Časopis za pokrajino Posavje
19.04.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Investirali bodo v poslovno cono v Slovenski vasi

Objavljeno: Sobota, 03.04.2021    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
poslovna_cona_slovenska_vas (4)

V PC Slovenska vas ima svoje poslovne prostore tudi uspešno družinsko podjetje Pako, ki je specializirano za distribucijo repromateriala in opreme za reklamno in tiskarsko industrijo.

Na zadnji seji so brežiški svetniki sprejeli tudi predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za Poslovno cono Slovenska vas, in sicer zaenkrat samo za severni del, ker se je izkazalo, da je južni del na poplavno ogroženem območju.

K pripravi OPPN za PC Slovenska vas – sever so pristopili, da bi omogočili racionalno rabo zemljišč in pozidavo še nepozidanih delov industrijske cone ter urejanje prometnih in drugih površin, vključno z novo vstopno točko na severni strani cone, je predstavila mag. Urška Klenovšek z Občine Brežice. Navedla je, da se je med samim usklajevanjem prostorskega akta izkazalo, da Direkcija RS za vode (DRSV) južni del cone vodi kot poplavno območje. Zato so se odločili, da nadaljujejo z izdelavo prostorskega akta samo za severni del PC Slovenska vas in tako omogočijo čim prejšnjo pridobitev gradbenih dovoljenj že zaznanim interesom po investicijah na še nepozidanih delih cone, za južni del pa bodo verjetno merila uskladili s spremembami prihodnjega OPN.
poslovna_cona_slovenska_vas (2)

OPPN za PC Slovenska vas – sever bo omogočil čim prejšnjo pridobitev gradbenih dovoljenj že zaznanim interesom po investicijah na še nepozidanih delih cone.

Igor Črnugelj, predstavnik novomeškega podjetja ACER, ki je izdelalo prostorski akt, je pojasnil, da so območje OPPN razdelili na več ureditvenih enot, znotraj le-teh pa so še posamezne gradbene parcele. Tudi v vzhodnem delu, v bližini MP Slovenska vas, je predvidena določena rekonstrukcija, kar bo služilo bolj prometu skozi Slovensko vas in dostopu do mejnega prehoda.

V razpravi je sodeloval tudi Bogdan Palovšnik (SD). Pozdravil je, kar se v zadnjem času dogaja v PC Slovenska vas, občina je namenila določena sredstva za ureditev dostopne ceste, tudi ta OPPN po njegovem kaže na svetlo prihodnost industrijske cone. Spomnil je na zavezo DRSV o zaščiti vaščanov oz. njihovih hiš v Slovenski vasi, omenil je projekt Frisco. »Projekt je narejen, protipoplavna zaščita prav tako. Hrvaška je zaščitila svoja naselja, medtem ko na slovenski strani od leta 2015 do danes ni bilo narejenega popolnoma nič. Zato pozivam občino, da čim prej dobi zagotovilo s strani države, da se karseda hitro uredi tudi zaščita pred poplavami Slovenske vasi,« je pozval Palovšnik in še izrazil željo, da se čim prej reši status južnega dela cone in se omogoči enakomeren razvoj celotne PC Slovenska vas.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam