Časopis za pokrajino Posavje
2.12.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Odzivi svetniških skupin Gibanje Svoboda in Lista Igorja Zorčiča in Sonce ter Komunale Brežice po občinski seji

Objavljeno: Torek, 14.03.2023    Rubrika: Prejeli smo
Po ponedeljkovi seji Občinskega sveta Občine Brežice smo glede točk dnevnega reda o določitvi cen gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja Komunala Brežice, prejeli tri odzive, ki jih objavljamo v nadaljevanju. 

Za izgubo Komunale Brežice naj ne plačujejo občani - po seji občinskega sveta

Spoštovani,

v svetniški skupini Gibanje Svoboda Brežice še vedno verjamemo, da se lahko dela tudi drugače, bolj transparentno, predvsem ne izključujoče za vse naše občanke in občane smo na 2. seji občinskega sveta želeli pojasnila glede pokrivanja negativnega rezultata na postavki vodarina in dviga komunalnih storitev.

Kaj je danes drugače glede izvajanja dejavnosti Komunale Brežice kot je bilo izvajanje dejavnosti javnih gospodarskih služb za časa KOP d.d.? Ali res danes Komunala Brežice izvaja samo netržno dejavnost oziroma izključno javne gospodarske službe, ker zaradi tega je bila ustanovljena? Ali je velik del poslovanja ravno njihova tržna dejavnost, zaradi česar je bilo podjetje KOP d.d. tolikokrat pribijano na križ in je veljalo za netransparentno in neučinkovito?

Vprašali smo, zakaj je Komunala Brežice oz. občina ustanovila še dve podjetji, in sicer Zelkom d.o.o. in Ekosocial, d.o.o., socialno podjetje  ter kaj dobrega sta ti dve podjetji naredili za občanke in občane.

Zelkom je s samo eno osebo ustvaril po uradnih podatkih Ajpes-a za leto 2020 860.000,00 € čistih prihodkov iz prodaje in izgubo v višini 15.000,00 €; v letu 2021 pa so bili čisti prihodki iz prodaje 380.000,00 € in čisti dobiček v višini 7.400,00 €. Rezultati iz leta 2022 še niso znani. Bomo pa pred odločanjem o novem dvigu cen komunalnih storitev natančno pogledali rezultat poslovanja Zelkom d.o.o. še za leto 2022, do 31. 3. 2023 bodo namreč rezultati že znani in smo pozvali občino, da nas z njimi čimprej seznani.
Jasno pa nam je in o tem je bilo že večkrat poročano, da je vsaj podjetje Zelkom d.o.o. nastalo izključno zato, da se preko njega najemajo “naši” izvajalci, ki so potem izbrani izvajalci za Komunalo d.o.o., da to podjetje Zelkom ni podvrženo nadzoru Računskega sodišča in poslovanju po pravilih Zakona o javnem naročanju, kar pa oboje velja za javno podjetje Komunalo Brežice.

Na današnji seji občinskega sveta naj bi odločali o pokrivanju negativnega rezultata na postavki vodarina in odločali o dvigu komunalnih storitev, ki so nas  kar precej presenetile, saj je bil zadnji dvig cen komunalnih storitev 1. 8. 2022, verjetno kot posledica podražitve energentov (elektrike, plina, naftnih derivatov), za katere pa vemo, da so v kasnejšem obdobju bile regulirane in torej neposredno več ne vplivajo na dvig cen.

Izguba na vodarini v višini cca. 300.000,00 € pa je posebna zgodba, ki potrebuje tehtno analizo, zakaj je do tega prišlo, ko pa je bila nova cena določena in izračunana iz realnih postavk, predstavljena z elaboratom v mesecu juliju 2022. 

V svetniški skupini Gibanje Svoboda Brežice zagovarjamo predlog občine, da se del te velike izgube v višini 300.000,00 € pokrije iz proračuna in ne samo predlaganih 162.000,00 €, ampak vsaj 200.000,00 €. Občanke in občani niso krivi za to izgubo, oni niso postavljali cene, oni niso kadrovali in nazaj v službo jemali ljudi, ki so se vračali iz političnih zaposlitev v občinsko gnezdo. Ni pošteno, da bo zdaj izguba v breme občanov. 

Četudi bi občina ta minus Komunale na postavki vodarina pokrila iz občinskega proračuna, bodo posredne stroške nosili občani, saj bo na drugi strani manj za denarja za otroke, mlade, za podjetja, za ostarele, za druge družbene in socialne aktivnosti, ki jih sicer financira občina iz proračuna.

S prstom nismo pokazali na zaposlene na Komunali Brežice, ker se je na ulici v teh dneh slišalo, da naj bi zaposleni, ko bodo cene komunalnih storitev ustrezno dvignjene, prejeli višje plače. Če pa se dvig ne zgodi, pa se zaposlenim plače ne bodo povišale. V naših očeh zaposleni niso neposredno odgovorni za nastalo finančno situacijo in si svoje plače zaslužijo, zaslužijo si tudi dvig plač glede na stopnjo inflacije in rast cen življenjskih stroškov.

Lep pozdrav,

Gibanje Svoboda Brežice

LISTA IGORJA ZORČIČA IN SONCE NASPROTUJE POKRIVANJU SKORAJ POLMILIJONSKE IZGUBE KOMUNALE BREŽICE Z VIŠANJEM POLOŽNIC 

Na 2. redni seji Občinskega sveta je župan občine Brežice Ivan Molan na predlog javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. predlagal povišanje komunalnih storitev oskrbe s pitno vodo, čemur smo se svetniki Liste Igorja Zorčiča in Sonce uprli. 

Svetniki Liste Igorja Zorčiča in Sonce ne podpiramo ponovnega višanja cen vode in komunalnih storitev v občini Brežice, ki so bile že povišane s 1. avgustom 2022.  A kljub takratnemu povišanju cen oskrbe s pitno vodo zaradi  višanja cen električne energije, Komunala Brežice d.o.o. posluje z minusom, ki naj bi po besedah direktorice Komunale že presegal 400.000,00 EUR. Župan Ivan Molan in Komunala Brežice d.o.o. sta zato zaradi slabega poslovanja  Komunale Brežice d.o.o., ki za lansko leto izkazuje enormno visoko izgubo, predlagala višanje položnic in dokapitalizacijo podjetja.

Občinski svetniki Liste Igorja Zorčiča in Sonce smo tako na včerajšnji seji občinskega sveta Občine Brežice, odločno nasprotovali obravnavi v zvezi s tem povezanih točk  2. redne seje občinskega sveta. Naša svetniška skupina je že na začetku seje predlagala popoln umik točk, ki se tičejo povišanja cen komunalnih storitev, a po burni razpravi jasne podpore našemu predlogu po popolnem umiku točk s strani preostalih svetniških skupin ni bilo, zato smo podprli naknadni, po naši oceni slabši kompromisni predlog , ki sicer ne umika točk z dnevnega reda, pač pa jih prelaga na kasnejše odločanje.

Svetniki Igor Zorčič, Ferdo Pinterič, Stane Tomše in Boštjan Gregorič, smo v razpravi vodstvu Komunale Brežice d.o.o. postavili številna vprašanja in zahtevali, da se pred nadaljnjim odločanjem o cenah položnic Komunale Brežice d.o.o. pridobi letno poročilo tega podjetja, ki po nekaterih ocenah izkazuje že skoraj pol milijona EUR izgube v preteklem letu. Razpravljajoči svetniki smo bili kritični do poslovnega načrtovanja v javnem podjetju, ki želi občankam in občanom stroške oskrbe s pitno vodo poračunati tudi za nazaj, prav tako pa smo bili kritični do kadrovanja v tem podjetju, saj naj bi se nekatere vodstvene kadre zaposlovalo brez javnega razpisa.  Zato zahtevamo, da je Komunala Brežice d.o.o. vsem družinam in gospodinjstvom v naši občini prijazno podjetje in ne le izbranim in da ne pokriva svojega slabega poslovanja z višanjem položnic občanom ter sama prevzame odgovornost za svoje zmotne odločitve.

Svetniki Liste Igorja Zorčiča in Sonce smo bili kritični tudi do opravljanja storitev Komunale Brežice d.o.o., ki je po nekaterih vaseh prenehala odvažati komunalne odpadke po sistemu od vrat do vrat, uporabnike pa sili, da odpadke v nasprotju z dosedanjim načinom dela, vozijo na oddaljena skupna zbirna mesta, pod neprepričljivim izgovorom, da z novim vozilom vzvratno ne morejo več dostopati do nekaterih uporabnikov. 

Svetniki smo nadalje postavili tudi vprašanje Medobčinskemu inšpektoratu oz. t.i. Redarstvu glede spoštovanja javnega reda in miru v poletnih mesecih na kopališčih ob reki Krki v Krški vasi in Cerkljah ob Krki, kjer je v preteklosti prihajalo do izgredov, a z njihovim odgovorom, da se kaj veliko ne da narediti nismo bili zadovoljni. 

Lep pozdrav, 

Svetniška skupina Lista Igorja Zorčiča in Sonce

Obvestilo za uporabnike komunalnih storitev v občini Brežice

V izogib napačnemu razumevanju trenutne situacije in nenamernemu ali celo namernemu zavajanju naših uporabnikov Komunala Brežice podaja odgovor in pojasnila, vezana na predlagan poračun in spremembo cen komunalnih storitev v občini Brežice.
  • Komunala Brežice izvaja regulirano dejavnost, za katero mora občinski svet sprejeti ceno, ki pokriva stroške izvajanja teh storitev.
  • V letu 2022 smo bili priča izrednim dvigom cen na vseh nivojih, še posebej na področju cen elektrike in goriv, kar je imelo neposreden vpliv na stroške našega poslovanja. Zato cena, ki je bila sprejeta za leto 2022, ne pokriva teh stroškov, saj tega ob sprejemu ni bilo mogoče predvideti.
  • Komunala Brežice trenutno ne izkazuje nobene izgube, saj mora občinski svet skladno z veljavno zakonodajo in občinskim odlokom sprejeti poračun za razliko v ceni, ki je posledica zunanjih dejavnikov (višanja vseh cen) in ne poslovanja Komunale Brežice.
  • Do izgube bi prišlo samo v primeru, če bi se občinski svet odločil, da ne bo potrdil poračuna za višje stroške iz naslova dviga cen elektrike, goriv, materiala in ostalih surovin ter storitev. S tem bi seveda nastala nepopravljiva škoda Komunali Brežice in posledično Občini Brežice, ki je lastnica podjetja.
  • Medtem ko lahko ostala podjetja začasno ustavijo proizvodnjo, ko so cene stroškov previsoke, mi tega ne moremo storiti in smo morali prečrpavati tako pitno vodo kot tudi odpadno vodo, odvažati odpadke … tudi takrat, ko so bile cene elektrike, goriv … daleč najvišje v zgodovini. Te stroške je potrebno pokriti.
  • V korist Komunale Brežice in njenega poslovanja govori predvsem dejstvo, da 10 let ni imela nobenih težav. V letu 2022 pa se je zgodila vojna v Ukrajini in vsesplošen dvig cen po celem svetu. Ocenjujemo, da bi bilo neprimerno, da bi se tovrstne okoliščine zmotno uporabljalo za razvrednotenje uspešnega podjetja in za obračunavanje z njegovim poslovodstvom.
  • V teh trenutkih si kot podjetje, ki opravlja izjemno odgovorno in pomembno vlogo in ki ni po svoji krivdi v tej situaciji, želimo predvsem treznega in odgovornega komuniciranja. Vse z namenom razumevanja dejanskega stanja in omogočanja nemotene oskrbe naših uporabnikov.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte