Časopis za pokrajino Posavje
22.08.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Zlati znak Damjani Grubar

Objavljeno: Nedelja, 12.05.2019    Rubrika: PANORAMA
Zlati znak Damjani Grubar

Prejemnica Zlatega znaka Damjana Grubar.

V kongresnem centru Brdo je 9. in 10. maja potekal 12. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki ga je organizirala Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije pod motom Medicinske sestre in babice, zagovornice zdravja za vse. Poleg strokovnih predavanj so obeležili tudi stoletnico poklica medicinske sestre na Slovenskem, kongres pa zaključili s slovesno akademijo, na kateri so podelili posebna priznanja kot so zlati znak, spominska, jubilejna in druga.

Zlati znak Damjani Grubar

S prejemnico Damjano Grubar (levo) so se veselile tudi njene sodelavke, med njimi Klavdija Jerosimic

Zlati znak
se podeljuje za uspešno poklicno delo na področju zdravstvene in babiške nege, kakovostno in učinkovito organizacijsko delo v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, prispevek k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene in babiške nege in zdravstvenega varstva, prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in izvajalci, uspehih pri doseganju ciljev, uresničevanju ter uveljavljanju nalog Zbornice – Zveze, za prispevek k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva, za raziskovalno ter pomembno publicistično delo.

Prejela ga je Damjana Grubar iz Zdravstvenega doma Krško, kjer je zaposlena od junija 1982. Opravljala je dela in naloge zobne asistentke na Zdravstveni postaji Kostanjevica na Krki in v šolski zobni ambulanti OŠ Leskovec pri Krškem. Zaradi kadrovskih potreb je bila leta 1996 premeščena v otroško zobozdravstveno vzgojo in preventivo ZD Krško. »V želji po novem znanju in novih izzivih je ob delu nadaljevala svoje izobraževanje na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani, kjer je septembra 2000 zagovarjala svojo diplomsko nalogo in pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Strokovni izpit iz strokovnega poklicnega področja je uspešno opravila maja 2001. Po končanem študiju je nadaljevala delo v zobozdravstevni vzgoji in preventivi kot diplomirana medicinska sestra. Damjana se je nenehno izobraževala na področju zobozdravstvene preventive in splošne preventive in tako poskrbela za strokovno in osebno rast. Redno se udeležuje strokovnih seminarjev, saj želi nadgraditi svoje obstoječe zananje, slediti vsem novostim na področju zobozdravstvene vzgoje. Svoje znanje in izkušnje deli tudi z odraslo populacijo in osebami s posebnimi potrebami ter v Šoli za bodoče starše,« so o Grubarjevi zapisali ob predlogu za priznanje ter dodali, da je aktivna članica Društva diplomiranih medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto, in tudi aktivna članica in podpresednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije.

»V sekciji ima odgovorno delo, saj skrbi za planiranje in organizacije izobraževanj in strokovnih strečanj kjer novosti posredujejo vsem sodelavcem na primarni in sekundarni ravni. Je članica uredniškega odbora nekaj zbornikov predavanj (Izzivi v zobozdravstvu, 2017; Kakovostna zdravstvena nega v zobozdravstvu-ustna votlina, 2016; Kakovostna zdravstvena nega v zobozdravstvu, 2015), kjer sooblikuje strokovno literaturo dostopno sodelovcem in širši strokovni javnosti,« je še zapisano, ob koncu pa dodano, da s svojim pozitivnim pristopom do dela, strokovnim znanjem in profesionalnim odnosom prispeva k nenehnemu napredku stroke ter dobremu medsebojnemu odnosu v timu, saj sta njena toplina, vedno nasmejan obraz, neizmeren čut za sočloveka in stalna pripravljenost nesebično pomagati prispevala k temu, da jo imajo sodelavci, otroci in starši izredno radi, ker je kot človek vredna zaupanja spoštovanja.

M. H., foto: K. J., J. B.    
« Nazaj na seznam
»