Časopis za pokrajino Posavje
18.06.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Komunala Brežice s projektom nad tujerodne rastline

Objavljeno: Sreda, 05.05.2021    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
mag. Jadranka Novoselc, direktorica Komunale Brežice

mag. Jadranka Novoselc, direktorica JP Komunala Brežice d.o.o.

»Potreba po ohranjanju naravnega okolja in biotske raznovrstnosti Posavja postaja vse večja, saj se zavedamo, da v naše okolje vdira vse preveč tujerodk. Slednje našim rastlinam izpodrivajo normalen razvoj in uničujejo naravno okolje za normalno vegetacijo,« je poudarila mag. Jadranka Novoselc, direktorica Komunale Brežice.

Tujerodne invazivne rastline imajo drugačne biološke lastnosti in za njih je značilna hitra rast ter intenzivno razmnoževanje. Učinkovito preživijo v  neugodnih razmerah in so ekološko prilagodljive. Največ tujerodnih invazivnih rastlin srečamo v okoljih, v katerih je bila prvotna vegetacija izgubljena ali prizadeta zaradi oranja, paše, pretirane košnje, teptanja, gradbenih posegov, vodne erozije, poseka, požarov, nasipavanja ipd. Pri ukrepanju je treba izvajati čim bolj učinkovite preventivne ukrepe, s katerimi omejimo število tujerodnih vrst, ki se začnejo nenadzorovano širiti. Ogrožajo avtohtono rastlinstvo in živalstvo, naše okolje, naravo ter ljudi.
 
»Vlogo vodilnega partnerja v projektu Tujerodke je prevzela Komunala Brežice, sodelujeta še Komunala Sevnica in Posavski muzej Brežice. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje,« je dodala mag. Jadranka Novoselc. Celotna vrednost projekta znaša 198.246,92 evra.
 
»S projektom bomo usposobili enega zaposlenega za izvajanje ukrepov proti razraščanju tujerodk, za njihovo identifikacijo na našem območju in osebo tudi usposobili za upravljanje s strojem na paro, ki na ekološki način poskrbi za zatiranje tujerodnih invazivnih rastlin. Ob tem bomo tudi prebivalce ozavestili o problemu prehitrega razraščanja invazivnih rastlin in jih s pomočjo organiziranih delavnic poučili o pravilnem ravnanju s tujerodkami ter kako jih prepoznati in na ekološki način odstraniti,« je še izpostavila direktorica Komunale Brežice. Za ozaveščenost otrok bodo izdelali igralne karte, s katerimi se bodo skozi igro poučili, katere so invazivne rastline v njihovi okolici, kakšne so njihove značilnosti in kako pridejo v njihovo okolje.
 
Poleg ekološkega zatiranja tujerodnih rastlin s strojem za zatiranje pleveli na paro bodo tujerodke odstranjevali tudi strojno, in sicer s košnjo in drobljenjem zelenega dela. V ta namen bodo nabavili traktor in drobilec vej.
 
»Z drobljenjem bomo pridobili lesene sekance, s katerimi bomo rastline prekrili in s tem preprečili dotok svetlobe kalicam in posledično fotosintezno aktivnost. Z rednim ponavljanjem postopka bomo izčrpali semensko banko in vegetativne poganjke, kar bo rastlinam preprečilo razmnoževanje in širjenje. S tem bomo dolgoročno in trajno poskrbeli za učinkovito zatiranje in pojav tujerodk v našem okolju,« je zaključila direktorica brežiške Komunale.

Vir: Komunala Brežice
« Nazaj na seznam