Časopis za pokrajino Posavje
15.01.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Lansko poslovanje posavskega gospodarstva zmerno

Objavljeno: Petek, 03.07.2020    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
avtoline-poslovna-zgradba_48654106036_o

Kljub nižjim prihodkom je posavsko gospodarstvo lani zabeležilo več dobička kot leto prej.

Na krški izpostavi AJPES so, zaradi spomladanske epidemije in posledično podaljšanega roka za oddajo letnih poročil malce kasneje kot običajno, predstavili poslovanje posavskega gospodarstva v lanskem letu.

Rezultati posavskega gospodarstva so bili v lanskem letu po besedah vodje krške izpostave AJPES Marijane Malus »zelo zmerni«, vendar so bili, glede na dvoodstotno zmanjšanje prihodkov, ob tem pa šestodstotno zvišanje dobička, vseeno ugodni. »Nekateri kazalniki so bili glede na celotno Slovenijo nekoliko nadpovprečni, drugi podpovprečni, vendar niso bistveno odstopali,« je še povzela lansko poslovanje.
DSC_0020

Martina Radej in Marijana Malus z AJPES Krško

V večini ekonomskih kategorij zaradi obsega še vedno izstopajo družbe s področja dejavnosti oskrbe z električno energijo (v nadaljevanju: energetike), vendar tudi družbe na drugih področjih poslujejo uspešno.
 
Prihodki lani nekoliko nižji …
 
Poglejmo nekaj bistvenih podatkov. 1508 posavskih gospodarskih družb, ki so AJPES predložile letna poročila, je v lanskem letu zabeležilo slabi 4,2 milijardi evrov prihodkov oz. 2 % manj kot leto pred tem, medtem ko so bili prihodki na nivoju države za 4 % višji. Največ, za 121 milijonov evrov, so prihodke zmanjšale družbe s področja energetike, najbolj povečale pa dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil (v nadaljevanju: trgovine), za 29 milijonov evrov.
DSC_0021

Na AJPES so tudi v času epidemije nemoteno izvajali vse naloge.

Povečali so se prihodki, doseženi na domačem trgu, kjer so družbe dosegle 36 milijonov evrov oziroma za 2 odstotka več prihodkov kot v letu 2018, zmanjšali pa na tujem trgu, na trgu EU za 8 odstotkov oziroma  159 milijonov evrov, na trgu izven EU za 3 milijone evrov (1 odstotek), pri čemer so energetske družbe prihodke na tujem trgu zmanjšale za 197 milijonov evrov, najbolj povečale pa družbe na področju trgovine ter na področju prometa in skladiščenja (za 13 milijonov evrov).

Posavske gospodarske družbe v letu 2019:
4.152 mio evrov prihodkov
598 mio evrov dodane vrednosti
49.535 evrov dodane vrednosti na zaposlenega
106 mio evrov čistega dobička
12.076 zaposlenih
1.713 evrov povprečne plače

… dobiček pa kljub temu višji
 
Čeprav je bila rast prihodkov posavskih družb negativna, so kljub temu izboljšale tako poslovni izid kot neto dodano vrednost. Ugotovile so neto čisti dobiček 106 milijonov evrov, ki je bil za 6 odstotkov višji kot v letu 2018, ter 600 milijonov evrov neto dodane vrednosti, 12 odstotkov večje kot v letu 2018. V Sloveniji so družbe neto čisti dobiček in neto dodano vrednost povečale za 10 odstotkov.
 
Največ dobička v energetiki, največ dodane vrednosti v predelovalni dejavnosti
 
49 milijonov evrov neto čistega dobička (pozitivna razlika med čistimi dobički in čistimi izgubami družb) so ustvarile družbe, ki delujejo na področju energetike, 28 milijonov evrov družbe predelovalne dejavnosti, 13 milijonov evrov družbe v trgovini ter 8 milijonov evrov družbe s področja gradbeništva. Vse dejavnosti so poslovale pozitivno, najbolj pa so neto poslovni izid izboljšale družbe na področju trgovine, za 17 odstotkov. Največ neto dodane vrednosti, 198 milijonov evrov, so ugotovile družbe v predelovalni dejavnosti, s 186 milijoni evrov so jim sledile energetske družbe. Dodana vrednost na zaposlenega je bila v Posavju 49.535 evrov, za 9 odstotkov višja kot leto prej in hkrati 2.783 evrov višja kot v Sloveniji.
 
Povprečna plača kot v Sloveniji, pozitivno izstopa le v občini Krško
 
Povprečna plača v Posavju je lani znašala 1.713 evrov, kar je 68 evrov ali 4 % več kot leta 2018 in le evro manj kot je znašala povprečna plača v Sloveniji. Po povprečni plači izrazito izstopa občina Krško (2.010 evrov), v ostalih občinah je bila povprečna plača pod slovenskim povprečjem: v občini Brežice 1.409 evrov, v občini Sevnica 1.513 evrov, v občini Radeče 1.425 evrov, v občini Kostanjevica na Krki 1.287 evrov in v občini Bistrica ob Sotli 1.101 evro. Krško povprečje izrazito dviguje energetika, kjer je povprečna plača kar 3.423 evrov.
 
P. P.
« Nazaj na seznam