Časopis za pokrajino Posavje
2.03.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Gozd potrebuje skrbnega lastnika

Objavljeno: Nedelja, 17.01.2021    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
Avgust Pungartnik, gozdni posestnik (2)

Gozdni posestnik Avgust Pungartnik skrbno gospodari z gozdom.

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je tudi v letu 2020 izbral najbolj skrbne lastnike gozdov. Izbor najbolj skrbnih lastnikov gozda, ki je v letu 2020 potekal že dvaindvajsetič, je zaradi epidemije koronavirusa COVID-19 potekal v prilagojeni obliki – najbolj skrbnim lastnikom gozda so se pred novim letom zahvalili pisno, na spletnih straneh ZGS pa so objavili elektronsko publikacijo, v kateri smo predstavili razloge, zaradi katerih izbrani lastniki gozdov izstopajo s svojo skrbjo za gozd.

Med prejemniki priznanja za zgledno gospodarjenje z gozdom, tesne življenjske povezanosti z gozdom, strokovne izvedbe del v gozdu, spoštovanja večnamenske vloge gozdov, prizadevanja za varno delo v gozdu, skrbi za ustrezno varovalno opremo in za stalno lastno usposabljanje na področju gozdarstva, je gozdni posestnik Avgust Pungartnik iz ZGS OE Brežice.

SKRBEN GOSPODAR IN VARUH GOZDA

Avgust Pungartnik je gozdno posest na območju Območne enote Brežice Zavoda za gozdove Slovenije pridobil z nakupom. Kot dober gospodar je zgled ostalim lastnikom gozdov na območju. Vsa dela opravlja v skladu z nasveti revirnega gozdarja in gozdnogojitvenim načrtom. Gozdove je odprl z gozdnimi vlakami, pri čemer je izkoristil možnost sofinanciranja z evropskimi sredstvi. Vsa gojitvena, varstveno-sanacijska in ostala dela v svojem gozdu vedno opravi v skladu z navodili na izdanih odločbah in v predpisanih rokih. Kvaliteta opravljenega dela ni nikoli vprašljiva. Je eden izmed lastnikov, katerih gozdovi so bili v snegolomu leta 2012 najbolj prizadeti. Ko je v letu 2015 Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške Fakultete Univerze v Ljubljani ob sodelovanju z ZGS organizirala delavnico na temo Sanacija po ujmah poškodovanih odraščajočih sestojev, je bil terenski del izveden tudi v njegovem gozdu, ki je bil izpostavljen kot primer uspešno izvedene sanacije po ujmi prizadetega gozda. Kljub temu da ne izhaja iz lokalnega okolja, velja za umirjenega in priljubljenega človeka, ki si je v kratkem času pridobil številne prijatelje. Avgust je lastnik gozda, kakršnih bi si gozdarji ZGS OE Brežice želeli še več. Rezultati njegovega dela so vzpodbuda tako gozdarjem kot ostalim lastnikom gozdov.

Vir in foto: ZGS

#povezujemoposavje
 
« Nazaj na seznam