Časopis za pokrajino Posavje
14.04.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Letos Občina Brežice za spodbude podjetništvu namenila za 25 odstotkov več sredstev

Objavljeno: Petek, 11.11.2022    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
Župan s podjetniki
V torek, 8. novembra, so se v prostorih Mladinskega centra Brežice zbrali podjetnice in podjetniki na javni predstavitvi rezultatov razpisa za pospeševanje razvoja podjetništva. Ob tej priložnosti je župan Občine Brežice Ivan Molan (zvočna izjava) uspešnim prijaviteljem svečano predal podpisane pogodbe o sofinanciranju. Občina Brežice je letos preko javnega razpisa za spodbujanje podjetništva namenila 160.000 evrov, kar je za 40.000 evrov več sredstev kot leto prej. Na razpisu je bilo uspešnih 37 popolnih vlog. Povprečna višina sofinanciranja upravičenih stroškov je znašala dobrih 21 %.

Vloga podjetnikov izrednega pomena za razvoj in stabilnost občine
DSC_4854
 
Občina Brežice se zaveda, kako pomemben steber razvoja in ohranjanja stabilnosti v občini predstavljajo podjetniki in gospodarstvo, je dejal župan, zato s svojim delovanjem in ukrepi ustvarja spodbudno okolje za razvoj podjetništva. Občina to opravlja s širokim naborom ukrepov, med katerimi so prostorsko urejanje in sledenje razvojnim pobudam z občinskim prostorskim načrtom, urejanje in širitev poslovno-industrijskih con ter vsakoletna razpisna sredstva za neposredne pomoči podjetnikom. Ob tem je župan poudaril, da je občina letos povečala fond sredstev za pomoč podjetnikom v višini 25 %, z učinkovitim in hitrim prostorskim načrtovanjem pa smo pridobili podjetje TPV Automotive, ki je poleg širitve proizvodnje v občino preselilo tudi svoj sedež. 
 
Na področju podjetništva, s pričetkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) v letošnjem letu, občina načrtuje širitev Obrtne cone Dobova. V sklopu podjetniških priložnosti Zavod za podjetništvo, turizem in mladino izvaja za podjetnike najrazličnejša izobraževanja, v letošnjem letu so organizirali tudi karierni sejem, na katerem se je več kot 400 mladim udeležencem predstavilo 34 podjetij.
 
V občini Brežice imamo razvito podjetništvo na zelo različnih področjih, od drobne obrti, uslužnostnih dejavnosti, turizma, gradbeništva, obdelave kovin, energetike in še mnogo drugih. Iz baze podatkov AJPES-a je razvidno, da imamo v naši občini šest delniških družb, 680 družb z omejeno odgovornostjo in 1095 samostojnih podjetnikov.
 
Sredstva sofinanciranja za tri namene
 
V sklopu javnega razpisa za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice se sofinancirajo naložbe v stroje in opremo, najemnine v starem mestnem jedru in sodelovanje na sejmih z novimi inovativnimi produkti in storitvami.
 
Omenjen javni razpis je bil pripravljen v skladu s Pravilnikom o spodbujanju podjetništva v občini Brežice. Najava je bila objavljena v Posavskem obzorniku, objava pa v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Brežice, rok za prijavo pa je bil 15. 9. 2022. Za izvedbo razpisa je bila s strani župana imenovana tričlanska strokovna komisija, ki je vodila celoten postopek, rezultate pa je na dogodku predstavil pomočnik vodje oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Roman Matjašič
 
Višina občinskih sredstev javnega razpisa za spodbujanje podjetništva je letos znašala 160.000 evrov, kar predstavlja 40.000 evrov oz. 25 % več kot v letu 2021. Prijavitelji so oddali 41 vlog, od tega je 37 vlog izpolnjevalo vse razpisne pogoje. Delež sofinanciranja naložb znaša 21,26 %, najvišji znesek subvencije znaša 8.504 evre.
 
Roman Matjašič, ki skrbi na občini za področje podjetništva, je prisotne seznanil, da bo v naslednjem letu še zadnji razpis po obstoječi shemi pomoči de minimis. V letu 2023 bo treba sprejeti nov pravilnik in priglasiti novo shemo državnih pomoči za novo programsko obdobje 2024-2029.
 
Po predstavitvi rezultatov javnega razpisa so podjetniki in podjetnice prejeli pogodbe za sofinanciranje spodbud v podjetništvu, nato je sledilo neformalno druženje. Za kulturni program dogodka je poskrbela vokalna skupina UP, ki deluje v okviru Društva upokojencev Dobova-Kapele, prireditev je povezovala Anja Urek.

Vir: Občina Brežice
« Nazaj na seznam