Časopis za pokrajino Posavje
14.04.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Svetniška skupina SDS Sevnica nasprotuje ukinjanju samostojnosti UE Sevnica

Objavljeno: Sreda, 22.03.2023    Rubrika: Prejeli smo Sporočilo
Obcina Sevnica, uoravna zgradba (5)

V pripravi je reorganizacija upravnih enot (foto: arhiv PO).

Svetniška skupina SDS Sevnica je zaradi informacij o ukinjanju Upravnih enot v RS podala predlog za uvrstitev in obravnavo točke na seji Občinskega sveta Občine Sevnica »Problematika ukinjanja upravnih enot v Republiki Sloveniji«.

Na spletni strani Ministrstva za javno upravo smo zasledili, da je dne 21. februarja 2023 potekala prva seja Koordinacijske skupine za reorganizacijo in modernizacijo upravnega poslovanja upravnih enot v Republiki Sloveniji. Omenjeno koordinacijsko skupino poleg predstavnikov Ministrstva za javno upravo sestavlja trinajst načelnikov/načelnic oziroma vršilcev dolžnosti načelnikov/načelnic, ki predstavljajo dvanajst regionalnih skupin območnih upravnih enot, skupaj z območjem Upravne enote Ljubljana, ki je dodano kot posebno območje.

Na omenjeni seji je ministrica, kot predsedujoča, predstavila izhodišča za izvedbo reorganizacije ter modernizacije državnega upravnega sistema 58 upravnih enot. Osupljiv je že sam pogled na sestavo omenjene koordinacijske skupine. Ta kaže na to, kako si Vlada RS in Ministrstvo za javno upravo predstavljata delovanje javne uprave in storitve državne uprave. Brez dialoga, brez sodelovanja lokalnih skupnosti in zainteresirane javnosti. Torej na način omejevanja dostopnosti do upravnih storitev in na centraliziran način. Brez stika z realnostjo in posluha za državljanke in državljane ter gospodarstvo, ki so uporabniki upravnih storitev. Reorganizacija upravnih enot na način, da se ustanovijo upravne enote v vsaki izmed statističnih regij (12 upravnih enot), preostale upravne enote pa bi izgubile samostojnost in postanejo izpostave, predstavlja nedopustno omejevanje dostopnosti do upravnih storitev. Gre za predlog, ki ne sledi potrebam prebivalstva in gospodarstva.

Po predlogu bi se ustanovila UE Brežice, ki bi pokrivala območje naslednjih dosedanjih upravnih enot: Brežice, Krško, Sevnica (posavska regija). Nove upravne enote naj bi od vseh na novo organiziranih izpostav prevzele reševanje zadev na področju tujcev, gradbenih zadev in podpornih nalog (finance in kadri). Namesto, da bi sprejemali ukrepi, s katerimi bi olajšali dostopnost do upravnih storitev, jih izboljšali in približali uporabnikom, jih predvsem centralizirate. Postavlja se vprašanje, kako bo to vplivalo tudi na obremenitev uradnih oseb oziroma javnih uslužbencev, ki so zaposleni na upravnih enotah, na samo kakovost upravnih storitev in postopek debirokratizacije.

Pobudniki menimo, da predstavljajo predlogi, ki jih v zvezi z reorganizacijo upravnih enot predstavlja Ministrstvo za javno upravo nedopustno centralizacijo in odmik od dostopnosti do upravnih storitev in usmerjenosti k uporabniku kot načelu delovanja javne uprave. Tudi v Posavju. Usmerjenost k uporabniku predstavlja eno od načel, ki bi jih predlagatelj moral upoštevati pri predlogih za izboljšanje dostopnosti do upravnih storitev. Moral bi zasledovati zadovoljstvo uporabnika, prostorsko in časovno dostopnost.

Predlagamo, da se po zaključeni razpravi sprejme naslednje sklepe:
1. Občinski svet Občine Sevnica ob upoštevanju usmerjenosti k uporabniku kot načelu delovanja javne uprave odločno nasprotuje predlogu reorganizacije upravnih enot.
2. Občinski svet Občine Sevnica odločno nasprotuje načrtom Ministrstva za javno upravo, ki Upravni enoti Sevnica jemlje trenutni samostojni status.
3. Občinski svet Občine Sevnica poziva Ministrstvo za javno upravo, da odstopi od namere po reorganizaciji upravnih enot ter da pri pripravi modernizacije upravnega poslovanja upravnih enot v Republiki Sloveniji upošteva zadovoljstvo uporabnika, prostorsko in časovno dostopnost, kakovost osebnega stika, strokovnosti zanesljivosti in enostavnost postopka upravnih storitev.
4. Občinski svet Občine Sevnica poziva Ministrstvo za javno upravo, da zagotovi nemoteno poslovanje krajevnih uradov in s tem omogoči čim večjo dostopnost upravnih storitev ter zadovoljstvo uporabnikov.

Vir: Svetniška skupina SDS Sevnica
« Nazaj na seznam