Časopis za pokrajino Posavje
25.06.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Grozljivi "Pomen gradnje verige hidroelektrarn na Savi"

Objavljeno: Četrtek, 30.04.2009    Rubrika: Prejeli smo
Grozljivi Na poziv več krajanov iz Brežic in Posavja se odzivam na vsebino zadnje kolumne mag. Vizjaka "Pomen gradnje verige hidroelektrarn na Savi". Nekaj stališč v vsebini kolumne je tudi mene zbodlo in sem zelo razočaran nad avtorjevo okoljsko (namerno?!) nerazgledanostjo. Moti me tudi avtorjevo nenehno udrihanje po sedanji oblasti v zadnjem stavku vsake kolumne, a o tem drugič...

Osnovna naloga politike je usklajevanje interesov razvoja znotraj širše sprejetega družbenega konteksta. Vendar ima politika tudi odgovornost, ki izvira iz moči odločanja in zdravega kritičnega odnosa do izvirov problemov, da ustvarja napredek družbenega konteksta in s tem usmerja razvoj neke družbe. Od zrele in odgovorne politike se pričakuje predvsem slednje.

Danes je svet veliko bolj odet v odtenke sivine, kot je bil kdaj koli prej. Velikih resnic in čudežev več ni, prevladujejo večinoma splošne opredelitve. Zavedajoč se vseh vzrokov in posledic stisk človeštva sedanje dobe je, kar se tiče rabe naravnih virov, smiselna le tista širša opredelitev, ki je dovolj socialna, miroljubna, skromna, sonaravna in trajnostno naravnana. Skromnost in sočutje do sočloveka in okolja se kažeta kot pravi osnovi poti razvoja.

Vsega tega v omenjeni kolumni ni niti v drobtinicah.

Sprašujem se, s kakšnim moralnim obrazom in iz kakšnih vzgibov avtor poudarja kot prednost gradenj HE na Savi ureditev vodotoka Save in okolice, ko je vendar vsakomur jasno, da gre za popolno uničenje reke. Kakšna je to okoljska osveščenost, ki podpira takšno „urejenost in izgled krajine ob Savi"? Gre za odurno degradacijo okolja. Gre za uničenje življenjskega prostora tisočim vrstam obvodnega življa (ki, na žalost, ne gre na volitve!). Sava je žrtvovana in iz nje je smo ustvarili energetski kanal! Zakaj? Ker nekateri politiki niso znali in tudi danes ne znajo pokazati pravo smer razvoja. Kam to pelje je nazorno povedal nobelovec Al Gore in to nam nazorno prikazuje prof.dr.Lučka Kajfež Bogataj... Danes še vedno velja, da več energije vzpodbuja višjo porabo, kar se odraža v višjih količinah toplogrednih plinov...

V kolumni manjkajo odgovori predvsem na naslednja odprta vprašanja:zakaj ni izvedena predstavitev okoljskih študij umestitve HE Brežice v prostor tudi v Brežicah? (bila je izvedena le v Ljubljani!)?kaj pomenijo naravovarstvene smernice Zavoda RS za varstvo narave, v katerih ugotavlja, da gre za uničujoč vpliv na naravo in je s stališča varovanja narave poseg nesprejemljiv?zakaj se zanemarjajo poglavja o racionalni rabi energije zapisana v Nacionalnem energetskem programu?ali je brežiška HE ob vseh načrtovanih dodatnih objektih in "ureditvah" še rentabilna in ali res drži, da so ti objekti namenjeni zgolj zagotavljanju "sprejemljivosti" objekta v prostoru in odmikanju pozornosti na resna možna okoljska tveganja?kako je rešeno zbiranje, odlaganje in eventuelna predelava akumulacijskega mulja? ob takšnem razsipnem načinu življenja bomo imeli hidrocentrale na vseh rekah (katera je naslednja? Krka? Mura?), drugi blok jedrske elektrarne, šesti blok termoelektrarne Šoštanj, ter vse možne obnovljive vire. Kam naprej?in ne nazadnje manjka odgovor na vprašanje, kdo bo odgovarjal za uničenje življenskih prostorov redkih in zavarovanih vrst živali, katere ščiti vsa slovenska in evropska zakonodaja, živijo pa na območju predvidene gradnje HE Brežice?

Zakaj kolumnist, ki hoče biti tako prepričljiv, ne ponuja odgovorov na ta vprašanja temveč le poceni populizem?

V kolumni tudi ne drži, da bo voda v akumulacijskih bazenih dvignila nivo podatlnice (ki je vsako leto nižji!). Načrtovalci HE se trudijo zadržati vsako „kapljo" savske vode (Jet-grouting sistem tesnenja stranic bazena) za proizvodnjo energije. Vprašanje je, ali bo kmetijstvo imelo dovoljenje za črpanje vode za svoje potrebe iz akumulacije...

Drži pa kot pribito, da bomo pod Brežicami imeli vseslovensko greznico, če bomo tako nekritično prezrli vsa opozorila! Drži kot pribito tudi to, da bomo iztrgali veliko več prostora, kot je potrebno za delovanje eventuelne HE Brežice. Radi bi uredili prostor med Brežicami in akumulacijo v turistično rekreacijske površine. Uničili bomo še koliko toliko naraven prostor za naše sprehode in kulturno družbene dogodke?! Pa še sedmo cesto proti Krškem bomo gradili (sic!). Da izgube kmetijskih površin niti ne omenjam. Dejstvo je tudi, da si stroka še vedno ni na jasnem o vseh možnih okoljskih tveganjih in bremenih načrtovane HE Brežice!

Zaključek kolumne je groteskno smešen. Skozi študije in vključevanje vse laične javnosti naj bi zmanjšali negativne vplive na minimum. Me zanima kako, ko pa sta tehnologija in ekonomika objekta že dorečena? Na osnovi poznavanja oblik življenja v območju predvidene gradnje HE Brežice sem mnenja, da območje zadovoljuje kriterije razglasitve za Natura 2000 območje - in to po obeh direktivah!

Pozivam avtorja kolumne, da napiše kaj konkretno in z vidnimi rezultati je kot nekdanji minister za gospodarstvo storil v smeri racionalizacije porabe in potrošništva, ali saniranja virov onesnaževanja okolja? Zraven prometa, kmetijstva,... je tudi gospodarstvo vir okoljskih bremen.

Bralcem svetujem, da kritično presojajo tovrstne kolumne.

Mag. Hrvoje T.Oršanič za skupino občanov

« Nazaj na seznam
»