Časopis za pokrajino Posavje
19.05.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Za člane DI Krško organizacijsko dobro poskrbljeno

Objavljeno: Sreda, 06.03.2019    Rubrika: PANORAMA Redakcija
Drustvo invalidov Krsko - obcni zbor 2019 (3)

V DI Krško se povezujejo delovni invalidi, osebe s telesno okvaro in osebe s statusom invalida.

V krškem Hotelu City so se 5. marca na letnem občnem zboru sestali člani Društva invalidov (DI) Krško. Gre za dokaj številno interesno društvo, ki šteje 378 članov. Kot je dejala njegova predsednica Mimica Stopinšek, so društvene aktivnosti usmerjene v prizadevanja, da bi tudi invalidi živeli kar se da kakovostno in neodvisno življenje.

Cilji organiziranega delovanja DI Krško so uveljavljanje človekovih pravic delovnih invalidov in oseb s telesno okvaro, zavzemanje za njihovo nediskriminacijo, socialno pravičnost in enake možnosti v družbi, spodbujanje članov za opiranje na lastne moči in razvijanje sposobnosti, avtonomnost delovnih invalidov in oseb s telesno okvaro kot uporabnikov storitev, ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo članstva ipd. V minulem letu, je povedala Mimica Stopinšek, so se v društvu angažirali za preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti z obiski in pogovori z nepokretnimi ali polpokretnimi invalidi, izvajali preventivna merjenja krvnega tlaka in sladkorja, prirejali družabna srečanja, za težke in na voziček vezane invalide
Drustvo invalidov Krsko - obcni zbor 2019 (10)

Predsednica društva Mimica Stopinšek

pa organizirali prevoze. Članom so nudili individualno pomoč s področja tolmačenja zakonodaje ali pri manjših sporih med delodajalci in invalidi, svetovali v zvezi s pridobitvijo statusa invalida in druga tolmačenja. Med skupno osmimi sklopi socialnih programov so dajali poudarek tudi informiranju, usposabljanju za aktivno življenjsko delo, ohranjanju zdravja in rehabilitacijskim programom zdravljenja v naravnih in klimatskih zdraviliščih, ohranjanju psihofizičnih sposobnostih skozi rekreacijo in šport, izvajali pa so tudi vrsto ustvarjalnih aktivnosti na literarnem, likovnem, glasbenem, pevskem, dramskem področju idr. Za delovanje je DI opravilo v minulem letu kar 3.000 ur prostovoljnega dela, za posebne socialne programe pa še dodatnih 1.830 prostovoljnih ur. Pripravljenih aktivnosti se je udeležilo dobrih 300 članic in članov.

Na zboru članstva, na katerem so udeleženci potrdili lanskoletno delovanje in poslovanje kakor tudi plan aktivnosti za letošnje leto, so za udeležence predstavnice CSD Krško predstavile projekt integrirane oskrbe na domu na območju občine Krško. Program je povezovala Vidka Kuselj, z glasbenimi vložki popestrila citrarka Jasmina Levičar, v imenu Občine Krško pa je udeležence pozdravil podžupan Silvo Krošelj.

B. M.
« Nazaj na seznam