Časopis za pokrajino Posavje
16.05.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

SLS v boj za vrnitev v parlament tudi z Bogovičem

Objavljeno: Ponedeljek, 07.05.2018    Rubrika: Volitve v DZ RS Redakcija
SLS_kandidati_predstavitev (35)

Kandidati SLS na predstavitvi v Krškem

Na novinarski konferenci v krškem hotelu so se predstavili kandidati Slovenske ljudske stranke (SLS) na bližnjih državnozborskih volitvah v posavskih volilnih okrajih.

Tako so se predstavili: dolgoletni župan občine Laško Franc Zdolšek, ki kandidira v volilnem okraju Laško (vanj sodi tudi občina Radeče), Marija Levak, kmetijska svetovalka na KGZ Novo mesto, ki kandidira v volilnem okraju Brežice, predsednik stranke Marko Zidanšek, ki kandidira v volilnem okraju Šmarje pri Jelšah (vključuje občino Bistrica ob Sotli), dolgoletni direktor sevniške občinske uprave Zvone Košmerl, kandidat v volilnem okraju Sevnica, in evropski poslanec Franc Bogovič, kandidat v volilnem okraju Krško.
 
SLS_kandidati_predstavitev (19)

Franc Zdolšek

Kot je uvodoma povedal Zidanšek, gre stranka na volitve z močno in pomlajeno ekipo 84 kandidatov in kandidatk ter z gesli #Varno, #Gospodarno in #Lokalno. Stranka bo konec tedna na taboru v Brezovici pri Ljubljani obeležila 30-letnico. »Verjamemo, da se vračamo v slovenski parlament, kjer je bila pogrešana kot zagovornica lokalnih skupnosti, decentralizacije in slovenskega podeželja. Pri nas je jasna opredelitev, da hočemo in zahtevamo enako kakovostno življenje tako na podeželju kot v mestih,« je poudaril. Kandidira v rojstnem kraju Šmarje pri Jelšah. Kot je dejal, je zelo vesel, da se je za kandidaturo odločil Bogovič, uspešen župan, minister in evropski poslanec. Verjame, da bo SLS s programom dobrega gospodarja sestavljala vlado za spremembe. Njihov cilj na volitvah je dobiti 5-6 % glasov za uvrstitev v parlament.
 
SLS_kandidati_predstavitev (20)

Marija Levak

Zdolšek, eden štirih županov na kandidatni listi stranke, kandidira v okraju, ki, kot je dejal povezuje savinjsko, zasavsko in posavsko regijo. Zavzemal se bo za nadaljevanje infrastrukturnih projektov, ki tečejo od Zasavja preko občine Radeče v Posavje – modernizacija ceste med Hrastnikom in Radečami z deviacijo proti Laškem, kolesarske povezave itd. »Mislim, da smo pomemben člen razvoja predvsem v smeri razvoja turizma,« je dejal, kar so po njegovih besedah v Laškem že dokazali, velik potencial pa imajo tudi Radeče z akumulacijskim jezerom ob HE Vrhovo. Poudaril je še pomen izgradnje HE na srednji Savi.
 
SLS_kandidati_predstavitev (21)

Marko Zidanšek

Levakova kot kmetijska svetovalka pozna problematiko podeželja na obmejnem področju. Kot edina svetnica SLS v občinskem svetu opaža, da »so vsi drugi projekti pred kmetijskimi projekti in se moramo praktično vsemu umikati«. Zavzemala se bo zmanjšanje brezposelnosti na račun zaposlovanja mladih v Sloveniji, da bo delo spet postalo vrednota in bilo pravično plačano, za varovanje kmetijskih zemljišč in delovnih mest na podeželju, ohranjanje poseljenosti podeželskih krajev in mest ter dostopnost EU sredstev vsaki kmetiji, na kateri še hočejo delati na zemlji, kar je občutila tudi na domačiji kmetiji v Bukošku. Na političnem parketu je sicer še dokaj nova, a izhaja družine, ki je že dolgo zvesta SLS.
 
SLS_kandidati_predstavitev (22)

Zvone Košmerl

Košmerl je povedal, mu je program stranke s 30-letno tradicijo blizu, zato ji želi pomagati pri vrnitvi v parlament. »Verjamem, da bodo volivci prepoznali, da stojimo za svojimi besedami in da jih znamo uresničiti, kajti o delu govorijo dejanja,« je dejal. Želi si izboljšati anomalije obstoječega stanja, kjer izpostavlja pravno in socialno državo, pregledno upravljanje javnih zavodov in kredibilnost ljudi, ki jih predstavljajo. Prednostno se bo zavzemal za izboljšanje pogojev za delovanje lokalnih skupnosti in zmanjšanje razlik v regionalnem razvoju. Težava Sevnice je, da nima javnih delovnih mest, potrebuje pa tudi izboljšanje prometnih tokov proti Celju in Ljubljani. Zavzemal se bo tudi za vzpostavitev pravičnejših razmerij med delom in nedelom, učinkovite in etične javne uprave ter gospodarnega upravljanja javnega premoženja ter enakopravnost državljanov pred zakonom.
 
SLS_kandidati_predstavitev (24)

Franc Bogovič

Bogovič se je, obogaten z izkušnjami iz Evropskega parlamentu, odločil za kandidaturo ob 30-letnici stranke in 20-letnici svoje prve izvolitve za krškega župana. Kot je dejal, bo letos že po številu strank na volitvah »veliko poklicanih, a malo izbranih«, SLS pa kot povezovalna in izkušena stranka sodi v parlament. Na transverzali od Celja do Save in navzdol, kjer je stranka v zadnjem obdobju imela odgovornost za razvoj, so po njegovih besedah pokazali, »da znamo stopiti skupaj in dvigniti glas, znamo gospodariti, umestiti velike projekte in poskrbeti za infrastrukturo na podeželju«. V slovenski parlament želi prenesti več politične kulture in sodelovanja, premalo je tudi poudarka strokovnosti. Tudi on si bo prizadeval za enakomeren razvoj Slovenije, ustanovitev pokrajin, uvedbo principa subsidiarnosti in ohranitev ustanov v regijah. Izpostavil je tudi svoja prizadevanja za razvoj t. i. pametnih vasi za ohranitev in razvoj podeželja ter projekta Zavezništvo za mlade za povezovanje šolstva z gospodarstvom. Dokončati je treba projekte na Savi ter izkoristiti zajezeno vodo v kmetijstvu in turizmu. Omenil je še težave v zdravstvu, kjer »riba smrdi pri glavi«, ter izboljšanje gospodarjenja z državnim premoženjem po vzoru managerjev v posavski energetiki.
 
Zidanšek je za konec dejal še, da znajo dobre prakse iz lokalnega okolja prenesti na državno. »V tem mandatu za slovensko kmetijstvo ni bilo storjenega ničesar, kmet je nezastopan v tej državi,« je poudaril. Pred vstopom v vladno koalicijo bodo zahtevali možnost, da družinske kmetije ugodno odkupijo kmetijsko zemljo od Sklada kmetijskih zemljišč, kar bi jim omogočilo ekonomsko preživetje, na področju šolstva pa se bodo zavzemali za ukinitev domačih nalog, saj so po njihovem otroci, posledično pa tudi starši, preobremenjeni.

P. P., foto: M. M.
 
« Nazaj na seznam
»