Časopis za pokrajino Posavje
30.09.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

INFORMACIJA O IZVEDBI PROJEKTA LITOPUNKTURNI KROG V MESTNEM PARKU

Objavljeno: Ponedeljek, 30.11.-0001    Rubrika: Prejeli smo
INFORMACIJA O IZVEDBI PROJEKTA LITOPUNKTURNI KROG V MESTNEM PARKU

Člane U-3 je spodbudil članek v Delu z dne 24.07.2008 z naslovom »Tragedija na Blanci - krik narave«, da povabijo avtorja tega članka Marka Pogačnika v svojo sredino. Marko Pogačnik je v Sloveniji in v svetu priznan akademski kipar, ki ima posebej razvit posluh za dogajanja v naravi. Na svoj umetniški način je razvil »pogovor« z naravo s pomočjo posebnih znakov, ki jih imenuje »kozmogrami«. Ti znaki so prilagojeni okolju, kjer postavi kamniti blok, na katerega na svoj način vkleše sporočilo sam ali s pomočjo klesarske skupine.

10.12.2008 nam je Pogačnik predaval s temo »Sava – vodna hrbtenica Slovenije«. Takrat je 90 prisotnih poslušalcev oblikovalo pobudo, da povabimo predavatelja, da to komunikacijo ustvari – kot do sedaj v številnih krajih doma in v svetu - tudi Sevnici.

Poiskali in našli smo podporo za izvajanje tega projekta pri Srečku Ocvirku, županu Občine Sevnica in Romanu Perčiču, vodji Oddelka za okolje in prostor. Po intenzivnem iskanju in večih poskusih smo ugotovili, da je optimalna lokacija za Pogačnikovo umetniško delo vzhodni zaključek Mestnega parka nekdanjega »Kostanjevega drevoreda«. Za izvedbo projekta smo izkoristili pripravljeni načrt »Ureditev Mestnega parka v Sevnici«, ki so ga izdelali sodelavci v »Demida arhitektura« d.o.o., Log po naročilu Občine Sevnica.

Stroški za postavitev »Litopunkturnega kroga« so: nabava in prevoz kamnitih blokov, prevozni stroški za ogled, pripravo terena in za izdelavo tega dela ter stroški prehrane, prebivanja avtorja in klesarske skupine. Posebej poudarjam, da so se avtor in člani skupine odrekli kakršnim koli honorarjem, sponzorirali so celo en kamen, ki smo ga dobili zastonj. Prenočišče z zajtrkom so imeli v Dijaškem domu, ki je neposredno pri parku, kosilo in večerjo pa v Gostilnici »Plus«, ki je tudi v neposredni bližini. Celoten dnevi penzion je na udeleženca znašal EUR 30,00 na dan. Skupni stroški projekta znašajo € 5.297,45, stroške projektiranja Mestnega parka, ureditve okolja in vzdrževanja pa nosi Občina Sevnica.

Za pokrivanje teh stroškov smo poiskali sponzorje, ki so imeli posluh za našo pobudo. Sponzorji so naslednji: Občina Sevnica; Društvo VITAAA, Ljubljana; Gradnje d.o.o., Boštanj; Komunala d.o.o., Sevnica; Tanin Sevnica d.d.; KS Boštanj; KS Blanca; KS Studenec in Demida arhitektura. d.o.o., Log.

Tako je nastalo:

kiparsko delo »Geopunkturni krog za Reko Savo«, ki je delo svetovno znanega in priznanega akademskega kiparja in bo z zgodbo pomenil turistično zanimivost kraja. S tem se bo pridružil že obstoječim: spomeniku Kužno znamenje na Glavnem trgu, spomeniku obletnici kmečkih uporov pri Konfekciji Lisca, spomeniku NOB pri železniški postaji in tudi spomeniku žrtvam nesreče na HE Blanca;

s tem se zahvaljujemo Reki Savi za njeno dosedanjo vlogo, ki jo je imela tisočletja v našem prostoru in se ji priporočamo za pozitivne vplive tudi za naprej;

predstavljalo pa bo tudi spomin na eno večjih investicij (HE na reki Savi) na našem območju s pozitivnimi in tudi negativnimi učinki.

Iz fotoreportaže Ljubota Motoreta na spletni strani http://u3sevnica.weebly.com/ je razvidno vzdušje, ki je bilo na delovišču pri klesanju kozmogramov na kamnite bloke, priprava in postavljanje kamnitih blokov, ki je potekalo od 08. - 15. avgusta 2011. Ob zaključku je bila organizirana tudi delavnica z Markom Pogačnikom za katero smo se dogovorili ob samem predavanju 10.12.2008. Avtor nam je obrazložil svoj pogled in pomen kiparskega dela ter nam ga tudi konkretno pokazal. Umetniško delo je soustvaril s svojo klesarsko skupino.

Obrazložitev Marka Pogačnika, avtorja tega umetniškega dela je naslednja:

»V kamne smo vklesali 20 reliefnih znamenj, imenovanih kozmogrami.

Namen Geopunkturnega kroga za Savo je dvojen:

1. Dati energijsko spodbudo v smeri revitalizacije Sevniškega prostora, ki je bil zaradi del pri regulaciji Save in gradnji jezu na Blanci v energijsko precej razsutem stanju. Pri tem smo s pomočjo izklesanih znamenj in na način resonance pritegnili v pomoč nekatere okoliške vitalno-energijske centre kot so Sv. Rok nad Sevnico, Sv. Martin v Lamprečah, Sv. Križ Boštanj, Goli vrh, Sv. Barbara Velike Drušče, Sv. Jurij nad Tržiščem, Sv. Marija Topolovec, Sv. Magdalena Lukovec, Sv. Janez Dolnje Brezovo, Laze pri Boštanju.

2. Dati spodbudo v smeri ponovne oživitve toka Save, ki je kot celota ogrožen kot posledica zajezitev, ki se pravkar gradijo na spodnji Savi. Gre za to, da se kljub zajezitvam energijsko podpre pretok življenjske sile vzdolž reke. Ta pretok je pomemben ker Sava predstavlja vodno hrbtenico slovenskega prostora.

Realizacija je speljana tako, da se krog osmih stoječih kamnov nanaša na točko (1), kamna-kipa številka 9 in 10 pa sta postavljena vzdolž toka reke in se posebej nanašata na njeno vodno kvaliteto in njen tok od izvira skozi različne faze do izliva.«

Prepričani smo, da je namen postavljenih kamnov dobronameren in da bodo pri članih U-3, pri prebivalcih Sevnice in obiskovalcih Mestnega parka dobro sprejeti.

Vojko Dvojmoč

podpredsednik U-3 in

zadolžen za izvedbo projekta

« Nazaj na seznam