Časopis za pokrajino Posavje
17.07.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

PRAVNO OBVESTILO

Pogoji uporabe

Pravno obvestilo zajema pogoje uporabe portala www.PosavskiObzornik.si; Obvezuje tako avtorje vsebin, izdajatelja portala kot uporabnike in člane spletne strani.
S tem, ko se prijavite na portal portala www.PosavskiObzornik.si, ste obvezani  upoštevati pogoje uporabe portala, le tako bomo lahko namreč skupaj varovali pravice vseh uporabnikov, avtorjev in članov spletne strani.

Uporabniki / člani

Uporabniki portala PosavskiObzornik.si: so vsi obiskovalci spletne strani.
Člani portala so: vsi, ki se uspešno registrirajo.

Člani lahko z registracijo aktivno sodelujejo pri uresničevanju poslanstva portala, lahko dodajajo komentarje k člankom, dodajajo dogodke v napovednik, pošiljajo slike, reportaže in sodelujejo v posebnih akcijah ob aktualnih vsebinah (prenos v živo), klepetih in forumih.

V nadaljevanju sta uporabnik in član razumljena in nagovorjena enako, nadaljnje točke pogojev uporabe veljajo za obe kategoriji obiskovalcev.

Pravila za uporabnike in člane

Vsi uporabniki strani morajo spoštovati osnovne človekove pravice. S svojimi prispevki, komentarji in drugimi aktivnostmi na portalu ne smejo spodbujati k narodni, verski, rasni, spolni ali drugi neenakopravnosti, sovraštvu, nestrpnosti, nasilju in vojni. Administratorji bodo na neupoštevanje teh pravil najprej člana opozorili. V kolikor bo prihajalo do ponavljajočih kršitev ter zlorab, lahko administrator članu prekine članstvo in dostop brez nadaljnjega opozorila. Administratorji imajo vsa pooblastila, da neprimerne vsebine kadarkoli izbrišejo.

Izdajatelj portala ne prevzema nikakršne odgovornosti za mnenja in stališča tretjih oseb, izražena na portalu. Uporabniki s svojimi zapisi ne izražajo mnenj uredništva ali z uredništvom povezanih fizičnih ali pravnih oseb.

Uporabnik za optimalen ogled portala potrebuje primeren računalnik in primerno hitro internetno povezavo. Uporabnik mora skrbno hraniti svoje geslo in uporabniško ime.  Kljub skrbi in nadzoru izdajatelj ne more 100% preprečiti zlorabe. O vseh novostih, pogojih in priporočilih bodo uporabniki obveščeni na za to predvidenem mestu. V primeru, da uporabnik/član s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev oz. izdajatelju strani škodo kakršnekoli vrste, zanjo v celoti odgovarja moralno ter materialno. Ni dovoljeno prijavljati drugih oseb ali preusmerjati uporabniške račune - uporabnik za prijavljanje v imenu druge osebe nosi vso odgovornost za zlorabo. 

Varovanje osebnih podatkov

Izdajatelj medija ter ustvarjalci portala se obvezujejo, da bodo skrbno varovali osebne podatke uporabnikov/članov portala PosavskiObzornik.si  in jih uporabljali izključno za potrebe izvajanja storitev in obveščanja. Osebni podatki uporabnikov, ki bodo sodelovali v posameznih oglaševalskih akcijah naročnikov, bodo posredovani naročniku le v primeru, da bodo uporabniki s tem predhodno seznanjeni in s tem soglašali.

Vse osebne podatke, s katerimi razpolagamo na uredništvu (mali oglasi, zahvale, spomini, ankete, nagradne igre, pisma bralcev idr.), skrbno varujemo v skladu z zakonodajo. ​
 

Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve/registracije se hranijo 5 let oziroma do preklica privolitve. Na podlagi zakonitih interesov zbrani osebni podatki uporabnikov/članov se hranijo do uveljavljanja pravic posameznika, na katerega se nanašajo oziroma dokler obstaja namen, za katerega so bili podani.

Avtorske pravice

Na spletnem portalu PosavskiObzornik.si bo uredništvo objavljalo lastne avtorske prispevke, nastale v našem uredništvu ter vsebine, ki bodo v skladu z dogovorom s posameznimi avtorji vsebin.

Uporabniki portala lahko sodelujejo s svojimi prispevki, ki nam jih pošljejo na naslov redakcija@posavje.info. S tem, ko pošljejo svoj prispevek, dovolijo, da uredništvo prispevek uredi in po potrebi spremeni, da novica ustreza konceptom strani. S poslanim sporočilom uporabnik dovoli javno priobčitev v vseh zakonsko določenih oblikah ter v vseh medijih izdajatelja.

Uporabnik ne sme na naslov redakcija@posavje.info pošiljati prispevkov, ki so intelektualna lastnina tretjih oseb, brez privolitve teh oseb, za takšno zlorabo odgovarja uporabnik.

Za vsebino naročenih in nenaročenih objav odgovarjajo njihovi avtorji oz. naročniki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne vračamo, ne honoriramo in ne odgovarjamo za avtorsko delo posredovanih vsebin in fotografij. Stališča, izražena v prispevkih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stališča uredništva. Imetnik materialnih avtorskih pravic avtorskih del na portalu so Zavod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni dovoljeno reproducirati, distribuirati ali drugače uporabljati v tržne namene brez ustreznega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe. Obstaja možnost, da so lahko trditve in komentarji uporabnika na spletni strani predmet kritike in komentarjev drugih uporabnikov, zato se odpoveduje zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper izdajatelja iz naslova žalitve, nepremoženjske škode in podobno. Izdajatelj ne odgovarja za morebitno razpolaganje tretjih oseb z objavljenimi vsebinami.

Dostop do spletne strani

Spletna stran www. PosavskiObzornik.si  je dostopna 24 ur na dan, uredništvo in izdajatelj si pridružujeta pravico do ustavitve strani ob tehničnih zapletih, zaradi vzdrževanja in vsebinske prenove portala.

Administratorji portala lahko ob sumu zlorabe uporabniku omejijo dostop do spletne strani. Uporabnik lahko s pisnim obvestilom svoje članstvo prekine.

Skrb za pravilno delovanje in varovanje pravic

V kolikor uporabnik opazi kršitve drugih uporabnikov portala ali kakršnekoli vsebinske in tehnične napake na strani, lahko opozori administratorje in uredništvo na elektronsko pošto: info@posavje.info. Reklamacije bodo obravnavane v skladu z zakoni RS in pravilnikom portala.
»

ne spreglejte