Časopis za pokrajino Posavje
16.04.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

135 tisočakov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Krško

Objavljeno: Torek, 23.02.2021    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
krave (3)
Občina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2021 v višini 135.000 evrov bruto.

Sredstva so namenjena za več ukrepov: za pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 110.000 evrov, za pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih 10.000 evrov, za pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji tudi 10.000 evrov, za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij pa je na voljo 5.000 evrov.

Rok za oddajo vlog za ukrepe naložbe v kmetijska gospodarstva, ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter naložbe v predelavo in trženje je ponedeljek, 29. marec 2021; za prevzemnike kmetij pa je rok za oddajo vloge petek, 1. oktober 2021.

Pisne vloge pričakujemo na naslov Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Krško ali v sprejemni pisarni Občine Krško. Dodatne informacije v času uradnih ur med 8. in 10. uro: Magda Krošelj, tel.: 07/49 81 319, e-pošta: magdalena.kroselj@krsko.si.

Vir: Občina Krško
« Nazaj na seznam