Časopis za pokrajino Posavje
19.09.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Delo v podjetju TPV Automotive je zelo dinamično

Objavljeno: Četrtek, 22.07.2021    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
podjetje_tpv_automotive_tovarna_brezina (27)

Tovarna podjetja TPV Automotive v IPC Brezina (foto: R. R.)

V podjetju TPV Automotive veliko vlagajo tudi v razvoj zaposlenih, ki jim omogočajo celovit karierni razvoj s pomočjo razvoja ključnih strokovnih in vedenjskih kompetenc ter ciljno usmerjenega nabora izobraževanj. Kot pravijo v podjetju, razvijajo ambiciozne in pripadne zaposlene ter vodje, ki vodijo z zgledom.

TPV Anton Petrič_jul21

Anton Petrič (foto: arhiv podjetja TPV Automotive)

Dva izmed zaposlenih, ki prihajata iz Posavja, sta predstavila svojo delovno izkušnjo v podjetju TPV Automotive. Anton Petrič, direktor sektorja za skupne zadeve, je v podjetju zaposlen že 24 let. V sklopu omenjenega sektorja s sodelavci sistemsko urejajo področje kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu, informacijske varnosti ter ostale za podjetje v avtomobilski panogi pomembne sistemske zadeve. Svojo kariero je začel kot konstrukter na programu lahkih tovornih prikolic, ki so se takrat proizvajale še v Brežicah, nato pa nekaj let tudi operativno vodil proizvodnjo. »Ker se je v tistem času zaradi zahtevnejših izdelkov, ki smo jih uspeli tržiti in tudi širjenja portfelja strateških kupcev v avtomobilski industriji že kazala potreba po resnejšem vodenju projektov, sem nato nekaj let delal kot vodja projektov, kar mi je dalo izkušnjo sodelovanja z različnimi timi v mednarodnem okolju. Nato sem dobrih pet let delal kot direktor naše tovarne v Brežicah, od takrat naprej pa se ukvarjam s sistemskimi zadevami, kjer so mi predhodne izkušnje v veliko pomoč,« navaja in nadalje pojasnjuje: »Delo v podjetju, kot je TPV Automotive d.o.o., ki je vpeto v mednarodno avtomobilsko industrijo, je predvsem zelo dinamično. Avtomobilska industrija je z različnimi standardi zelo regulirano področje, kar moramo dokazovati z rednim obnavljanjem certifikatov sistemov vodenja. Vsak od kupcev pa ima dodatno še svoje posebne zahteve, ki jih moramo kot dobavitelj prepoznati in zagotoviti njihovo izpolnjevanje.«

Petrič omeni, da se v avtomobilski industriji dogajajo velike spremembe, ki so usmerjene predvsem v trajnostni razvoj in ohranjanje za življenje primernega okolja. V podjetju vseskozi aktivno spremljajo globalne spremembe, tako okoljske kot poslovne, zato so tudi dokaj hitro prepoznali potrebe in prilagajali svoje strateške usmeritve ter pristope delovanja, pravi. Rezultat so novi izdelki in tehnologije, kar potrjujejo njihovi strateški kupci s tem, da jim zaupajo zelo zahtevne in obsežne projekte. »Ponosni smo predvsem na dejstvo, da smo uspeli postati direktni dobavitelj proizvajalcem premijskih avtomobilov, kot sta BMW in Volvo,« poudarja. Ko pomisli na prehojeno pot v podjetju, Petrič ugotavlja, da je imel priložnost skozi lastno delo spoznati, kako pomembno je, da vsi procesi, ki se odvijajo v podjetju, delujejo medsebojno čim bolj usklajeno. »Podjetje je lahko uspešno samo kot celota, ne kot posamezen oddelek. Ker TPV Automotive d.o.o. deluje v mednarodni avtomobilski industriji, to pomeni seveda tudi možnost vpogleda v dobre prakse na globalnem nivoju, kar je dejansko privilegij. Zaposleni v podjetju smo aktivni tudi v različnih strokovnih združenjih, sodelujemo z raznimi inštitucijami znanja, na konferencah ipd., kar nam nudi pomembne možnosti tudi za osebni razvoj,« izpostavlja.

TPV Boris Menic

Boris Menič (foto: arhiv podjetja TPV Automotive)

Raziskovalec Boris Menič je v TPV Automotive zaposlen skoraj tri leta in je s podjetjem povezan že od študijskih dni. Na drugi stopnji študija strojništva je prejemal kadrovsko štipendijo in v tem času sodeloval z oddelkom raziskav, kjer je kasneje tudi opravljal magistrsko nalogo. Tema magistrske naloge po njegovem obravnava zanimiv pojav vpliva površinskih zaščit na dobo trajanja dinamično obremenjenih zvarnih spojev, s katero so prišli do nekaterih zanimivih ugotovitev, ki bodo pomembne za nadaljnji razvoj izdelkov podjetja. Zaposlen je kot raziskovalec in njegovo delo je zelo razgibano, pravi, saj sodeluje v različnih raziskovalnih in komercialnih projektih. »Večino časa delam na področju numeričnih simulacij, kjer z računalniškimi orodji v virtualnem okolju najprej pripravimo model izdelka, ga obremenimo ter nato analiziramo napetosti in deformacije, ki se pojavijo v izdelku. Tako lahko ovrednotimo izdelek in ga ustrezno optimiramo. Ko virtualni izdelek ustreza vsem zahtevam, pa pripravimo prototip, na katerem izvedemo tudi fizična preskušanja kosa v preskusnem laboratoriju,« opiše Menič in nadaljuje, da v podjetju dnevno sodelujejo z vodilnimi proizvajalci vozil, sam pa sodeluje predvsem na projektih, vezanih na BMW in Volvo cars. »Lahko rečem, da sem v tem času pridobil ogromno izkušenj na različnih področjih. V zadnjem letu sem največ sodeloval prav s kupcem Volvo cars, za katerega proizvajamo tudi nosilce baterij za novo električno vozilo XC40 Recharge,« pripoveduje Menič, ki je tri mesece preživel tudi v Belgiji, kjer so v sodelovanju s kupcem optimizirali proizvodnjo.

Kot še dodaja, v relativno mladem kolektivu oddelka bazičnega razvoja prevladujejo sproščeni in prijateljski odnosi, s čimer so ustvarjeni dobri pogoji za delo in izražanje kreativnosti. »Inovativnost je pomemben del filozofije podjetja, zato imamo tudi vzpostavljen sistem za zbiranje kreativnih idej, ki se najprej ovrednotijo, in če ima ideja potencial, se tudi realizirajo. To pa nas še dodatno motivira,« poudarja. Razvojni oddelek podjetja se je v zadnjih mesecih selil v Brezino, bližina tovarn v Brezini in Šentlenartu po Meničevem mnenju omogoča hitrejše prehajanje med poslovnimi enotami in s tem tudi boljše sodelovanje med posameznimi delovnimi skupinami. »Seveda pa nova lokacija razvoja zame in za ostale Posavce pomeni, da imamo delo še bližje domu,« na koncu še dodaja Menič.

R. Retelj

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»