Časopis za pokrajino Posavje
10.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

ARSO bo še enkrat odločal o presoji vplivov na okolje glede podaljšanja obratovanja NEK

Objavljeno: Ponedeljek, 24.02.2020    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
NEK 012

Jedrska elektrarna Krško (foto: M. M.)

Upravno sodišče je ugodilo tožbi Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, Focusa, društva za sonaraven razvoj in Umanotere ter odpravilo odločitev ARSO, da za podaljšanje delovanja Nuklearne elektrarne Krško ni treba izvesti presoje vplivov na okolje, so sporočile omenjene nevladne organizacije.

ARSO bo tako moral ponovno odločati o potrebnosti presoje vplivov na okolje glede 20-letnega podaljšanja obratovanja NEK. Ob tem bo moral ugotoviti, katere investicije je treba izvesti, da bo podaljšanje obratovanja sploh možno. Če bo ARSO odločil, da je presoja vplivov na okolje potrebna, bo treba pripraviti okoljsko poročilo, dati javnosti možnost komentiranja, izvesti pa bo treba tudi čezmejno presojo.

Sodišče se je pri svoji odločitvi naslonilo na odločitev Sodišča Evropske unije C-411/17, ki je v podobni zadevi podaljšanja delovanja belgijske nuklearne elektrarne odločilo, da je potrebna presoja vplivov na okolje. Po besedah Senke Šifkovič Vrbica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC je v »belgijskem primeru evropsko sodišče zavzelo stališče, da so tudi posodobitvena dela na elektrarnah, vključno s tistimi, ki izhajajo iz programov staranja in programov nadgradnje varnosti, če spreminjajo fizično stvarnost območja, predmet presoje vplivov na okolje. Kar nekaj takih del se izvaja tudi v NEK.«

Doslej ugotovljeno dejansko stanje tako po mnenju sodišča ni dalo dovolj podlage za odločitev o potrebnosti presoje vplivov na okolje. Sodišče je poudarilo, da se bo moral ARSO v novem postopku opredeliti do vseh predvidenih posegov NEK, vezanih na podaljšanje obratovanja NEK. Pri tem bo moral upoštevati, da je za nekatere izmed teh posegov treba izvesti presojo vplivov na okolje (npr. za suho skladiščenje) ter da je drobljenje projektov v nasprotju z veljavno zakonodajo. 

P. P./vir: Umanotera
« Nazaj na seznam