Časopis za pokrajino Posavje
28.09.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Zadnji ukrepi Vlade, vezani na vsakodnevno življenje prebivalstva

Objavljeno: Sobota, 21.03.2020    Rubrika: PANORAMA Redakcija
Artboard-118-100-1200x640

Prepovedano je zbiranje in druženje prebivalstva na javnih površinah; simbolična slika

Z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada RS na včerajšnji dopisni seji, 20. 3., med drugim sprejela začasne ukrepe v zvezi z izvajanjem različnih dejavnostih, vezanih na vsakodnevno življenje prebivalstva:

Zdravstvo

Pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev, razen tistih, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta; prekinjeni, razen za onkološke bolnike, nosečnice in paciente, ki so bili napoteni pod označbama nujno in zelo hitro, so prekinjeni vsi specialistični pregledi in operativni posegi ter zobozdravstvene storitve. V primeru nujne zobozdravstvene oskrbe lahko prebivalci Posavja pomoč poiščejo v zobozdravstvenih ambulantah v zdravstvenima domoma Novo mesto in Celje.

Prodaja kmetijskih pridelkov in živil

Za prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, je določen obratovalni čas od (vsaj) 8.00 ure do (najmanj) 18.00 ure. Mikro in majhne družbe, samostojni podjetniki in zadruge lahko sami določijo obratovalni čas glede na število razpoložljivega kadra in običajnega obratovalnega časa.

Elektrika

V času od 1. 3. do 31. 5 bodo za okoli 27 % nižji računi za elektriko gospodinjstev in malih poslovnih odjemalcev, katerim bo v navedenem obdobju odpisan prispevek za zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energij.

Dimnikarstvo in hidrantno omrežje

Med 23. marec in 23. aprilom je prepovedano izvajanje nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in izvajanje rednega tehničnega nadzora hidrantnega omrežja.

Avtošole

Z začasnim odlokom so prepovedana tudi vsa izobraževanja avtošolam in z njimi povezanimi rednimi, dodatnimi in posebnimi izobraževanji in usposabljanji; dokumentom, vezanim na usposobljenost voznikov (vozniška dovoljenja, izkaznice o vozniških kvalifikacijah in ADR certifikati o usposobljenosti voznika), katerih veljavnost potečejo do 16. aprila, se podaljšuje veljavnost do 16. maja.

Zbrala: B. M.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

27.11.2019 | Redakcija

Staro napajalno korito

19.05.2020 | Oglas

Igrače

07.05.2020 | Redakcija

Mavzoleju povrnili sijaj