Časopis za pokrajino Posavje
29.05.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

AJPES obvešča: približuje se rok za predložitev letnih poročil za leto 2016

Objavljeno: Sreda, 22.03.2017    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
Do konca meseca marca gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, društva in politične stranke še lahko Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) predložijo letna poročila za leto 2016 ter podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih za državno statistiko, prostovoljske organizacije pa tudi poročilo o prostovoljstvu. Gospodarske družbe in zadruge, zavezane k reviziji računovodskih izkazov,  letno poročilo zaradi javne objave predložijo posebej, v osmih mesecih po koncu poslovnega leta.  

Poslovni subjekti lahko oddajo letno poročilo izključno prek spletnega portala AJPES, zato pa se morajo predhodno brezplačno registrirati in se vključiti v sistem e-Pooblastil. Podatke lahko preko spletnega portala predloži tudi zakoniti zastopnik poslovnega subjekta (brez priprave pooblastila), če ima kvalificirano digitalno potrdilo, vpisano v Evidenco digitalnih potrdil ter digitalno potrdilo, dodano v profilu uporabnika.
 
Letnega poročila ni potrebno oddati  le samostojnim podjetnikom, ki ugotavljajo davčno osnovo za davek od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov (normiranci) ter fizičnim osebam, ki samostojno opravljajo poklic (športniki, novinarji, samostojni kulturni delavci, samostojni zdravstveni delavci, notarji, odvetniki).
 
Poslovni subjekt, ki Ajpesu ne predloži letnega poročila v predpisanem roku, stori prekršek, za katerega praviloma odgovarjata poslovni subjekt in njegov zakoniti zastopnik.  Podrobnejše informacije o predložitvi letnih poročil so na voljo v izpostavah AJPES in na spletni strani http://www.ajpes.si/Letna_porocila.
 
Vir: AJPES Krško
« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki

ne spreglejte

09.01.2020 | Redakcija

Edini ohranjen uskoški stolp

07.05.2020 | Redakcija

Pija – lončena posoda za mast