Časopis za pokrajino Posavje
16.05.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Kandidati NSi Tomšetova, Humar in Kaše mislijo resno

Objavljeno: Petek, 18.05.2018    Rubrika: Volitve v DZ RS Redakcija
predstavitev_kandidatov_nsi19

S predstavitve posavskih kandidatov NSi: (z leve) Marjetka Kerin, Božidar Humar, Milena Tomše, dr. Vida Čadonič Špelič, Robert Kaše in Franc Vranetič

Na Turistični kmetiji Pri Martinovih v Globočicah je v petek dopoldne potekala predstavitev vseh treh posavskih kandidatov stranke Nova Slovenija – krščanski demokrati. V brežiškem volilnem okraju bo kandidirala Milena Tomše, v krškem Božidar Humar in v sevniškem Robert Kaše.

predstavitev_kandidatov_nsi5

Milena Tomše

Kot prva se je predstavila gostiteljica predstavitve Milena Tomše. Opisala se je kot žena, mati štirih odraslih otrok, ki živi na tej kmetiji z dopolnilno dejavnostjo že več kot 20 let. »Ker imam rada našo državo in slovenski narod, ni vseeno, kako živimo mi ter kako bodo živeli naši otroci in vnuki. Delo je čedalje manj cenjeno, poštenje ni vrednota, država ni enako pravična do vseh. Lahko pa bi s poštenim in dobrim delom Slovenijo pripeljali med 15 najuspešnejših držav sveta – po zdravi kmečki pameti,« je poudarila. Na področju zdravstva je po njenem treba širiti diagnostične centre, da ne bo treba hoditi v Novo mesto, Celje, Ljubljano. Glede šolstva je dejala, da je precej mladih, ki pridejo iz šol, neuporabnih, nepraktičnih za delo v gospodarstvu, saj je premalo praktičnega znanja. Dodala je, da je nujna reorganizacija šolstva, premalo je poudarka na vzgoji. Uvrstiti je treba nov predmet domoljubje, da se mladim privzgoji ljubezen do domovine, narodno zavest in družinske vrednote. »Narod se stara, zato je treba mladim omogočiti dobre pogoje za ustvarjanje družine in dati pobudo za več otrok, tudi z denarnim prispevkom ob rojstvu otroka,« pravi. Na področju gospodarstva je po njenih besedah treba podpreti že obstoječe obrtnike, kmete, podjetnike ter jim omogočiti širitev in razvoj brez nepotrebne birokracije. Skrbeti je treba za trajnostni razvoj vasi, pripeljati infrastrukturo (optika, ceste, komunala) v vsako vas, ne glede na število prebivalcev.
predstavitev_kandidatov_nsi10

Božidar Humar

Glede kmetijstva: »Treba je osvestiti ljudi, da kupujejo slovensko hrano, podpirajo slovenskega kmeta, da s tem omogočimo obstoj delovnega mesta in ohranimo naše hribovske kmetije. Ustvariti je treba lokalno blagovno znamko ter jo spromovirati in tržiti. Kmetije naj bi se še bolj usmerjale v dopolnilne dejavnosti, v sonaravno in ekološko proizvodnjo.« Ker je občina Brežice turistična občina, Tomšetova podpira spodbujanje širitve razvoja turizma, širitev doživljajskega turizma in pohodništva, razvoj raznih aktivnosti na vodi. »Stremeti moramo k temu, da bi vsaka vas imela vsaj enega ali več turističnih produktov. Ponudnike je treba povezati v skupne zgodbe, dogodke, cilje in vse to spromovirati, denar od turizma pa porabiti izključno za promocijo turistične dejavnosti.«

predstavitev_kandidatov_nsi3

Robert Kaše

Videmčan Božidar Humar je bil kratek in jedrnat. V stranki NSi je od leta 2000, po duši je krščanski demokrat zato, »ker je Nova Slovenija edina stranka krščansko-demokratskih vrednot, ki izhaja iz človeka. NSi je stranka, ki se dobro zaveda, kakšne so naloge države pri ustvarjanju primernega okolja za življenje in razvoj posameznika. Vsi v stranki se zavzemamo za to, da bi bila za vse nas blaginja tako na nivoju občine, regije kot tudi države. Kot politiki imamo nalogo, da družbene razmere spremenimo na bolje, in to bo tudi moje poslanstvo, če bom izvoljen.« Obljubil je, da se bo v skladu s svojimi pristojnostmi zavzemal torej za blaginjo občine, regije in države.

Robert Kaše prihaja iz Sevnice, po izobrazbi je strojni inženir in zaposlen kot svetovalec na Občini Sevnica, tako da mu je blizu področje infrastrukture in okolja. Za kandidaturo se je odločil, ker ljubi svojo domovino in ji želi vse najboljše. »Verjamem, da lahko s svojimi izkušnjami, znanjem in predvsem osebno zavzetostjo pomagam k spremembam v pravo smer ter sem za to pripravljen narediti vse, kar je v moji moči,« je poudaril in dodal, da je trdno prepričan, da je ravno ideja krščanske demokracije tista, za katero se splača truditi. Dejal je, da je družbeno odgovorno podjetništvo edini pravi temelj gospodarstva in vsakršnega pozitivnega napredka družbe. Je zagovornik socialno tržnega gospodarstva, torej gospodarske ureditve sodobne družbe, ki postavlja človeka v središče. Po njegovem je Sevnica prometno najslabše povezana od vseh posavskih občin: »Če bom izvoljen, bom naredil vse, da bo v tem mandatu dokončan in sprejet državni prostorski načrt za srednji del tretje razvojne osi, torej nove hitre cestne povezave med Celjem in Novim mestom, se pravi, gre za nadgraditev obstoječih cestnih koridorjev po Savi in Mirni s ciljem, da se iz Sevnice do Celja in Novega mesta pride v 30 minutah, do Ljubljane pa v 60 minutah.« Kot je zatrdil, želijo dokončati tudi protipoplavno zaščito Sevnične v Šmarju, kar je dolg še iz leta 2005, ko so bile velike poplave na tem območju. Dokončati želijo tudi manjkajoče večnamenske poti ob Savi na manjkajočih odsekih ter rekonstruirati nekatere regionalne ceste, predvsem Loka–Račica in Šentjanž–Glino.

Moderatorka predstavitve je bila dr. Vida Čadonič Špelič, članica izvršilnega odbora stranke NSi, ki bo kandidirala v Novem mestu. Poudarila je, da je za njihovo stranko delo vrednota, v njej so pridni in pošteni ljudje ter pripadajo stranki, ki nima afer. »In če je delo vrednota, je na tej kmetiji dokaz, da je to tako,« je dejala in dodala, da mora biti tako delo tudi pošteno plačano, za kar se zavzemajo v stranki. »Plače so prenizke tam, kjer se res pošteno dela, in mnogokrat previsoke tam, kjer se dela premalo konkretno,« je pojasnila in še povedala, da v stranki vedo, kako omogočiti ljudem višje plače – z nižjimi davki. Za vse to je potreben zdrav človek, kar pa je morda v tem trenutku največji problem naše države – zdravstvo in čakalne vrste. Pokazala je njihov volilni program s sloganom »misli resno« na 300 straneh: »Vse, o čemer govorimo, smo do potankosti obdelali in vemo, kako do teh predvolilnih obljub.«

Na predstavitvi sta bila prisotna tudi predsednik OO NSi Brežice Franc Vranetič in predsednica OO NSi Krško Marjetka Kerin.

R. R.
« Nazaj na seznam
»