Časopis za pokrajino Posavje
1.06.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

4. kmetijski forum v Brežicah o okoljskih izzivih v kmetijstvu

Objavljeno: Četrtek, 23.01.2020    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
4_kmetijski_forum_brezice (4)

Občinstvo na 4. kmetijskem forumu

Na 4. kmetijskem forumu v Brežicah, ki je v sredo zvečer v organizaciji Občine Brežice potekal v večnamenski dvorani Mladinskega centra, so se dotaknili okoljskih izzivov v kmetijstvu. Občina želi namreč korak naprej pri varovanju okolja narediti tudi na področju kmetijstva. Kot odziv na vse pogostejše kritike, da kmetijstvo onesnažuje okolje s pesticidi, so se odločili, da preko strokovnih predavanj predstavijo možnosti za zmanjšanje porabe le-teh v kmetijstvu.

4_kmetijski_forum_brezice (17)

Martin Mavsar

Nastopili so štirje predavatelji: specialist za kmetijsko tehniko in sadjarstvo Martin Mavsar s Kmetijsko gozdarskega zavoda (KGZ) Novo mesto je govoril o pametnem kmetijstvu in predstavil najsodobnejšo kmetijsko tehniko, ki se bolje prilagaja podnebnim spremembam; specialist za vinogradništvo Jernej Martinčič s KGZ Novo mesto je predstavil nekatere tolerantne sorte vinske trte, ki imajo zelo dobro odpornost na dve najpomembnejši bolezni, zaradi katerih trta potrebuje redno zaščito grozdja – peronosporo in oidij; vodja oddelka za živinorejo na KGZ Novo mesto mag. Andrej Kastelic je povedal nekaj več o projektih avtohtone pasme krškopoljski prašič, edine ohranjene slovenske avtohtone pasme prašičev, ki se je ohranila na območju Krškega polja, od tod pa se je po letu 2001 razširila na območje celotne Slovenije; sadjar Anton Koršič iz Zadruge Tibona z.o.o. pa je predstavil novo odporno sorto jabolk bonita, s katero želijo med drugim zagotoviti, da na slovenskem trgu ne bo tujih jabolk sumljive kakovosti. Na forumu so bila predstavljena tudi nekatera podjetja, ki v prakso prinašajo manj okoljsko sporne ukrepe, kar omogočajo nove tehnologije, sorte, pasme, ki so primerne za ta prostor in pomenijo trend t. i. zelenega kmetijstva.
4_kmetijski_forum_brezice (20)

Jernej Martinčič


Na uvodu kmetijskega foruma, ki ga je povezovala Anja Urek, je polno dvorano kmetovalcev, vinogradnikov, sadjarjev in drugih iz kmetijske panoge nagovoril župan Ivan Molan. Omenil je, da je pred nekaj leti prišla ideja, da bi bilo smiselno organizirati takšne forume, predvsem z namenom srečevanja in povezovanja ter da na občini pridobijo povratne informacije, pomembne za kmetijstvo, s pomočjo katerih lahko občina kreira svojo politiko na področju kmetijstva. Dejal je, da je kmetijstvo zelo pomembna panoga v občini in da investicije v kmetijstvo vsako leto rastejo. Po njegovih besedah je izjemnega pomena tudi povezava kmetijstva s turizmom, »kajti le lepa, očiščena in čim bolj urejena pokrajina, obdelana v skladu z naravo, je pomembna tudi za razvoj turizma, v tem primeru kmečkega turizma«. Izrazil je upanje, da bodo kupci začeli upoštevati pridelano hrano na zdrav način in prijazno do narave ter s tem tudi povečali prihodek občine.
4_kmetijski_forum_brezice (23)

Mag. Andrej Kastelic


K besedi je bil povabljen tudi direktor KGZ Novo mesto Jože Simončič, ki je poudaril, da imamo v Sloveniji relativno dobro razvito kmetijstvo, ki skrbi za zelo kakovostno in varno hrano, česar se pogosto premalo zavedamo. »Takoj ko posegaš v naravo, nisi več okoljsko povsem nevtralen, in to velja tudi za kmetijstvo. Kmetijstvo ni glavni ali največji problem, kar se tiče okolja v tej državi. V zadnjih desetletjih smo v odnosu do okolja naredili velik napredek,« je izpostavil ter pohvalil brežiško občino, da odpira tovrstne teme in je skupaj s KGZ Novo mesto pristopila k nekaterim izzivom, npr. možnostim namakanja ter oživitvi avtohtonih sort pišeška marelica in rumeni plavec.
4_kmetijski_forum_brezice (25)

Anton Koršič


Občina Brežice je lani prejela naziv planetu Zemlja prijazna občina in od Slovenske turistične agencije srebrni znak »Green Destination« (Zelena destinacija). Obe priznanji sta spodbuda za krepitev razvoja zelenega turizma in njegovo povezavo s kmetijstvom. V registru kmetijskih gospodarstev, ki se vodi pri UE Brežice, je v občini Brežice vpisanih 3119 kmetijskih gospodarstev, ki obdelujejo 9828,75 hektarja kmetijskih zemljišč (podatki za januar 2020), od tega največ njiv (4883 ha), trajnih travnikov (3724 ha), vinogradov (695 ha), intenzivnih sadovnjakov (239 ha) itd. Površine njiv so se v dveh letih zmanjšale za 182,5 ha, intenzivni sadovnjaki so se povečali za 12 ha, površine pod travniki pa so ostale na isti ravni, je razvidno iz statistike, objavljene v biltenu 4. kmetijskega foruma v Brežicah.

Po zaključku predstavitev so se udeleženci foruma lahko pridružili še družabnemu delu v avli MC Brežice, ki je bil namenjen izmenjavi medsebojnih izkušenj in pridobivanju dodatnih informacij v osebnem pogovoru s predavatelji. Za pogostitev je poskrbela turistična kmetija Vimpolšek.

R. R.
« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki