Časopis za pokrajino Posavje
1.06.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Kako lahko pridobim bonitetno oceno, če sem samostojni podjetnik – normiranec?

Objavljeno: Torek, 10.03.2020    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
tabla ajpes (1)
Bonitetna ocena pridobiva vse večji pomen in je pogosto določena kot vstopni pogoj pri kandidiranju na javnih razpisih. Uporablja se za preverjanje ekonomsko-finančne sposobnosti ponudnikov v postopkih javnega naročanja in je nepogrešljiva pri celovitem spremljanju kreditnega tveganja obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjev.

Pri podjetnikih, ki svojo davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (samostojni podjetniki - normiranci) in svojih letnih poročil v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) niso dolžni predložiti AJPES, pa se pojavi težava, saj bonitetne ocene brez podatkov iz predloženega letnega poročila ni mogoče izračunati.
 
Kako lahko torej samostojni podjetnik - normiranec pridobi bonitetno oceno?
 
AJPES lahko samostojnemu podjetniku - normirancu izdela bonitetno oceno pod pogojem, da le-ta do roka za oddajo letnih poročil (najkasneje do konca meseca marca za preteklo leto) pošlje pristojni izpostavi AJPES pisno vlogo oziroma obvestilo, da posluje kot normiranec in da kljub temu želi oddati letno poročilo za preteklo poslovno leto.  Bonitetne ocene na podlagi podatkov iz letnih poročil za preteklo leto se določijo vsako leto v mesecu maju in se med letom ažurirajo glede na razpoložljive podatke o poslovanju.
 
Sicer pa vsi samostojni podjetniki, tudi normiranci, lahko pridobijo informacijo o tekoči plačilni sposobnosti (bonitetno informacijo BON-2), ki vsebuje podatke o  obsegu poslovanja na poslovnih računih, znesku blokad ter številu dni z  blokiranim računom v zadnjih 6 mesecih in se uporablja za dokazovanje v postopkih javnega naročanja, pri nakupih ali za preverjanje realne možnosti poplačila zapadlih obveznosti njihovih dolžnikov.
 
Vir: AJPES, izpostava Krško
 
« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki

ne spreglejte

05.05.2020 | Redakcija

Žganje je imelo boljši okus

09.01.2020 | Redakcija

Edini ohranjen uskoški stolp

07.05.2020 | Redakcija

Mavzoleju povrnili sijaj