meri pripisati temu, da je Hriberškovi uspelo z osebnim pristopom in zagnanostjo povezati starše in otroke v odlično, po večini zelo visoko motivirano ekipo za delo: »Pred tekmovanji se maksimalno potrudim, da nanj pripravim čim več otrok, potem pa jih skupaj s starši motiviramo za dodatno urjenje v tekmovalni kategoriji. Kar je pomembno: naši treningi za tekmovanje so vedno zabavni, ker so kratki, polni adrenalina in vodeni na način, s katerim trenerji zlahka pridobimo otroke na svojo stran.« Jeseni 2018 sta dva krška Brainobrainovca na 4. mednarodnem tekmovanju v hitrostnem računanju na abakus v Dubaju osvojila zlati medalji, na lanskoletnem tekmovanju, prav tako v Dubaju, ki se ga je udeležilo kar prek 2000 otrok iz 16 držav, pa so kar trije otroci iz krškega centra osvojili najvišja možna priznanja.

Bojana Mavsar

(Članek je bil objavljen v  3. letošnji številki Posavskega obzornika/6. 2. 2020)
« Nazaj na seznam