Časopis za pokrajino Posavje
2.06.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

14. redna seja Razvojnega sveta regije Posavje

Objavljeno: Sreda, 12.06.2019    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
Svet regije Posavje-predaja vodstva-Molan-Petretič (19)

Tako kot Svet regije Posavje bo tudi Razvojni svet regije Posavje vodil kostanjeviški župan Ladko Petretič (levo).

Danes dopoldne je potekala 14. redna seja Razvojnega sveta regije Posavje, ki je sprejel naslednje sklepe:

1. Razvojni svet regije Posavje je sprejel ugotovitveni sklep, da je na podlagi spremembe predsednika Sveta regije Posavje, tako predsednik Razvojnega sveta regije Posavje, g. Ladko Petretič, župan Občine Kostanjevica na Krki.

2. Razvojni svet regije se je seznanil z obvestilom MGRT z dne 19.4.2019  o spremembi drugega povabila Razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije. Rok za dopolnitev je 15.7.2019. Razvojni svet regije Posavje ugotavlja, da regija v okviru razpoložljivih sredstev iz drugega povabila dogovora za razvoj regije pripravlja vloge NPO za vseh 12 predlaganih projektov. V tej fazi vlog še ni mogoče sporočati spremembe predlaganih projektov iz dogovora, razen v primeru projekta Ureditev glavne kolesarske povezave G16 Senovo-Podsreda,  kjer se spremeni nosilec projekta in sicer ni več Občina Krško ampak DRSI. V kolikor bo prišlo v zadnji fazi popolnih vlog s strani upravičencev do spremembe projektov, bo izveden postopek sprememb dogovora, ki ga bo obravnaval Razvojni svet.

3. Razvojni svet regije se je seznanil s novimi roki za posredovanje vlog za neposredno potrditev operacij iz drugega dogovora, ki bo predmet podpisa dodatka k obstoječem dogovoru.

4. Razvojni svet regije je sprejel predlagano spremembo sestave Odborov RRS.

5. Razvojni svet regije Posavje se je seznanil s sprejetimi sklepi 16. redne seje Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

6. Razvojni svet regije Posavje je sprejel sklep o razširitvi Razvojne mreže regije Posavje z naslednjimi institucijami Zavod Dobra družba in hkrati črtanje obstoječih članov LRF Posavje in Center za razvoj podeželja Posavje.

7. Razvojni svet regije Posavje se je seznanil z zamikom priprave RRP 2021-2027 in novo časovnico priprave skladno s Operativnim načrtom o sodelovanju ministerstev pri pripravi RRP 2021-2027.

8. Razvojni svet je podprl Zavezništvo za razvojni preboj kohezijske regije Vzhodna Slovenija po letu 2020.

Vir: RRA Posavje
« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki

ne spreglejte