Časopis za pokrajino Posavje
25.01.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Izbrani najbolj skrbni lastniki gozda za leto 2021

Objavljeno: Četrtek, 09.12.2021    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
Janez Medved, lastnik gozda (2)

Janez Medved, Brudarjev Janez po domače, je v OE ZGS Brežice letošnji najskrbnejši lastnik gozda, hkrati pa je tudi oglar, ki je v letošnjem letu postavil največjo oglarsko kopo v Evropi.

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je tudi v letošnjem letu 2021 izbral najbolj skrbne lastnike gozdov, akciji promocije skrbnega gospodarjenja z gozdom se letos pridružujeta tudi Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Izbor najbolj skrbnih lastnikov gozdov poteka od leta 1999, njegov namen pa je promocija odličnosti in skrbnosti pri gospodarjenju v zasebnih gozdovih ter tesnega sodelovanja lastnikov gozdov z javno gozdarsko službo. Prav to sodelovanje je ključni pogoj za uresničevanje sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, za realizacijo načrtovanih del in za uspešno sanacijo posledic naravnih ujm v gozdovih.

»Prejemnike priznanj za skrbno delo z gozdom, po enega iz vsake od 14 območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije, izpostavljamo zaradi njihovega zglednega gospodarjenja z gozdom, tesne življenjske povezanosti z gozdom, strokovne izvedbe del v gozdu, spoštovanja večnamenske vloge gozdov, prizadevanja za varno delo v gozdu, skrbi za ustrezno varovalno opremo in za stalno lastno usposabljanje na področju gozdarstva,« pravi zapis v sporočilu za javnost, v katerem so zapisali tudi imena najbolj skrbnih lastnikov gozda za leto 2021. To so: Boris Bratuž (OE ZGS Tolmin), Škofija Novo mesto (OE ZGS Bled), Milan Ravnikar (OE ZGS Kranj), Mirko Mrovlje (OE ZGS Ljubljana), Janez Kastelic (OE ZGS Postojna), Marjan Kljun (OE ZGS Kočevje), Alojz Staniša (OE ZGS Novo Mesto), Janez Medved (OE ZGS Brežice), Franc Grobelnik (OE ZGS Celje), Bernard Štiglic (OE ZGS Nazarje), Franjo Pirnat (OE ZGS Slovenj Gradec), Stanko Skledar (OE ZGS Maribor), Stanko Ficko (OE ZGS Murska Sobota) in Bojan Majdič (OE ZGS Sežana).

JANEZ MEDVED – NAJBOLJ SKRBEN LASTNIK GOZDA NA OBMOČJU OE ZGS BREŽICE

Janez Medved, lastnik gozda (5)

Družina Medved

»Janez Medved, Brudarjev Janez po domače, dobro ve, da brez znanja in usposabljanja ni drugačnosti. V njegovem gozdu smo poskusili s sistemsko nego gozda kot z drugačnim odkazilom lesa. Načrtno odpiranje gozda in načrtna nega gozda ter urejanje zaraščajočih površin sta stalnica. Mnogo tega t. i. manj vrednega lesa spremeni v črno zlato – oglje. Poleg Zavoda za gozdove je stalno prisoten na kmetiji tudi Geografski informacijski sistem (GIS) stalno prisoten na kmetiji, kjer se znanje oplaja v praksi,« opiše vrline najbolj skrbnega lastnika gozda za leto 2021 iz OE ZGS Brežice, ki mu Gozd pomeni več kot samo les in oglje, je način življenja in ljubezni,« opiše vrline »Brudarjevega Janeza« revirni gozdar Jože Prah ter nadaljuje, da je Janez Medved tudi največji evropski oglar, ki kuha oglje na tradicionalen način, v oglarskih kopah.

»Doma je v osrčju Oglarske dežele, v Dolah pri Litiji, v oglarski vasici Suhadole, na vznožju nekoč mogočne halštatske naselbine, na prehodu Posavskega hribovja v Dolenjsko gričevje, s pogledom na Okrog, dolino Mirne ter Gorjance. Družinska kmetija obsega nekaj več kot 40 ha gozda, pa še veliko travnikov, manj njiv, pa tudi vinograd imajo. Danes je še ne 60-leten že predal kmetijo sinu, ki kot mlad prevzemnik nadaljuje sanje očeta, s svojimi hotenji do gospodarjenja. Janez je izučen orodjar, s srcem pa na Zemlji in v Gozdu. V zakonu z ženo Bernardo so se jima rodile tri hčere in sin. Janez prav dobro ve, da je potrebno znati ljubezen do gozda, travnikov, drevesa in živine vtkati v vizijo razvoja kmetije ali, moderno rečeno, potrebno je imeti poslovni načrt. Njegovo sodelovanje tako z gozdarsko kot kmetijsko javno službo in ostalimi razvojnimi službami je prepleteno v iskanju vedno novih izzivov. Je ustanovni član Društva oglarjev Slovenije, Društva oglarjev Oglarske dežele – Dole pri Litiji, Društva lastnikov gozdov Sopota – Laško itd. Prav dobro se zaveda, da brez novih tehnik dela, novih hotenj in jasnih ciljev ter srčnosti in prostovoljstva, ni razvoja, kaj šele zadovoljstva. Kmetija je usmerjena v oglarstvo in gozdarstvo ter pridelavo mleka. Na kmetiji dobimo fantastično pecivo izpod rok njegovih hčera,« izriše z besedami še družinski utrip pri Medvedovih. »Hobij Janeza je tudi pridelava odličnega vina in mesnih proizvodov. Sam še vedno zelo dobro zna splesti koše in košare ali narediti čudovite lesene sklede ali pa restavrirati stare omare,« nadaljuje z opisom in zaključi, da ima družina Medved za ohranjanje življenja na gorski kmetiji jasno izdelan poslovni načrt v treh stebrih:
• oglarstvo in gozd
• kmetijstvo kot prireja mleka
• peka peciva in ostale dopolnilne dejavnosti v povezavi s turizmom.

S. R./Vir: ZGS

#povezujemoposavje


 
« Nazaj na seznam
»